U bent hier

Ons aanbod

Een meerjarenplan voor een toekomstbestendige gemeente? Wij kunnen je helpen!

Of je nu wil inzetten op een kwalitatieve leefomgeving, vlotte mobiliteit, een circulaire gemeente, een goed sociaal weefsel, gezonde inwoners of meer groen. Wij helpen je met concrete acties en projecten. 
Al onze projecten geven bovendien invulling aan je klimaatplan en passen perfect binnen de SDG's. 

Maak hieronder je keuze! Op zoek naar iets specifieks of een aanbod op maat? Leg ons je vraag of idee voor of bel 02/325 35 08. Met de expertise van de 20 partners van Gemeente voor de Toekomst vinden we zeker een antwoord.

 • Bond Beter Leefmilieu
  Thema: Energie, Mobiliteit, Ruimte
  Voor: Lokaal bestuur
  Kernversterking is een belangrijk actiepunt in de transitie naar een klimaatvriendelijke samenleving. Maar hoe pak je dat als gemeentebestuur aan, in het versnipperde en verkavelde Vlaanderen? BBL...
 • FoodWIN
  Thema: Circulaire economie, Voeding
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  Grootkeukens in overheidskantines, scholen, verzorgingstehuizen en ziekenhuizen verspillen tussen 20 en 40% van hun voeding. Dit veroorzaakt onnodige kosten en onnodige uitstoot van broeikasgassen...
 • Pixii
  Thema: Energie
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Verbouwen, hoe begin je eraan? Met de Renovatiestarters van Pixii. Wat houdt dat in? Een renovatie-expert bespreekt thuis bij de burgers welke delen van het huis – dak, schrijnwerk, gevel, ventilatie...
 • Thema: Circulaire economie
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming, School, Vereniging
  Een Peergroup bestaat uit mensen die zich regelmatig op dezelfde plek bevinden: de werkplek met je collega’s, bedrijven op een bedrijventerrein of de leden van je vereniging . ​Peergroups werd...
 • Velt
  Thema: Natuur en bos, Voeding
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Sinds 1 januari 2015 is er een verbod op pesticidegebruik door openbare besturen. Binnen dit verbod vallen ook de stoepen die openbaar terrein zijn maar beheerd worden door burgers. Wil je als burger...
 • FoodWIN
  Thema: Voeding
  Voor: Lokaal bestuur
  Lokale besturen zijn best geplaatst om hun stakeholders te katalyseren om voedselverspilling te verminderen. Als lokaal bestuur is het echter moeilijk om te weten waar te beginnen, wat het meest...
 • Velt
  Thema: Natuur en bos, Voeding
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Een samentuin levert veel meer op dan een lekkere oogst. Deelnemers genieten er ook van de sociale contacten. Zo'n tuin is dus beslist een verrijking voor jouw wijk, jouw buurt of jouw gemeente. Door...
 • FSC Belgium
  Thema: Circulaire economie, Natuur en bos
  Voor: Lokaal bestuur
  Hoe meer burgers, bedrijven, organisaties, overheden ... kiezen voor hout- en/of papierproducten uit duurzaam beheerde bossen, hoe meer bosbeheerders wereldwijd inspanningen zullen doen om hun bossen...
 • Ecolife
  Thema:
  Voor: Lokaal bestuur
  Ecolife ondersteunt lokale besturen bij het uitwerken van brede publiekscampagnes gericht naar de burgers van de gemeente, stad of provincie. Ecolife hanteert innovatieve manieren om te...
 • Ecolife
  Thema:
  Voor: Lokaal bestuur
  Ecolife ondersteunt lokale besturen bij het uitwerken van campagnes gericht op specifieke doelgroepen. Wij bogen op jarenlange ervaring met diverse doelgroepen (kansengroepen, jongeren, middenveld...
 • Ecolife
  Thema:
  Voor: Lokaal bestuur
  Ecolife ondersteunt lokale besturen om campagnes uit te werken die kaderen in hun lokaal klimaatbeleid (al dan niet gelinkt aan het B urgemeestersconvenant). We helpen steden en gemeenten om op co-...
 • Ecolife
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Lokaal bestuur, Vereniging
  Sportclubs, organisatoren van sportevenementen of -kampen en uitbaters van sportinfrastructuren hebben elk hun eigen mobiliteitsuitdagingen. Ecolife ondersteunt de gemeentelijke sport- of andere...
 • Velt
  Thema: Voeding
  Voor: Burger, Lokaal bestuur, Onderneming
  Het begeleidingstraject van Velt voor de samenkeuken doorloopt een handig stappenplan. De voorwaarden voor de keuken, de organisatie van de kookgroep, de oogst en de leveranciers van overschotten, …...
 • Netwerk Bewust Verbruiken
  Thema: Circulaire economie
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  De Babytheek is een uitleendienst voor babyspullen. Veel babyspullen zijn uiterst geschikt voor een circulair model: gebruiken, in plaat van bezitten via een leendienst. De eerste Babytheek van...
 • GoodPlanet
  Thema:
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  GoodPlanet is partner van ondernemingen die actief hun maatschappelijke rol opnemen Onze activiteiten op maat van ondernemingen creëren, verbreden en verdiepen een draagvlak voor duurzame verandering...
 • BOS+
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Met dit project combineren we beweging, groen en gemeentelijke identiteit. Wandelen goed is voor de gezondheid. Veel wandelaars zoeken interessante routes om naast de sportieve activiteit ook een...
 • Samenhuizen, Dialoog
  Thema: Ruimte
