U bent hier

Demo-muur of demo-muur wandeling / inspiratietour grondgebonden gevelgroen

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Natuur en bos
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk), Goed voorbeeld
Bruno Verschaeve
0494 69 50 15

Meer groen op straat betekent een aangenamere en aantrekkelijkere buurt waar je vaker een babbeltje slaat met de buren. De nabijheid van groen zorgt voor een positief effect op het mentale welzijn. Bovendien biedt het een waaier aan milieu- en klimaatvoordelen, zoals extra verkoeling in de zomer, vergroting van de biodiversiteit, betere waterinfiltratie door ontharding en zuiverdere lucht.

Groene gevels zet zich als vzw al meer dan 10 jaar in voor de vergroening van het stedelijke landschap. Dankzij onze unieke aanpak zijn wij de enige speler in Vlaanderen met uitgebreide expertise in grondgebonden gevelgroen. 

Vele steden, gemeenten, districten, architecten, particulieren en kmo’s vonden hun weg al naar Groene Gevels vzw.

Dit project betreft het installeren van een demo-muur of een demo-muur-wandeling. De demo-muur is een installatie waarbij de verschillende manieren om gevels te voorzien van gevelgroen worden gedemonstreerd en dit op één plek.
Een andere mogelijkheid is al deze vormen van grondgebonden gevelgroen op verschillende plekken verspreid over de gemeente te tonen. Zo ontstaat een demo-muur-wandeling die geafficheerd kan worden door middel van bordjes en een plan. De wandeling zou kunnen starten aan het gemeentehuis en zo een leuke wandel- of fietsroute beschrijven langs typische of herkenbare gebouwen van de gemeente. Elke stop betreft een andere manier om muren van groene gevels te voorzien met een daarbij passend infobord met uitleg bij de klimhulpen, de planten en eventueel de groene plannen van de gemeente. Deze A4 infoborden zijn een sublimatie op aluminium en daarom uitermate geschikt voor buiten, ze zijn vandalismebestendig en hebben een extra UV-werende coating.

Achter de QR-code komt een overzicht van de inhoud van de verschillende borden.

Eventuele extra content of links mogen altijd aangeleverd worden.

 

Bijvoorbeeld:

 

Een volledig traject start met het uitvoeren van een of meerdere gevelbezoek(en) door de technische expert, om zo de mogelijkheden en de beperkingen van o.a. gevelbekleding en nutsvoorzieningen te bekijken. Daarna worden de verschillende klimhulpen aangelegd en wordt het plantvak afgewerkt.

Om de bewoners eventueel te betrekken bij het gebeuren kan er afgesloten worden met een gezamenlijke plantdag.

Waarom een demo-muur ?

Uit eerdere samenwerkingen met gemeenten is gebleken dat het aanleggen van een demo-muur vaak de eerste stap is die inwoners en bedrijven aanzet om de eigen gebouwen te gaan vergroenen. Hoe meer mensen in de gemeente aan de slag gaan met ontharden en vergroenen, hoe groter het positieve effect.

En een demo-muur-wandeling ?

Een wandeling nodigt uit tot bewegen, tot ontdekken. Het kan mensen op een andere manier doen kijken naar vertrouwde of nooit eerder opgemerkte structuren. Het geeft tevens ook de mogelijkheid muur/gebouw en klimhulp perfect te matchen zodat het mooiste en meest duurzame resultaat kan bereikt worden.

Er wordt bewust gebruik gemaakt van verschillende technieken en materialen zodat dit project dienst kan doen als inspiratie voor buurtbewoners.

Waaruit bestaat een standaard demo-muur ?
- Zonwering

- Dubbele RVS geleiding met wikkeldraad

- Kastanje hekwerk op halfronde palen

- Galva net

- Draadzuil

- Kunststof net als voorbeeld van Groene Gevel XXL

- Twee A4 infoborden

 

Waaruit bestaat een demo-muur wandeling/fietsroute?
Dezelfde onderdelen worden aangelegd op verschillende locaties. Elke locatie wordt voorzien van een infobord met de nodige uitleg en een QR-code waar alle info en de route kan bekeken worden.

