U bent hier

Ons aanbod

Een toekomstbestendige gemeente? Wij kunnen je helpen!

Of je nu wil inzetten op een leefbare en aangename kern, een vlotte mobiliteit, een circulaire gemeente, lokale gezonde voeding, participatie of meer groen. Wij helpen je met concrete acties en projecten. 
Al onze projecten geven bovendien invulling aan je klimaatplan en passen perfect binnen de SDG's. 

Download meteen de volledige catalogus (pdf).

Maak hieronder je keuze! Op zoek naar iets specifieks of een aanbod op maat? Leg ons je vraag of idee voor of bel 02/282.17.48. Met de expertise van de 23 partners van Gemeente voor de Toekomst vinden we zeker een antwoord.

 • GoodPlanet
  Thema: Energie
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Hoe vind je de weg naar de juiste subsidies of premies? Welke mogelijkheden zijn er om je energiekosten te verlagen? Hoe breng je je eigen energieverbruik in kaart? GoodPlanet verwerkte deze vragen...
 • Mpact
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Burger, Lokaal bestuur, Onderneming
  Eventpool vermindert de stroom van auto’s naar evenementen. Door een autorit te delen op de website of via de app komen deelnemers in contact met andere bezoekers van een event, bijvoorbeeld in je...
 • Labland vzw
  Thema: Ruimte
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Heeft jouw gemeente een bebouwd gebied dat leeg staat, wachtend op een nieuwe invulling? Er gaan vaak enkele jaren overheen voordat de bouwwerken beginnen. Labland ruikt een kans. Zij helpen om er...
 • BOS+
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Iedere zomer trekt BOS+ samen met Gezinsbond het bos in voor een heuse Film in het Bos-tournee. Met een Film in het Bos bereik je ook een ander publiek onder je inwoners dan de verstokte...
 • FoodWIN
  Thema: Voeding
  Voor: Lokaal bestuur
  Met de hulp van de Food Waste Calculator bereken je samen met FoodWIN de hoeveelheid voedselverspilling per sector in je gemeente. Na de opmaak van een overzichtelijk rapport ondersteunt FoodWIN je...
 • Velt
  Thema: Natuur en bos, Ruimte, Voeding
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Een buurtboomgaard is een plek waar fruitbomen worden verzorgd, geplukt en gekoesterd door een groepje mensen uit de buurt. Velt ondersteunt het project van leegstaand perceel tot groen plekje waar...
 • FSC Belgium
  Thema: Circulaire economie, Natuur en bos
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  Hoe meer burgers, bedrijven, organisaties en overheden kiezen voor hout- en papierproducten uit duurzaam beheerde bossen, hoe meer bosbeheerders wereldwijd inspanningen zullen doen om hun bossen op...
 • Natuurpunt
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming, School, Vereniging
  Weten welke dieren en planten er leven op je terrein vormt de basis voor het plannen van inrichting en beheer. Natuurpunt bundelt bestaande natuurgegevens voor je in een overzicht of verzamelt...
 • Samenhuizen, Dialoog
  Thema: Ruimte
  Voor: Lokaal bestuur
  Samenhuizen biedt trajectbegeleiding aan gemeenten die een site ter beschikking willen stellen aan een groep voor gemeenschappelijk eco-wonen. Het lokaal bestuur en de bewoners kunnen op hen rekenen...
 • Autodelen.net
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Heeft jouw stad of gemeente een eigen wagenpark dat enkel tijdens de kantooruren wordt gebruikt? Autodelen.net maakt een plan op maat om deze wagens met je inwoners te delen en geeft je een overzicht...
 • GoodPlanet
