U bent hier

Rijwoning moeilijk te renoveren? Schuif een nieuwe in!

Doelgroep: 
Burger, Lokaal bestuur
Thema: 
Energie
Ruimte
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Jan Van Loo
Om onze woningen energieneutraal te maken tegen 2050 moeten we sneller renoveren. InschuifHuis is een nieuwe renovatiemethode om verouderde rijhuizen snel en zorgeloos om te vormen tot een nieuwe (bijna) energieneutrale woning. 
 
Rijwoningen - denk aan de vele arbeiderswoningen - vormen een groot deel van het woonpatrimonium in onze steden en dorpen. Helaas zijn ze vaak amper te renoveren tot energieneutrale woningen. Als renovatie te complex wordt, kan een vervangbouw een oplossing bieden. Bij renovaties, maar zeker ook bij klassieke vervangbouw heeft de bouwheer een lange werfperiode voor de boeg en is de bouwkost vaak onvoorspelbaar. Een InschuifHuis neemt voor de bouwheer een aantal belangrijke zorgen weg. Door de korte en strak getimede werfperiode (maximaal 8 weken tussen sloop en oplevering) weet die exact hoe lang het huis onbewoonbaar zal zijn. En het kostenplaatje is vooraf volledig afgeklopt.
 
Het InschuifHuis is een kwalitatieve, comfortabele en ecologische houtskeletbouwwoning. Ze wordt volledig geprefabriceerd in een atelier, inclusief keuken, sanitaire ruimtes en technieken. (Inschuifhuis.be)  
 
Projectinhoud en verloop 
 
  • In dit project werken we een sensibiliseringscampagne uit op maat van de gemeente rond het plaatsen van InschuifHuizen. Dit kan voor de volledige gemeente of voor één of meerdere specifieke wijken in de gemeente.
  • We informeren de bewoners over de vele opportuniteiten van verbouwen via een InschuifHuis.  Dit kan via flyers en/of infomomenten. We getuigen daarbij vanuit de praktijkervaring met het ontwerpen, bouwen en plaatsen van de eerste InschuifHuizen. 
  • Bij concrete interesse zetten we bewoners niet alleen op weg richting ontwerp en realisatie van een InschuifHuis. LabLand betrekt de omgeving van de woning door buurtbewoners te informeren en actief op zoek te gaan naar andere wensen van de buren waar we met het InschuifHuis kunnen op inspelen, zoals een groene gevel in de straat, een gevelbank, een postpakketpunt, … De wensen waar we geen rekening mee kunnen houden in het ontwerp of tijdens de bouw van het InschuifHuis maken we over aan het bestuur, zodat zij beter zicht krijgen wat er leeft  in de buurt. 
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor 
 
De omvang van de sensibiliseringscampagne wordt samen gedetailleerd uitgewerkt. Hoe lang loopt de campagne, hoeveel infomomenten, flyers, …?
   
Prijs
 
  • 400 euro voor een infosessie over het InschuifHuis door LabLand (inclusief brochures en communicatiemateriaal om de infosessie bekend te maken) 
  • 800 euro voor een workshop met de straat (inclusief communicatiemateriaal om de workshops bekend te maken) 
  • 7800 euro voor de begeleiding van 4 huishoudens richting een ontwerp voor een InschuifHuis.