 

Projectinhoud en -verloop

 • Plan van aanpak
  Na onderling overleg wordt een uitgebreid ‘plan van aanpak’ opgemaakt en voorgesteld door Groene Gevels vzw.
   
 • Keuze van muur/muren
  Groene Gevels bekijkt en bespreekt graag mee welke gebouwen/muren in aanmerking komen.
   
 • Gevelbezoeken
  Voor installatie inspecteert Groene Gevels de gevel op draagkracht, barsten, beschadigingen, … In overleg met de gemeente wordt dan beslist of de gevel geschikt is. De gevel en de ruimte ervoor worden ook gecontroleerd op de technische mogelijkheden en beperkingen. Beperkingen bestaan bijvoorbeeld uit aansluitingen van nutsvoorzieningen als water en gas, putdeksels, riolering. Voor de gevel zelf gaat het dan over straatnaambordjes, wateraansluiting brandweer, gevelbekleding en isolatiedikte. De plantkeuze wordt in eerste instantie bepaald door de oriëntatie van de gevel.
   
 • Ontwerp en plantkeuze
  Het plaatsbezoek bestaat niet enkel uit het bekijken van de gevel, maar ook uit het uittekenen van het ontwerp, dit communiceren en indien nodig aanpassen binnen de mogelijkheden van de beperkingen. Dit tot we een akkoord hebben voor ontwerp en plantkeuze.
   
 • Aanleg grondgebonden gevelgroen
  Aanleg van de verschillende klimhulpen. Het plantvak en de afboording worden gelijktijdig geplaatst volgens de overeengekomen specificaties.
   
 • Mogelijk participatiemoment en workshop
  De participatie steunt in de eerste plaats op het fysiek meehelpen tijdens een gezamenlijke plantdag als laatste stap in de aanleg van een openbare groene gevel. Het meehelpen zelf heeft ook een langdurig effect omdat het de bewoners aanzet tot acties aan de eigen woonst/gevel. Op deze dag kan ook een workshop georganiseerd worden.
   
 • Afsluiten aanleg
  Na het afronden van alle werken, worden er foto’s doorgestuurd ter vervollediging van het dossier.

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor

 • De gemeente ondersteunt het project logistiek
 • De gemeente ondersteunt het project communicatief: verspreiden van de oproep tot deelname aan een eventueel participatiemoment in de communicatiekanalen van de gemeente
 • De gemeente zorgt voor het draagvlak binnen de gemeentelijke diensten en stelt een verantwoordelijke ambtenaar aan die het project zal opvolgen
 • De gemeente zorgt voor het bestuurlijk draagvlak en zorgt voor de opvolging van het project door het college, dmv. de aanwezigheid op infomomenten van een schepen of de burgemeester

Richtprijs (exclusief BTW tenzij anders vermeld)

Het basisaanbod omvat alle onderdelen die hierboven omschreven worden voor de installatie van een demo-muur en bedraagt € 4110.

De prijs van een uitgewerkte route ligt gemiddeld 50% hoger aangezien de oppervlaktes op afzonderlijke muren standaard van grotere omvang zijn en er overal infoborden worden voorzien. Er kan hier gewerkt worden naar wens en budget.

Mogelijke extra’s:

-        Participatiedag met workshop: 650€ per dag per persoon, kan ook 2 man voor een halve dag zijn.

-        Groenslinger: de aanleg van een groenslinger kan mee opgenomen worden in de demo-muur voor € 940 (inclusief verticale geleiding naar de slinger)

Uiteraard kan er ook op grotere schaal opgestart worden. Contacteer ons met je concrete vraag.

Gemeenten uit West-Vlaanderen kunnen intekenen op dit aanbod aan 50% korting via deze oproep van provincie West-Vlaanderen.

 

Contactpersoon

Bruno Verschaeve _ zaakvoerder _ bruno@groenegevels.be _ 0494/69.50.15