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  Generatietuinen bieden de kans verschillende generaties samen te brengen via een kwalitatieve groene buitenruimte. De groene ruimte wordt samen beleefd en biedt beide groepen kansen op het vlak van...
 • BOS+
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  Toon je inwoners en medewerkers dat jouw gemeente bossen belangrijk vindt. Schenk hen een boom op korte termijn en een leefbare toekomst op lange termijn. Je hoeft zelf geen schop in de aarde te...
 • Ecolife
  Thema:
  Voor: Lokaal bestuur, School
  Globaal Kabaal is een participatief project waarbij jongeren aan de slag gaan als ambassadeurs voor een duurzame gemeente. Door de mix van uitwisseling, creativiteit en vooral ook actie, schuift de...
 • GoodPlanet
  Thema: Voeding
  Voor: School
  Vlaamse kinderen eten onvoldoende groenten en fruit, te veel suikers en bewerkt voedsel. Stimuleer de scholen in jouw gemeente om resoluut te kiezen voor gezonde en duurzame voeding. GoodPlanet daagt...
 • Rikolto vzw
  Thema: Voeding
  Voor: Lokaal bestuur, School
  Een gezond en duurzaam voedingsbeleid in alle scholen van jouw stad of gemeente draagt bij aan het welzijn van de leerlingen en van onze planeet. Zo'n beleid zet enerzijds in op het verhogen van de...
 • GoodPlanet
  Thema:
  Voor: Lokaal bestuur, School
  Wat is het energieverbruik van een school? Hoeveel leerlingen komen er met de fiets? Hoeveel afval wordt er wekelijks buiten gezet? Dit zijn allemaal relevante vragen voor een school die met klimaat...
 • GoodPlanet
  Thema:
  Voor: Lokaal bestuur
  Groene ruimten die duurzaam beheerd worden? Je herkent ze aan een Green Flag. Dit kwaliteitslabel spreekt boekdelen: de groene ruimte is duurzaam gemanaged, toegankelijk voor iedereen, en het voldoet...
 • GoodPlanet
  Thema:
  Voor: Lokaal bestuur
  Green Key is een internationaal duurzaamheidslabel voor o.a. logies, restaurants en locaties voor evenementen. Het label zet duurzaam reizen, vergaderen en ontspannen in de verf. Green Key staat voor...
 • Natuurpunt
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Verbind losse snippers natuurgebied en waterlopen in groenblauwe netwerken. Zo vormen ze steeds sterkere, veerkrachtige klimaatbuffers vol biodiversiteit, die je gemeente beschermen. Je lokale...
 • Trage Wegen
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Lokaal bestuur
  Groene Functionele Belevingstrajecten leiden fietsers en wandelaars op een efficiënte, aangename en gezonde manier naar school, het werk of het centrum. Trage Wegen ondersteunt je bij een GIS-...
 • VIBE
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Burger, Lokaal bestuur, Onderneming
  Groendaken zijn goed voor de luchtkwaliteit, bufferen het regenwater, verminderen de opwarming door de zon, dempen het geluid en verhogen de biodiversiteit. Dankzij groendaken en groene gevels krijg...
 • Natuuracademie
  Thema: Mobiliteit, Ruimte
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  In dit participatief traject staan de wensen van de buurt centraal. Met de buren bekijkt Natuurpunt CVN hoe je pleintjes en straten kan vergroenen en ontharden, door bijvoorbeeld een tegeltuintje,...
 • Natuurpunt
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  Droom jij ook van een groene levende ruimte om je heen? Natuurpunt helpt je om dit op een ecologische manier te realiseren: van advies tot ontwerp-, inrichtings-, beplantings- en beheerplan. Een...
 • Autodelen.net, Mpact
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Lokaal bestuur
