U bent hier

Ons aanbod

Een meerjarenplan voor een toekomstbestendige gemeente? Wij kunnen je helpen!

Of je nu wil inzetten op een kwalitatieve leefomgeving, vlotte mobiliteit, een circulaire gemeente, een goed sociaal weefsel, gezonde inwoners of meer groen. Wij helpen je met concrete acties en projecten. 
Al onze projecten geven bovendien invulling aan je klimaatplan en passen perfect binnen de SDG's. 

Maak hieronder je keuze! Op zoek naar iets specifieks of een aanbod op maat? Leg ons je vraag of idee voor of bel 02/325 35 08. Met de expertise van de 20 partners van Gemeente voor de Toekomst vinden we zeker een antwoord.

 • Ecolife
  Thema: Energie
  Voor: Lokaal bestuur
  Het klimaatactieplan is klaar, wat nu? Tijd voor de uitvoering. Ecolife faciliteert de dienstoverschrijdende samenwerking die jouw gemeente nodig heeft. We zoomen in op cultuur en structuur binnen de...
 • Dialoog
  Thema: Energie
  Voor: Burger
  Een infosessie over duurzaam (ver)bouwen van Dialoog geeft je inwoners een antwoord op al hun vragen over dak-, raam- en muurisolatie, energiezuining ventileren of verwarmen, warm water in huis,...
 • GoodPlanet
  Thema:
  Voor: Lokaal bestuur, School
  GoodPlanet werkt met kinderen of jongeren die schoollopen in jouw gemeente. De kinderen en jongeren bereiden vragen en voorstellen voor die ze voorleggen aan burgemeester en schepenen op een...
 • Natuurpunt CVN
  Thema:
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Wereldwijd merken we nu al belangrijke verschuivingen in de natuur ten gevolge van klimaatverandering. Niet alleen fauna en flora, maar ook de mens ondervinden effecten van een veranderend klimaat...
 • Ecolife
  Thema: Circulaire economie, Energie, Mobiliteit
  Voor: Lokaal bestuur
  Vele, vaak kleine, gemeenten zoeken voor de uitvoering van hun lokaal klimaatbeleid naar acties die efficiënter en goedkoper intergemeentelijk worden uitgevoerd. Anders dan steden kampen kleine...
 • BOS+
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Lokaal bestuur
  BOS+ helpt je met het uitvoeren van een Klimaatgroenscan en het opstellen van een Klimaatgroenplan. De scan levert een kleurenkaart op met het bestaande klimaatgroen en de klimaatadaptatienoden. Op...
 • GoodPlanet
  Thema: Energie
  Voor: Lokaal bestuur, School
  De missie van de Klimaatket is duidelijk. Hij komt uit de toekomst en wil aan kinderen duidelijk maken wat klimaatverandering betekent en hoe zij kunnen meewerken aan een klimaatneutrale stad of...
 • Ecolife
  Thema: Energie
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  Geef als lokaal bestuur het goede voorbeeld en word zelf een klimaatneutrale organisatie. Ecoteam@work is de professionele trajectbegeleiding van Ecolife voor lokale overheden die hun medewerkers...
 • Ecolife
  Thema: Circulaire economie, Energie, Mobiliteit
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  Gemeentediensten en lokale evenementorganisatoren staan jaarlijks in voor tientallen evenementen. Hoe kan je jouw event duurzaam maken? Ecolife heeft, onder andere dankzij haar samenwerking met OVAM...
 • Netwerk Duurzame Mobiliteit, Infopunt Publieke Ruimte
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Aan de slag gaan rond een mobiliteitsvraagstuk in je gemeente? Doe het slim, betrek de mensen die wonen, werken, spelen en dansen in die zone. Hoe? Door de LaMA-methodiek toe te passen. LaMA staat...
 • Taxistop
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  In iedere gemeente zijn er mensen die door ouderdom of een laag inkomen beperkt mobiel zijn. Taxistop organiseert deur-tot-deurvervoer door het opzetten van een Minder Mobielen Centrale (MMC) met...
 • Autodelen.net, Taxistop, Infopunt Publieke Ruimte
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  Mobipunten, dat zijn fysieke mobiliteitsknooppunten in een buurt of bij een bedrijf die een aantrekkelijk alternatief voor een (tweede) wagen bieden. Verschillende vervoerswijzen komen er samen, met...
 • GoodPlanet
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Lokaal bestuur, School
  GoodPlanet helpt je bij het aanleggen van een kwaliteitsvolle buitenruimte waar kinderen hun talenten kunnen uitleven, breed kunnen leren en zich ontspannen in het groen: de speelplaats van de...
 • Netwerk Duurzame Mobiliteit
