U bent hier

Repair Café: inwoners helpen herstellen

Doelgroep: 
Burger, Lokaal bestuur, Vereniging
Thema: 
Circulaire economie
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk), Ondersteuning (materiaal)

Repair Cafés zijn bijeenkomsten waar mensen hun kapotte spullen kunnen (laten) herstellen tegen een vrije bijdrage, van kledij over elektrische apparaten tot meubels, fietsen en computers. Gereedschap en knowhow zijn aanwezig. De Repair Cafés worden draaiende gehouden door vrijwilligers. 

De Transformisten inspireert mensen tot een duurzame levensstijl. Samen met burgers, (bedrijfs)partners en overheden willen we de transitie naar een sociaal inclusieve circulaire economie realiseren. Door circulaire initiatieven zoals Repair Cafés te faciliteren, spelen gemeenten een belangrijke rol in die transitie. 
 
Projectinhoud en -verloop
De Transformisten begeleidt een gemeente om een Repair Café op te starten, zodat de gemeente daarna het Repair Café zelfstandig kan verderzetten. Tijdens de begeleiding zoeken we mee naar een locatie, vrijwilligers en partners. 
De verwachte duur van de begeleiding is 3 maanden.
 
De volgende stappen zijn voorzien:
 • Opstartvergadering met uitleg over de principes van een Repair Café, de CO2-impactmeting, de toegankelijkheid voor kwetsbare doelgroepen en een draaiboek voor de opstart
 • De registratie van het Repair Café bij de koepelorganisatie Repaircafe.org en de aankoop van een opstartpakket vol praktische tips op naam van de gemeente inclusief een communicatiekit met templates voor affiches en naambordjes 
 • In kaart brengen van mogelijke partners en locaties (met input van de gemeente), plan van aanpak opstellen voor de samenwerking 
 • Zoeken van vrijwilligers, herstelmateriaal en wisselstukken
 • Mee bekijken van de opties voor de locatie en voorwaarden ivm inrichting van de ruimte
 • Communicatieplan opstellen (samen met de gemeente)
 • Infovergadering organiseren met kandidaat vrijwilligers en eventuele partners: wat is een Repair Café, wat doen de vrijwilligers op het Repair Café, hoe pak je een Repair Café praktisch aan?
 • Evaluatieoverleg na eerste Repair Café, demonstreren hoe je een CO2-impactmeting kunt doen 
 • Link maken met lerend netwerk van Repair Cafés, alle betrokkenen die dat wensen abonneren op nieuwsbrief voor Repair Café vrijwilligers   
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
 
 • De logistieke organisatie van de geplande vergaderingen (zaal, catering)
 • De registratie van geplande data voor Repair Cafés op Uit in Vlaanderen (gratis)
 • Het vinden van een (gratis) locatie voor het Repair Café
 • Het werven en coachen van Repair Café vrijwilligers 
 • De communicatie naar een breed publiek
 • De eventuele aankoop van herstelmateriaal en wisselstukken
 
Prijs
(exclusief BTW tenzij anders vermeld)
 
 • Per gemeente: 2.625 euro voor de volledige begeleiding zoals hierboven beschreven 
 • De geïnvesteerde werktijd door de Transformisten bedraagt maximum 6 werkdagen  
Per provincie kunnen maximum 3 gemeenten de Opstartbegeleiding Repair Café krijgen
 
Contactpersoon
 
Rosalie Heens
 

Foto Yves Coussement

Getuigenissen van klanten: