U bent hier

Ons aanbod

Een toekomstbestendige gemeente? Wij kunnen je helpen!

Of je nu wil inzetten op een kwalitatieve leefomgeving, vlotte mobiliteit, een circulaire gemeente, een goed sociaal weefsel, gezonde inwoners of meer groen. Wij helpen je met concrete acties en projecten. 
Al onze projecten geven bovendien invulling aan je klimaatplan en passen perfect binnen de SDG's. 

Maak hieronder je keuze! Op zoek naar iets specifieks of een aanbod op maat? Leg ons je vraag of idee voor of bel 02/282.17.48 Met de expertise van de 22 partners van Gemeente voor de Toekomst vinden we zeker een antwoord.

 • Samenhuizen, Dialoog
  Thema: Ruimte
  Voor: Lokaal bestuur
  Samenhuizen vzw biedt trajectbegeleiding aan gemeenten die een site ter beschikking willen stellen aan een groep voor gemeenschappelijk eco-wonen. Bewoners kunnen op hen rekenen gedurende het proces...
 • Autodelen.net
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Heeft jouw stad of gemeente een eigen wagenpark dat enkel tijdens de kantooruren wordt gebruikt? Autodelen.net maakt een plan op maat om deze wagens met je inwoners te delen en geeft je een overzicht...
 • GoodPlanet
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  Generatietuinen bieden de kans verschillende generaties samen te brengen via een kwalitatieve groene buitenruimte. De groene ruimte wordt samen beleefd en biedt beide groepen kansen op het vlak van...
 • BOS+
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  Toon je inwoners en medewerkers dat jouw gemeente bossen belangrijk vindt. Schenk hen een boom op korte termijn en een leefbare toekomst op lange termijn. Je hoeft zelf geen schop in de aarde te...
 • Ecolife
  Thema:
  Voor: Lokaal bestuur, School
  Globaal Kabaal is een participatief project waarbij jongeren aan de slag gaan als ambassadeurs voor een duurzame gemeente. Door de mix van uitwisseling, creativiteit en vooral ook actie, schuift de...
 • GoodPlanet
  Thema: Voeding
  Voor: School
  Vlaamse kinderen eten onvoldoende groenten en fruit, te veel suikers en bewerkt voedsel. Stimuleer de scholen in jouw gemeente om resoluut te kiezen voor gezonde en duurzame voeding. GoodPlanet daagt...
 • Rikolto vzw
  Thema: Voeding
  Voor: Lokaal bestuur, School
  Wil je graag de scholen in jouw gemeente helpen om van gezonde en duurzame voeding de normaalste zaak van de wereld te maken? Rikolto helpt je met een online toolkit! Zowel op vlak van...
 • Natuurpunt
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Verbind losse snippers natuurgebied en waterlopen in groenblauwe netwerken. Zo vormen ze steeds sterkere, veerkrachtige klimaatbuffers vol biodiversiteit, die je gemeente beschermen. Je lokale...
 • Trage Wegen
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Lokaal bestuur
  Groene Functionele Belevingstrajecten leiden fietsers en wandelaars op een efficiënte, aangename en gezonde manier naar school, het werk of het centrum. Trage Wegen ondersteunt je bij een GIS-...
 • VIBE
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Burger, Lokaal bestuur, Onderneming
  Groendaken zijn goed voor de luchtkwaliteit, bufferen het regenwater, verminderen de opwarming door de zon, dempen het geluid en verhogen de biodiversiteit. Dankzij groendaken en groene gevels krijg...
 • Natuurpunt CVN
  Thema: Mobiliteit, Ruimte
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  In dit participatief traject staan de wensen van de buurt centraal. Met de buren bekijkt Natuurpunt CVN hoe je pleintjes en straten kan vergroenen en ontharden, door bijvoorbeeld een tegeltuintje,...
 • Natuurpunt
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  Droom jij ook van een groene levende ruimte om je heen? Natuurpunt helpt je om dit op een ecologische manier te realiseren: van advies tot ontwerp-, inrichtings-, beplantings- en beheerplan. Een...
