U bent hier

Sportief op weg: concrete acties voor duurzame sportverplaatsingen

Doelgroep: 
Lokaal bestuur, Vereniging
Thema: 
Mobiliteit
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
016 22 21 03

Sportclubs, organisatoren van sportevenementen of -kampen en uitbaters van sportinfrastructuren hebben elk hun eigen mobiliteitsuitdagingen. Ecolife ondersteunt de gemeentelijke sport- of andere bevoegde diensten bij het verduurzamen van verplaatsingen van en naar de lokale sportinfrastructuur. Wij reiken methodieken en handvaten aan zodat de gemeente zelfstandig gerichte verbeteracties kan opzetten. Deze methodieken worden afgestemd op de specifieke vragen van de gemeente. Bedoeling is dat sportdiensten, na inventarisatie en formulering van doelstellingen, concrete duurzame mobiliteitsacties opzetten. Deze acties zijn gericht op het beleid (integratie, verankering) én op gedragsverandering bij sporters en andere relevante actoren.

PROJECTINHOUD EN -VERLOOP

Binnen dit project zorgt Ecolife voor de voorbereiding, begeleiding en opvolging van drie interactieve workshops met vertegenwoordigers van relevante diensten en andere actoren (bv uitbaters, organisatoren, gebruikers).

De begeleiding concentreert zich op volgende aspecten:

  • visievorming aansluitend bij het Burgemeestersconvenant en het klimaatplan
  • diagnose: detectie van lokale mobiliteitsuitdagingen en knelpunten
  • planning: inventarisatie van prioritaire acties op korte en lange termijn
  • actie: voorbereiden van concrete rond duurzame sportverplaatsingen
  • communicatie: informeren en sensibiliseren van sporters en relevante actoren over mogelijkheden voor duurzame verplaatsingen bij sporten
  • verankering: integratie van duurzame mobiliteit in de gemeentelijke werking. Er worden instrumenten aangereikt om te communiceren en acties te realiseren.

UITVOERINGSTERMIJN

6 tot 12 maanden

DE GEMEENTE IS ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR

  • de logistieke ondersteuning, bijvoorbeeld ter beschikking stellen van een vergaderruimte
  • de selectie en werving van geschikte medewerkers
  • interne communicatie en opvolgen van gemaakte afspraken
  • het bewaken van het interne draagvlak binnen de gemeentelijke diensten en het politieke niveau.

RICHTPRIJS

7.500 euro excl. BTW

Gemeenten uit Oost-Vlaanderen kunnen intekenen op een vergelijkbaar aanbod aan 50% korting via het omgevingscontract.

 

Hoe ga je aan de slag?

Contacteer Ecolife voor meer informatie of een offerte op maat: tel. 016 22 21 03, info@ecolife.be .

Getuigenissen van klanten: 

Een ‘Sportief op Weg’-begeleiding kan tot verschillende concrete acties leiden. Enkele voorbeelden.

De gemeente Sint-Martens-Latem organiseerde een promotiecampagne om te fietsen naar de sporthal, waarbij ook het gemeentebestuur met de fiets naar evenementen kwam. Aan de sporthal zelf werd een ‘kiss & ride’ zone aangelegd, er werd een fietsenstalling en fietspomp voorzien en de toegangsstraat werd veiliger gemaakt voor trage weggebruikers.

Gemeente De Pinte paste haar mobiliteitsplan aan op basis van de resultaten van de Sportief op Weg-mobiliteitsenquête.

Eeklo werkte acties uit voor nieuwe sporthal: de verplaatsingen van sporters werden in kaart gebracht en tijdens de bouwwerken werd de verkeerssituatie fietsgunstiger gemaakt. In de nieuwe sporthal zullen wachtende ouders kunnen meesporten of gebruik maken van een aangename wachtruimte. Dit om onnodig pendelen te voorkomen.