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  De bakker, de slager, de bushalte, de bankautomaat ... Ooit waren al deze ‘diensten’ onder de kerktoren terug te vinden, maar spijtig genoeg verdwijnen lokale winkels en ontmoetingsplaatsen steeds...
 • Ecolife
  Thema:
  Voor: Lokaal bestuur
  Ecolife inspireert en begeleidt lokale besturen bij het uitklaren van hun duurzaamheidsvisie en bij het betrekken van personeel in dit proces. Kenmerkend voor de aanpak van Ecolife zijn participatie...
 • Netwerk Bewust Verbruiken
  Thema: Circulaire economie, Mobiliteit
  Voor: Lokaal bestuur, School, Vereniging
  Nog te veel kinderen hebben geen fiets. Op Wielekes zorgt dat kinderen van 2,5 tot 12 jaar een kinderfiets kunnen lenen. In ruil voor een jaarlijks lidgeld hebben ze toegang tot een goede,...
 • Peerby
  Thema: Circulaire economie
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Iedereen heeft af en toe een boormachine, ladder of wafelijzer nodig. Maar kopen is niet nodig als je spullen ook kan lenen bij de buren. Zo worden energie en grondstoffen bespaard. Peerby België is...
 • Peerby
  Thema: Circulaire economie
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming, School, Vereniging
  Een Peergroup bestaat uit mensen die zich regelmatig op dezelfde plek bevinden: collega’s op de werkplek, bedrijven op een bedrijventerrein of de leden van een vereniging. Via een gebruiksvriendelijk...
 • VIBE
  Thema: Circulaire economie
  Voor: Burger, Lokaal bestuur, Onderneming
  De vele technieken en termen kunnen overdonderend zijn voor de inwoners van je gemeente die willen verbouwen. Milieubewuste en gezonde keuzes maken is geen sinecure. VIBE ondersteunt gemeenten en...
 • Trage Wegen
  Thema: Mobiliteit, Ruimte
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Door te werken aan trage wegen kan je gemeente in een klap inzetten op actieve mobiliteit, leefkwaliteit, gemeenschapsvorming, vergroening en ontharding. Wil je meer weten over de aanleg en...
 • Bond Beter Leefmilieu
  Thema: Energie, Mobiliteit, Ruimte
  Voor: Lokaal bestuur
  Een kernversterkende ruimtelijke ordening vormt de basis voor een betaalbare, klimaatneutrale, ondernemersvriendelijke en sociale gemeente. Hoe ziet jouw gemeente eruit in 2040? Stel je dit even voor...
 • Bond Beter Leefmilieu
  Thema: Energie, Mobiliteit, Ruimte
  Voor: Lokaal bestuur
  Kernversterking is een belangrijk actiepunt in de transitie naar een klimaatvriendelijke samenleving. Maar hoe pak je dat als gemeentebestuur aan, in het versnipperde en verkavelde Vlaanderen? BBL...
 • FoodWIN
  Thema: Circulaire economie, Voeding
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  Lokale overheden kunnen voedselverliezen in grootkeukens, zorginstellingen, scholen en overheidskantines beperken met wel 50%. De vrijgekomen budgetten kan je investeren in lekkerder, duurzamer en...
 • Pixii
  Thema: Energie
  Voor: Burger, Lokaal bestuur, Onderneming
  Met de Renovatiestarter maken bewoners betere keuzes voor hun verbouwing, wat hun later zorgen, geld en tijd bespaart. Een renovatie-expert bespreekt aan de hand van een renovatiematrix welk deel van...
 • Netwerk Bewust Verbruiken
  Thema: Circulaire economie
  Voor: Burger, Lokaal bestuur, Vereniging
  Repair Cafés zijn bijeenkomsten waar mensen hun kapotte spullen kunnen (laten) herstellen voor een vrije bijdrage. Van kledij over elektrische apparaten tot meubels, fietsen en computers.Gereedschap...
 • Velt
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Wil je tuinaannemers actief in jouw gemeente laten omschakelen naar een pesticidevrij onderhoud? Wil je je burgers sensibiliseren om hun stoep zonder pesticiden proper te houden? Hoe stimuleer je hen...
 • Samenhuizen
  Thema: Ruimte
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Samenhuizen, hoe begin je eraan? Aan de hand van een of meerdere momenten informeert Samenhuizen vzw over de diverse vormen van gemeenschappelijk wonen. Boost cohousing bij je inwoners door het...
 • Velt
  Thema: Natuur en bos, Voeding
  Voor: Burger, Lokaal bestuur, Onderneming
  Een samentuin levert veel meer op dan een lekkere oogst. Deelnemers genieten er ook van de sociale contacten. De tuiniers werken met zorg voor onze leefomgeving. Kunstmest en pesticiden zijn in een...
 • Natuurpunt CVN