 • De Landgenoten
  Thema: Voeding
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  Niets lekkerder dan verse biogroentjes van de plaatselijke boer. Maar een lokaal, duurzaam landbouwbedrijf heeft ruimte nodig. Heeft je gemeente zelf geen landbouwgrond in eigendom? Toch kan je het...
 • De Landgenoten
  Thema: Voeding
  Voor: Burger, Lokaal bestuur, Onderneming
  Je overweegt een duurzaam landbouwproject op publieke grond? De Landgenoten maakt een doorlichting van je beschikbare perceel aan de hand van een juridisch vooronderzoek en landbouwtechnisch...
 • Ecolife
  Thema: Energie
  Voor: Lokaal bestuur
  Het klimaatactieplan is klaar, wat nu? Tijd voor de uitvoering. Ecolife faciliteert de dienstoverschrijdende samenwerking die jouw gemeente nodig heeft. We zoomen in op cultuur en structuur binnen de...
 • De Landgenoten
  Thema: Voeding
  Voor: Lokaal bestuur
  De Landgenoten vertelt je inwoners over biolandbouw in hun buurt: ze maken kennis met de lokale bioboeren en hun producten. Geen saaie sessie, wel een boeiende bijeenkomst met getuigenissen van...
 • Dialoog
  Thema: Energie
  Voor: Burger
  Een infosessie over duurzaam (ver)bouwen van Dialoog geeft je inwoners een antwoord op al hun vragen over dak-, raam- en muurisolatie, energiezuinig ventileren of verwarmen, warm water in huis,...
 • GoodPlanet
  Thema:
  Voor: Lokaal bestuur, School
  Kinderen en jongeren maken zich ongerust over het klimaat. Dat werd duidelijk toen duizenden jongeren wekenlang op donderdag spijbelden voor het klimaat. Het zal vooral hun probleem worden, en ze...
 • Natuurpunt CVN
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Wil jij klimaatacties in jouw gemeente stimuleren? Leid samen met Natuurpunt CVN klimaatgidsen op die mensen meenemen om de natuur of je stad of gemeente te verkennen met een klimaatbril op...
 • Ecolife
  Thema: Circulaire economie, Energie, Mobiliteit
  Voor: Lokaal bestuur
  Door de krachten te bundelen creëer je meer impact. Gemeenten die samenwerken kunnen klimaatacties efficiënter en goedkoper uitvoeren. Ecolife helpt je bij de realisatie van lichte, flexibele en ’...
 • BOS+
  Thema: Natuur en bos, Ruimte
  Voor: Lokaal bestuur
  BOS+ helpt je met het uitvoeren van een Klimaatgroenscan en het opstellen van een Klimaatgroenplan. De scan levert een kleurenkaart op met het bestaande klimaatgroen en de klimaatadaptatienoden. Op...
 • GoodPlanet
  Thema: Energie
  Voor: Lokaal bestuur, School
  De missie van de Klimaatket is duidelijk. Hij komt uit de toekomst en wil aan kinderen duidelijk maken wat klimaatverandering betekent en hoe zij kunnen meewerken aan een klimaatneutrale stad of...
 • Ecolife
  Thema: Energie
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  Geef als lokaal bestuur het goede voorbeeld en word zelf een klimaatneutrale organisatie. Ecoteam@work is de professionele trajectbegeleiding van Ecolife voor lokale overheden die hun medewerkers...
 • Netwerk Duurzame Mobiliteit, Infopunt Publieke Ruimte
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Mobiliteitsproblemen aanpakken doe je best slim, betrokken en participatief. LaMA is een methode van Netwerk Duurzame Mobiliteit die mensen aanspoort nieuwe oplossingen te bedenken voor vastgeroeste...
 • Taxistop
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  In iedere gemeente zijn er mensen die door ouderdom of een laag inkomen beperkt mobiel zijn. Taxistop organiseert deur-tot-deurvervoer door het opzetten van een Minder Mobielen Centrale (MMC) met...