  Hoe beter het netwerk van Hoppinpunten is afgestemd op de noden van inwoners en bezoekers, hoe meer mensen er gebruik van zullen maken. Autodelen.net ondersteunt je bij het lokaliseren van alle...
 • Autodelen.net, Mpact
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Lokaal bestuur
  Het succes van elk mobipunt ligt in het gebruik ervan. Een kwalitatief mobipunt wordt bepaald door de juiste locatie, de aanwezigheid van de juiste mobiliteitsdiensten, een goed ontwerp en natuurlijk...
 • Labland vzw
  Thema: Circulaire economie, Ruimte
  Voor: Lokaal bestuur
  Een tiny house is de droom van velen: een eenvoudige levensstijl, een kleine ecologische voetafdruk, financiële haalbaarheid. Toch zijn er ook andere compacte woonvormen die aandacht verdienen...
 • Dialoog
  Thema: Energie
  Voor: Burger
  Een infosessie over duurzaam (ver)bouwen van Dialoog geeft je inwoners een antwoord op al hun vragen over dak-, raam- en muurisolatie, energiezuinig ventileren of verwarmen, warm water in huis,...
 • GoodPlanet
  Thema:
  Voor: Lokaal bestuur, School
  Kinderen en jongeren maken zich ongerust over het klimaat. Dat werd duidelijk toen duizenden jongeren wekenlang op donderdag spijbelden voor het klimaat. Het zal vooral hun probleem worden, en ze...
 • Natuuracademie
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Wil jij klimaatacties in jouw gemeente stimuleren? Leid samen met Natuurpunt CVN klimaatgidsen op die mensen meenemen om de natuur of je stad of gemeente te verkennen met een klimaatbril op...
 • Ecolife
  Thema: Circulaire economie, Energie, Mobiliteit
  Voor: Lokaal bestuur
  Door de krachten te bundelen creëer je meer impact. Gemeenten die samenwerken kunnen klimaatacties efficiënter en goedkoper uitvoeren. Ecolife helpt je bij de realisatie van lichte, flexibele en ’...
 • BOS+
  Thema: Natuur en bos, Ruimte
  Voor: Lokaal bestuur
  BOS+ helpt je met het uitvoeren van een klimaatgroenscan en het opstellen van een klimaatgroenplan. De scan levert een kleurenkaart op met het bestaande klimaatgroen en de klimaatadaptatienoden. Op...
 • GoodPlanet
  Thema: Energie
  Voor: Lokaal bestuur, School
  De missie van de Klimaatket is duidelijk. Hij komt uit de toekomst en wil aan kinderen duidelijk maken wat klimaatverandering betekent en hoe zij kunnen meewerken aan een klimaatneutrale stad of...
 • Pixii
  Thema:
  Voor: Lokaal bestuur
  Wil je als lokaal bestuur aan de slag gaan met duurzaam bouwen, maar zie je door de bomen het klimaatbos niet meer? Is de praktische oplossing voor jouw gemeente nog zoek? Pixii helpt je focussen...
 • Ecolife
  Thema: Energie
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  Geef als lokaal bestuur het goede voorbeeld en word zelf een klimaatneutrale organisatie. Ecoteam@work is de professionele trajectbegeleiding van Ecolife voor lokale overheden die hun medewerkers...
 • Ecolife
  Thema: Energie
  Voor: Lokaal bestuur
  Het klimaatactieplan is klaar, wat nu? Tijd voor de uitvoering. Ecolife faciliteert de dienstoverschrijdende samenwerking die jouw gemeente nodig heeft. We zoomen in op cultuur en structuur binnen de...
 • Pixii
  Thema: Energie
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Heeft een terugdraaiende teller nog zin? Wat is een warmtenet en hoe kan het mijn woning beïnvloeden? Er zijn nog veel vragen over duurzaam (ver)bouwen. Wil je inwoners stimuleren om duurzaam te...
 • Netwerk Duurzame Mobiliteit, Infopunt Publieke Ruimte
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Mobiliteitsproblemen aanpakken doe je best slim, betrokken en participatief. LaMA is een methode van Netwerk Duurzame Mobiliteit die mensen aanspoort nieuwe oplossingen te bedenken voor vastgeroeste...
