U bent hier

GoodFood@School: Begeleiding voor steden en gemeenten

Doelgroep: 
Lokaal bestuur, School
Thema: 
Voeding
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Myrthe Peijnenborg
+32479500613

Een gezond en duurzaam voedingsbeleid in alle scholen van jouw stad of gemeente draagt bij aan het welzijn van de leerlingen en van onze planeet. Zo'n beleid zet enerzijds in op het verhogen van de voedselvaardigheden van leerlingen en anderzijds op een omgeving die goede voedselkeuzes stimuleert. Denk daarij aan het aanbod van de warme maaltijden, de inhoud van de brooddozen (of helaas soms het ontbreken ervan), de tussendoortjes, enz.
Klinkt dit als muziek in de oren, maar weet je niet hoe je hieraan moet beginnen? Rikolto helpt je graag verder. Sinds 2006 begeleiden wij grootkeukens, als hefboom van verandering in het eetpatroon van de gemiddelde Belg. En sinds 2017 richten we ons met het programma ‘GoodFood@School’ rechtstreeks naar het lagere en middelbare onderwijs, de plek waar onze toekomstige consumenten, producenten en beleidsmakers kennis kunnen maken met voeding. Meer info: https://www.rikolto.be/nl/goodfoodschool-begeleiding-voor-steden-en-gemeenten 

Toekomstgericht

Gezonde en duurzame voeding als beleidsthema is ‘here to stay’. Elk lokaal bestuur heeft wel een aantal projecten rond (duurzame) voeding, gezondheidsbevordering, voeding en milieu/klimaat, … voor het onderwijs. Steeds meer besturen maken ook werk van een lokale voedselstrategie. Hoe maak je hier als bestuur een coherent geheel van en zet je het thema vast op de (menu)kaart? Rikolto denkt graag mee na over toekomstgerichte pistes en ondersteunt de praktische uitwerking ervan.

Op maat van het bestuur

We hebben veel ervaring in verschillende domeinen en houden rekening met verschillende uitdagingen. Van het betrekken van verschillende doelgroepen in het verhaal, over de juiste kanalen bespelen voor communicatie en draagvlakverbreding, tot het verbeteren van het aanbod (duurzame aanbestedingen, ondersteunen van schoolcateraars, …).

Projectinhoud – en verloop 

Ad-hocadvies
Je wil eerste stappen zetten om het thema op de kaart te zetten? Bij ons kan je terecht voor gericht advies, op maat van je bestuur. We helpen je ook graag bij de introductie van het thema bij je collega’s.
Workshops en lezingen
Wij bieden workshops, infosessies en gastcolleges aan voor verschillende doelgroepen: De (brede) stedelijke werkgroep of School Food Council, scholen(groepen), grootkeukens of cateraars,...
Deze sessies kunnen theoretisch of praktisch gericht zijn: over een bepaald aspect van duurzame voeding zoals het tegengaan van voedselverspilling; over het creëren van draagvlak; over nudging & communicatie,…
Duurzame criteria in lastenboeken
Wil je het voedingsaanbod in de stads- en gemeentescholen verduurzamen via de aanbesteding of wil je scholen(groepen) ondersteunen bij het introduceren van duurzame criteria in hun bestekken? Loop je vast in de verschillende onderdelen van het bestek? Wij helpen je graag met het correct verwoorden van je duurzame ambities in de technische beschrijving en geven advies bij selectie-, gunnings- en andere criteria.
Begeleidingstrajecten
Onze op maat uitgewerkte begeleidingstrajecten dragen bij tot een structurele en gedragen werking rond gezonde, duurzame en toegankelijke voeding op de scholen binnen de stad of de gemeente, ongeacht het soort onderwijs. We bekijken samen met stad of gemeente, eventueel over de departementsgrenzen heen, hoe we het voedingsaanbod op en rond de scholen en de voedselvaardigheden van de jongeren kunnen verbeteren.

Wil je naar het voorbeeld van Antwerpen, Gent, Leuven en Brugge een School Food Council opstarten, een interdepartementale werkgroep, die de principes van de lokale voedselstrategie vertaalt naar de lokale scholen? Wil je een multistakeholderoverleg creëren, bijvoorbeeld om de toegankelijkheid voor kwetsbare jongeren tot de initiatieven te garanderen? Of wil je enkele pilootscholen laten begeleiden die andere scholen nadien mee in het bad kunnen trekken?

Het zijn slechts enkele voorbeelden van trajecten die we in het verleden hebben vormgegeven 

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor 

Rollen en afspraken worden op maat gemaakt per traject, begeleiding, advies…

Prijs 

Op aanvraag

Contact

Myrthe Peijnenborg
+32479500613
myrthe.peijnenborg@rikolto.org