 • Autodelen.net, Taxistop, Infopunt Publieke Ruimte
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  Mobipunten, dat zijn fysieke mobiliteitsknooppunten in een buurt of bij een bedrijf die een aantrekkelijk alternatief voor een (tweede) wagen bieden. Verschillende vervoerswijzen komen er samen, met...
 • GoodPlanet
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Lokaal bestuur, School
  GoodPlanet helpt je bij het aanleggen van een kwaliteitsvolle buitenruimte waar kinderen hun talenten kunnen uitleven, breed kunnen leren en zich ontspannen in het groen: de speelplaats van de...
 • Netwerk Duurzame Mobiliteit
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  De bakker, de kleine buurtwinkel, het dorpscafé. Tot voor kort had je ze vaak allemaal onder de kerktoren. Maar kleine lokale zaakjes worden schaarser, waardoor we steeds vaker aangewezen zijn op de...
 • Netwerk Bewust Verbruiken
  Thema: Circulaire economie, Mobiliteit
  Voor: Lokaal bestuur, School, Vereniging
  Bij Op Wielekes lenen kinderen van 2,5 tot 12 jaar een kinderfiets. In ruil voor een jaarlijks lidgeld hebben ze toegang tot een goede, kwalitatieve kinderfiets die meegroeit. Netwerk Bewust...
 • VIBE
  Thema: Circulaire economie
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  VIBE organiseert samen met jou een masterclass voor je gemeentepersoneel, waarbij ze inzicht krijgen in de belangrijkste principes van circulair bouwen. De opleiding helpt hen om de vertaalslag te...
 • Autodelen.net
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Lokaal bestuur
  ​Autodelen is een mobiliteitsoplossing op maat en een duurzaam en flexibel alternatief voor het bezit van een eigen (tweede) wagen. Bovendien heeft autodelen talrijke voordelen: het aantal auto’s...
 • Trage Wegen
  Thema: Mobiliteit, Ruimte
  Voor: Lokaal bestuur
  De opmaak van een tragewegenplan helpt je om je ambities voor zachte mobiliteit te plannen en verzilveren. Trage Wegen vzw begeleidt je in drie stappen bij de inventarisatie, participatie, opmaak en...
 • Ecolife
  Thema: Circulaire economie, Energie, Mobiliteit, Natuur en bos, Ruimte, Voeding
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Is jouw gemeente of stad op zoek naar manieren om het maatschappelijk draagvlak voor het klimaatactieplan te vergroten? Of wil je dat cruciale klimaatproject op poten zetten en ‘de burger’ daarbij...
 • Thema: Circulaire economie
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Iedereen heeft af en toe een boormachine, ladder of wafelijzer nodig. Maar kopen is niet nodig als je spullen ook kan lenen bij de buren. Zo worden energie en grondstoffen bespaard. Peerby België is...
 • VIBE
  Thema: Circulaire economie
  Voor: Burger, Lokaal bestuur, Onderneming
  De vele technieken en termen kunnen overdonderend zijn voor de inwoners van je gemeente die willen verbouwen. Milieubewuste en gezonde keuzes maken is geen sinecure. VIBE ondersteunt gemeenten en...
 • Trage Wegen
  Thema: Mobiliteit, Ruimte
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Door te werken aan trage wegen kan je gemeente tegelijk inzetten op actieve mobiliteit, leefkwaliteit, gemeenschapsvorming, vergroening en ontharding. Wil je meer weten over de aanleg en inrichting...
 • Bond Beter Leefmilieu
  Thema: Circulaire economie
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  Meer circulair werken in je gemeente, hoe begin je daaraan? Dankzij een nulmeting brengt Bond Beter Leefmilieu de opportuniteiten en drempels voor je organisatie in kaart. Samen met het personeel...