 • Rikolto vzw
  Thema: Voeding
  Voor: Lokaal bestuur
  Heeft jouw gemeente al een lokale voedselstrategie? Rikolto brengt het landbouw- en voedselsysteem van jouw gemeente kaart en ontwikkelt concrete acties die zorgen voor duurzame, gezonde voeding in...
 • Mpact
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  In iedere gemeente zijn er mensen die door ouderdom of een laag inkomen beperkt mobiel zijn. Taxistop organiseert deur-tot-deurvervoer door het opzetten van een Minder Mobielen Centrale (MMC) met...
 • GoodPlanet
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Lokaal bestuur, School
  GoodPlanet helpt je bij het aanleggen van een kwaliteitsvolle buitenruimte waar kinderen hun talenten kunnen uitleven, breed kunnen leren en zich ontspannen in het groen: de speelplaats van de...
 • Netwerk Duurzame Mobiliteit
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Buurtpunten geven jouw buurt opnieuw een kloppend hart. Een warme plaats, dicht bij huis, waar ruimte is voor spontane ontmoeting en met een divers aanbod van lokale goederen en diensten. Goesting om...
 • Trage Wegen
  Thema: Mobiliteit, Ruimte
  Voor: Lokaal bestuur
  Wil je als lokaal bestuur inzetten op het waarmaken van klimaatambities? Ontharding van trage wegen is een stap in de goede richting!
 • de Transformisten
  Thema: Circulaire economie, Mobiliteit
  Voor: Lokaal bestuur, School, Vereniging
  Bij Op Wielekes lenen kinderen van 2,5 tot 12 jaar een kinderfiets. In ruil voor een jaarlijks lidgeld hebben ze toegang tot een goede, kwalitatieve kinderfiets die meegroeit. Netwerk Bewust...
 • VIBE
  Thema: Circulaire economie
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  VIBE organiseert samen met jou een masterclass voor je gemeentepersoneel, waarbij ze inzicht krijgen in de belangrijkste principes van circulair bouwen. De opleiding helpt hen om de vertaalslag te...
 • Trage Wegen
  Thema: Mobiliteit, Ruimte
  Voor: Lokaal bestuur
  De opmaak van een tragewegenplan helpt je om je ambities voor zachte mobiliteit te plannen en verzilveren. Trage Wegen vzw begeleidt je in drie stappen bij de inventarisatie, participatie, opmaak en...
 • GoodPlanet
  Thema:
  Voor: Lokaal bestuur
  Hoe kunnen we collega’s motiveren om met de fiets naar het werk te gaan, gezond te eten en te drinken en minder afval te creëren? Dit zijn vragen waar MVO-ambassadeurs zich over buigen. GoodPlanet...
 • VIBE
  Thema: Circulaire economie
  Voor: Burger, Lokaal bestuur, Onderneming
  De vele technieken en termen kunnen overdonderend zijn voor de inwoners van je gemeente die willen verbouwen. Milieubewuste en gezonde keuzes maken is geen sinecure. VIBE ondersteunt gemeenten en...
 • GoodPlanet
  Thema:
  Voor: Lokaal bestuur
  PlantAardig (w)eten is een interactieve workshop rond plantaardige voeding voor leerlingen uit lagere en middelbare scholen. Op een interactieve en laagdrempelige manier laat Goodplanet leerlingen...
 • Trage Wegen
  Thema: Mobiliteit, Ruimte
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Door te werken aan trage wegen kan je gemeente tegelijk inzetten op actieve mobiliteit, leefkwaliteit, gemeenschapsvorming, vergroening en ontharding. Wil je meer weten over de aanleg en inrichting...
 • Be Planet
  Thema:
  Voor: Lokaal bestuur
  Zijn er in jouw gemeente geëngageerde inwoners die een duurzaam project willen opstarten? Dan is het tijd om samen met Be Planet de campagne Proximity te lanceren. Proximity is een gestructureerd...

Pagina's