  Voor: Lokaal bestuur
  Samenhuizen vzw biedt trajectbegeleiding aan gemeenten die een site ter beschikking willen stellen aan een groep voor gemeenschappelijk eco-wonen. Een gemeente lanceert een projectoproep om...
 • Pixii
  Thema: Circulaire economie, Energie
  Voor: Burger, Lokaal bestuur, Onderneming, School, Vereniging
  Een OCMW-gebouw, bibliotheek, brandweerkazerne, school, ziekenhuis, theater, sporthal… energetisch bouwen of verbouwen? Voor ondersteuning bij het uitwerken van duurzame gebouwen en wijken kan een...
 • REScoop Vlaanderen
  Thema: Energie
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  SITUERING Overal in Europa verenigen gewone burgers zich om samen windturbines en zonnepanelen te plaatsen, om energie te besparen, om thuis de samen opgewekte groene stroom of warmte aan een faire...
 • Ecolife
  Thema: Energie
  Voor: Lokaal bestuur, Vereniging
  Het lokale verenigingsleven vormt via zijn groot ledenbereik een belangrijke partner om lokale klimaatdoelstellingen te realiseren. Hier ligt veel potentieel om via beter inzicht in verbruik en...
 • Trage Wegen
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Lokaal bestuur
  Wil je als lokaal bestuur inzetten op duurzame en veilige mobiliteit? Wil je inwoners fijne routes te voet of met de fiets bieden, liefst vrij van autoverkeer, die een écht alternatief bieden voor de...
 • Velt
  Thema: Voeding
  Voor: Burger, Lokaal bestuur, Onderneming
  Wil jij in je gemeente werk maken van een lokale voedselstrategie op maat van jouw regio? Voor jou is Velt graag een meedenkende en creatieve partner. De impact van voedsel op het klimaat is groot...
 • Samenhuizen
  Thema: Ruimte
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Volgende vormingen kunnen aangevraagd worden : ABC van samenhuizen, een introductie tot gemeenschappelijk wonen Cohousing, hoe begin je eraan? Traject, wat komt er bij kijken. Centen en documenten...
 • Trage Wegen
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Lokaal bestuur
  Propere trage wegen nodigen uit om ontdekt en gebruikt te worden! Als lokaal bestuur kan je hier samen met je inwoners aan werken. Instappen in de wegspotters-module betekent meer betrokkenheid van...
 • Dialoog
  Thema: Energie
  Voor: Lokaal bestuur
  Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid. Zeker als het in de buitenste schil zit van gebouwen, zoals het dak en de muren. Asbest verwijderen is specialistenwerk. En dus niet goedkoop. Dé oplossing?...
 • Pixii
  Thema: Energie
  Voor: Burger, Lokaal bestuur, Onderneming
  Uw stad of gemeente plant een wijkrenovatie, een groepsrenovatie of een renovatieplan op gemeentelijk niveau? Pixii helpt u gedurende het volledige traject. Via buurtborrels of infomomenten gaan we...
 • Netwerk Bewust Verbruiken
  Thema: Circulaire economie
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Een eenvoudige en duurzame levensstijl, dat is waar Netwerk Bewust Verbruiken vzw in gelooft. Daarom zetten we groepen mensen op weg om te delen, ruilen en repareren. Plezant, goedkoop én een plus...
 • Netwerk Bewust Verbruiken
  Thema: Circulaire economie
  Voor: Burger, Lokaal bestuur, Onderneming, School
  Een eenvoudige en duurzame levensstijl, dat is waar Netwerk Bewust Verbruiken vzw in gelooft. Daarom zetten we groepen mensen op weg om te delen, ruilen en repareren. Plezant, goedkoop én een plus...
 • Trage Wegen
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Burger
  Hoe zouden trage wegen eruit zien als we kinderen aanstellen als ontwerpers of bruggenbouwers? Van kinderen kan je leren, ook over hoe de aanleg en het gebruik van de publieke ruimte in jouw gemeente...
 • Ecolife
  Thema: Circulaire economie, Energie, Mobiliteit
  Voor: Burger, Lokaal bestuur, Onderneming
  In de workshop Ecologische Voetafdruk gaan de deelnemers samen met de Ecolife-coach aan de slag rond het thema ecologische voetafdruk en ecologische gedragsverandering. We bouwen eerst een beeld op...
 • Ecolife
  Thema: Circulaire economie, Energie
  Voor: Lokaal bestuur
  Ecolife begeleidt interactieve workshops rond energie, klimaat, afval en water op maat van kwetsbare doelgroepen. Aan de hand van een laagdrempelige spelmethodiek, doe- of denkopdrachten gaan de...
 • Netwerk Bewust Verbruiken
  Thema: Circulaire economie
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Situering We nemen u mee in een toekomst waarin apparaten gerepareerd worden wanneer ze kapot zijn, waar we oude, afgedankte spullen omtoveren tot iets nieuws en waarin we weten hoe we onze apparaten...
 • Samenhuizen
  Thema: Ruimte
  Voor: Lokaal bestuur
  Hedendaagse vormen van gemeenschappelijk wonen kennen meer en meer succes: van kangoeroewonen tot cohousing. Ze bieden de bewoners de nodige privacy maar daarnaast zijn er ook gemeenschappelijke...
 • Bond Beter Leefmilieu
  Thema: Energie, Mobiliteit
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  Word koploper in de elektrificatie van de taxivloot en zo ambassadeur voor schone lucht in je stad. Begin 2017 startte Bond Beter Leefmilieu samen met taxifederatie GTL en met steun van de Vlaamse...

Pagina's