 • Be Planet
  Thema: Circulaire economie, Energie, Mobiliteit, Natuur en bos, Ruimte, Voeding
  Voor: Lokaal bestuur
  Om het klimaat-en milieubeleid van niet-centrumsteden te ondersteunen en versterken, organiseert Be Planet de campagne Proximity, een campagne ter versterking van het klimaat-en milieubeleid waarbij...
 • Bond Beter Leefmilieu
  Thema: Energie, Mobiliteit, Ruimte
  Voor: Lokaal bestuur
  Een kernversterkende ruimtelijke ordening vormt de basis voor een betaalbare, klimaatneutrale, ondernemersvriendelijke en sociale gemeente. Hoe ziet jouw gemeente eruit in 2040? Stel je dit even voor...
 • Bond Beter Leefmilieu
  Thema: Energie, Mobiliteit, Ruimte
  Voor: Lokaal bestuur
  Kernversterking is een belangrijk actiepunt in de transitie naar een klimaatvriendelijke samenleving. Maar hoe pak je dat als gemeentebestuur aan, in het versnipperde en verkavelde Vlaanderen? BBL...
 • FoodWIN
  Thema: Circulaire economie, Voeding
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming, School
  Lokale overheden kunnen voedselverliezen in grootkeukens, zorginstellingen, scholen en overheidskantines beperken met wel 50 procent. De vrijgekomen budgetten kan je investeren in lekkerder,...
 • Pixii
  Thema: Energie
  Voor: Burger, Lokaal bestuur, Onderneming
  Met de Renovatiestarter maken bewoners betere keuzes voor hun verbouwing, wat hun later zorgen, geld en tijd bespaart. Een renovatie-expert bespreekt aan de hand van een renovatiematrix welk deel van...
 • Netwerk Bewust Verbruiken
  Thema: Circulaire economie
  Voor: Burger, Lokaal bestuur, Vereniging
  Repair Cafés zijn bijeenkomsten waar mensen hun kapotte spullen kunnen (laten) herstellen voor een vrije bijdrage. Van kledij over elektrische apparaten tot meubels, fietsen en computers. Gereedschap...
 • Velt
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Paden, stoepen en terrassen. Tuintjes en gevelgroen. Ze vallen allemaal wel eens ten prooi aan ongewenst kruidgroei. Veel mensen grijpen daarvoor naar pesticiden, maar die zijn slecht voor het milieu...
 • Samenhuizen
  Thema: Ruimte
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Samenhuizen, hoe begin je eraan? Aan de hand van een of meerdere momenten informeert Samenhuizen vzw over de diverse vormen van gemeenschappelijk wonen. Boost cohousing bij je inwoners door het...
 • Velt
  Thema: Natuur en bos, Voeding
  Voor: Burger, Lokaal bestuur, Onderneming
  Een samentuin levert veel meer op dan een lekkere oogst. Deelnemers genieten er ook van de sociale contacten. De tuiniers werken met zorg voor onze leefomgeving. Kunstmest en pesticiden zijn in een...
 • Natuurpunt CVN
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Een goede sensibilisatie van de burger is een solide basis voor acties rond natuur en klimaat. Het vormingsaanbod van Natuurpunt CVN helpt je daarbij met workshops, gegidste wandelingen, trainingen,...
 • Ecolife
  Thema: Energie
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Ecolife ondersteunt lokale besturen bij het uitwerken van brede publiekscampagnes of campagnes gericht op specifieke doelgroepen. Op een innovatieve manier helpen we te sensibiliseren en campagnes op...
 • Velt, BOS+
  Thema: Natuur en bos, Voeding
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Creëer een bruisende plek in je gemeente waar productie van gezond, lokaal voedsel en sociale ruimte elkaar ontmoeten. BOS+ en Velt helpen jou graag bij de aanleg van een op maat gemaakt voedselbos,...
 • Labland vzw
  Thema: Ruimte
  Voor: Lokaal bestuur
  In veel gemeenten is er een nijpend tekort aan comfortabele woningen voor iedereen. Veel organisaties focussen zich hierop maar ze botsen hierbij op de schaarser wordende ruimte. Vaak worden de...

Pagina's