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Een goede sensibilisatie van de burger is een solide basis voor acties rond natuur en klimaat. Het vormingsaanbod van Natuurpunt CVN helpt je daarbij met workshops, gegidste wandelingen, trainingen,...
 • Ecolife
  Thema:
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Ecolife ondersteunt lokale besturen bij het uitwerken van brede publiekscampagnes of campagnes gericht op specifieke doelgroepen. Op een innovatieve manier helpen we te sensibiliseren en campagnes op...
 • Ecolife
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Lokaal bestuur, Vereniging
  Ook de gemeentelijke sportdienst kan een steentje bijdragen bij het verduurzamen van verplaatsingen in de stad. In drie interactieve workshops werkt Ecolife samen met jou toe naar het opzetten van...
 • Natuurpunt CVN, Waerbeke
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Stiltegidsen helpen jouw burgers luwteplekken binnen en aan de rand van je stad of gemeente te vinden. Natuurpunt CVN leidt inwoners op tot Stiltegidsen om samen het landschap op een heel andere...
 • FoodWIN
  Thema: Voeding
  Voor: Lokaal bestuur
  Recent onderzoek toont aan dat het terugdringen van voedselverspilling de derde meest impactvolle oplossing is voor klimaatverandering. Het gebruik van voedseloverschotten is dan nog eens een van de...
 • BOS+
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Met de Te Gekke Bomenwandeling combineert BOS+ beweging, groen en gemeentelijke identiteit. We werken een wandeling binnen je gemeente uit langs verschillende markante bomen of andere natuurlijke...
 • Trage Wegen
  Thema: Mobiliteit, Ruimte
  Voor: Lokaal bestuur
  De opmaak van een tragewegenplan helpt je om je ambities voor zachte mobiliteit te plannen en verzilveren. Trage Wegen vzw begeleidt je in drie stappen bij de inventarisatie, participatie, opmaak en...
 • Pixii
  Thema: Circulaire economie, Energie
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming, School
  Gemeentelijke gebouwen energetisch bouwen of verbouwen? Pixii biedt gespecialiseerde trajectbegeleiding voor jouw bouwproject: optimalisatie van het voorontwerp, beoordelen van bestekken, om op het...
 • REScoop Vlaanderen
  Thema: Energie
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Overal in Europa verenigen gewone burgers zich om samen windturbines en zonnepanelen te plaatsen, om energie te besparen, om thuis de samen opgewekte groene stroom of warmte aan een faire prijs...
 • Ecolife
  Thema: Energie
  Voor: Lokaal bestuur, Vereniging
  Het lokale verenigingsleven vormt met zijn groot ledenbereik een belangrijke partner om lokale klimaatdoelstellingen te realiseren. Hier ligt veel potentieel om energie te besparen, vaak zonder grote...
 • Trage Wegen
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Lokaal bestuur
  Door het opstarten van een Wegspotters-project zorg je er als lokaal bestuur samen met je inwoners voor dat je trage wegen in topconditie blijven en meer gebruikt worden. Wegspotters zijn...
 • Dialoog
  Thema: Energie
  Voor: Lokaal bestuur
  Asbest verwijderen is specialistenwerk. En dus niet goedkoop. Een groepsaankoop drukt de kosten en ontlast de eigenaars. Als je een asbestdak verwijdert, kun je net zo goed van de gelegenheid...
 • Trage Wegen
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Burger
  Trage wegen zijn belangrijke schakels in een kindvriendelijke publieke ruimte. Kinderen kunnen zich er veilig en autonoom verplaatsen, spelen en elkaar ontmoeten. Hoe zouden trage wegen eruit zien...
 • Natuurpunt CVN
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Biodiversiteit binnenbrengen in nieuwe projecten lukt niet van op een eiland. Natuurpunt CVN brengt alle partijen, zoals de dienst ruimtelijke planning, de ambtenaar leefmilieu, de lokale...
 • Ecolife
  Thema: Circulaire economie, Energie
  Voor: Lokaal bestuur
  Ecolife begeleidt interactieve workshops rond energie, klimaat, afval en water op maat van kwetsbare doelgroepen. Aan de hand van een laagdrempelige spelmethodiek, doe- of denkopdrachten gaan de...
 • Samenhuizen
  Thema: Ruimte
  Voor: Lokaal bestuur
  Hedendaagse vormen van gemeenschappelijk wonen kennen meer en meer succes: van kangoeroewonen tot cohousing. Ze bieden de bewoners de nodige privacy maar daarnaast zijn er ook gemeenschappelijke...

Pagina's