U bent hier

Ga de biodiversiteit op je terrein na

Doelgroep: 
Lokaal bestuur, Onderneming, School, Vereniging
Thema: 
Natuur en bos
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Jorg Lambrechts
015-29 27 87
Weten welke dieren en planten er leven op je terrein vormt de basis voor het plannen van inrichting en beheer. Met deze kennis geef je de natuur op je terrein alle kansen. En vaak is een ecologisch beheer zelfs kostenbesparend. Natuurpunt bundelt bestaande natuurgegevens voor je in een overzicht of verzamelt gericht bijkomende informatie. We geven ook beheeradvies en werken inrichtingsplannen op maat uit.
 
Projectinhoud en -verloop aangepast aan de vraag
 
Opties:
 
1. Natuurpunt maakt een overzicht van alle bestaande waarnemingen van jouw terrein, toevallig verzameld door natuurliefhebbers via één van onze websites. Dit geeft een eerste indicatie van de soortenrijkdom. Niet voor alle locaties zijn er al gegevens beschikbaar.
 
2. Door een gerichte inventarisatie van soortgroepen krijg je een vollediger beeld van de aanwezige soortenrijkdom. Op basis hiervan kan de ecologische waarde van je terrein worden ingeschat. Voorbeelden zijn:
  • Broedvogelinventarisatie
  • Vleermuizenonderzoek
  • Amfibieën via fuikvangsten
  • Planteninventarisatie
 
3. Via gestandaardiseerd en herhaald onderzoek is het mogelijk om de grootte van populaties te kennen en veranderingen doorheen de tijd op te volgen. Zo hou je de vinger aan de pols en kan je het resultaat van je inspanningen echt opvolgen.
  • Uitgebreide territoriumkartering broedvogels
  • Vegetatieopnames
  • Vlinderroutes
 
4. Op basis van de aanwezige soorten en de huidige toestand geeft Natuurpunt advies over een optimale ecologische inrichting en beheer. Hiermee kan je de biodiversiteit beschermen en zelfs de natuurwaarde van je terrein verhogen. Een
voorbeeld van duurzaamheid.
 
Prijs
 
Natuurpunt heeft een hele reeks diensten die kunnen geraadpleegd worden op www.natuurpunt.be/natuurloket. Vraag een vrijblijvende offerte op maat via natuurdata@natuurpunt.be, met vermelding van het doel, afbakening van het gebied, periode en soortgroepen waarover je informatie wenst.
 
Contactpersoon
 
Jorg Lambrechts, jorg.lambrechts@natuurpunt.be, 015-29 27 87 
 
Voorbeeld BIJvriendelijk Beersel - Wilde bijen in Beersel: diversiteit, hotspots & behoud
 
Tijdens een tweejarig project werd in Beersel de basis gelegd voor een werking rond bijen op lange termijn. Vernieuwend daarbij waren de gerichte inventarisaties die werden uitgevoerd om de populaties van wilde bijen in kaart te brengen. Daarbij werd de gemeente zo goed mogelijk uitgekamd, met bijzondere aandacht voor openbaar groen. In totaal werden tijdens dit project 130 soorten bijen waargenomen, en werden eveneens 20 soorten goud-, graaf-, knots- en plooivleugelwespen geïdentificeerd.
 

Foro Wim Dirckx