U bent hier

Delende Buurt: experimenteer met dertig dagen zonder wagen

Doelgroep: 
Burger, Lokaal bestuur, Vereniging
Thema: 
Circulaire economie
Mobiliteit
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Het ‘Delende Buurten’-project laat inwoners van een bepaalde wijk of buurt aan de hand van een tastbaar experiment stilstaan bij hun autobezit en -gebruik en reikt hen duurzame alternatieven aan. Het project informeert de deelnemers over hun mobiliteitsgedrag en roept op tot actie. Ze worden aangespoord om hun privéwagen een maand aan de kant te laten staan en zich te verplaatsen met gedeelde voertuigen, openbaar vervoer, de (elektrische) fiets of te voet.
 
De resultaten van eerdere ‘Delende Buurten’ zijn positief. De deelnemers zijn enthousiast over de begeleiding gedurende het traject en waarderen het deskundig advies van de projectpartners. Belangrijk hierbij is dat het project getrokken wordt door een lokaal verankerde verenging, organisatie of buurtwerking. Autodelen.net neemt eerder een begeleidende rol op.
 
Daarnaast blijkt ook dat een meerderheid van de deelnemers na het experiment minder vaak beroep doet op de wagen en een aantal onder hen ook een wagen heeft verkocht of niet heeft vervangen. Enkelen begonnen na het project ook met het delen van hun eigen wagen.
 
‘Delende Buurten’ zorgt niet alleen voor een wezenlijke vermindering van het gebruik en bezit van auto’s, het brengt bewoners ook dichter bij elkaar. Indien er voldoende aandacht is voor een lokale verankering van het project, blijkt ook de sociale meerwaarde groot te zijn. Mobiliteit belangt alle inwoners aan en met ‘Delende Buurten’ komen buurtbewoners samen die elkaar via andere kanalen misschien niet zouden ontmoeten. Er is ook bijzondere aandacht voor kansengroepen (mensen met migratieachtergrond, kansarmen, ouderen, …) die traditioneel minder eenvoudig de weg naar gedeelde mobiliteit vinden.
 
Projectinhoud en -verloop
 
Volgende stappen worden doorlopen tijdens het project: (Reken een 3 à 4 maand, vakantie-periodes niet meegerekend.)
 
 • Verkenning van de buurt: welk aanbod van duurzame (gedeelde) mobiliteit is er reeds aanwezig in de buurt? Wat zijn de bepalende socio-economische karakteristieken van de buurt?
 • Samenwerking opzetten met lokale partner: overleg opstarten met lokale partner die instaat voor de werving, begeleiding en ondersteuning van de deelnemers.
 • Organisatie van meerdere infomomenten: potentiële deelnemers worden via zoveel mogelijk laagdrempelige kanalen warm gemaakt om te participeren. In eerste instantie worden ze uitgenodigd voor een infosessie om meer te weten te komen over het project.
 • Interviews met deelnemers: eenmaal buurtbewoners zich aandienen om deel te nemen, worden individuele interviews afgenomen om een duidelijk zicht te krijgen op hun verplaatsingsgedrag (in de wijk en daarbuiten) en mobiliteitsvraag (binnen het gezin, binnen de vereniging of voor de handelaar).
 • Zoektocht naar alternatieve vervoersmiddelen: de projectpartners stellen een pakket van duurzame en/of gedeelde mobiliteitsalternatieven samen die de deelnemers in staat moeten stellen om een maand zonder eigen wagen te kunnen. Mogelijk aanbod: een voordelig abonnement op deelfiets, deelauto of openbaar vervoer, testen van elektrische (bak)fiets, …
 • Link vervoersbehoefte deelnemers – alternatieven: voor elke deelnemer wordt een individueel voorstel van alternatieven opgemaakt
 • Toelichting bij alternatieven: deelnemers krijgen op maat de praktische informatie die zij nodig hebben. Indien mogelijk worden vervoersmiddelen reeds een eerste keer getest.
 
 
 • Testmaand: tijdens de testmaand laten de deelnemers hun wagen zo vaak mogelijk aan de kant staan. Ze houden hun verplaatsingsgedrag nauwgezet bij om een degelijke vergelijking te kunnen maken met hun verplaatsingen voor de testmaand.
 • Begeleiding testmaand: bij vragen kunnen de deelnemers steeds terecht bij de lokale partner. Autodelen.net ondersteunt de lokale partner hierin. Geregelde communicatie met de deelnemers moet hen aansporen om hun goede praktijk vol te houden. Ook kunnen er tussentijdse terugkommomenten georganiseerd worden, afhankelijk van de wensen en noden van de groep. Deze tussentijdse bijeenkomsten werken niet alleen motiverend voor de deelnemers, maar zetten ook in op het versterken van de buurt.
 • Eerste evaluatie: kort na de testmaand worden de deelnemers tijdens een terugkomdag een eerste keer bevraagd.
 • Tweede evaluatie: meer diepgaande analyse van effect experiment volgt na zes maanden en/of één jaar na het project.
 
De lokale partner staat in voor
 
 • De algemene coördinatie van het project (ism de projectpartners)
 • De werving van de deelnemers (buurtbewoners, handelaars, verenigingen, scholen…)
 • Het rechtstreeks contact met de deelnemers
 • Het afnemen van de interviews en het matchen van hun mobiliteitsbehoefte. 
 • De praktische organisatie van de infosessies, de testmaand en de evaluatie-momenten.
 
Autodelen.net staat in voor:
 
 • Ondersteuning en begeleiding voor de algemene coördinatie van het project
 • Afstemming met en ondersteuning van de lokale partner
 • Indien gewenst – ondersteuning en organisatie van overlegmomenten, infosessies, momenten tijdens de testmaand…
 • De nodige sjablonen: afnemen van interviews, promotiemateriaal, bewonersbrieven van de gemeente…
 • Het organiseren van de vervoersalternatieven voor de deelnemers van het project
 • Het opmaken van een evaluatierapport
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor (rol, inspanningen gemeente)
 
De stad of gemeente engageert zich om:
 • Afspraken te maken met een lokale partner die mee instaat voor het contact met en de begeleiding van de deelnemers. Een geëngageerde lokale partner is van kapitaal belang voor het welslagen van het project. Daarom vinden we het belangrijk dat deze partner de trekkende rol op zich neemt. Deze rol kan bijvoorbeeld opgenomen worden door een medewerker van de gebiedsgerichte werking van de stad, het OCMW of Sociaal Huis, een buurthuis, samenlevingsopbouw, een vereniging waar armen het woord nemen …
 • Meerdere malen en via diverse kanalen te communiceren over het project, om zo het aantal potentiële deelnemers te vergroten.
 • Locatie(s) te voorzien voor de bijeenkomsten met de deelnemers.
 • Na de afloop van de testmaand verder na te denken over en in te zetten op de noden van de buurtbewoners.
 
Prijs (exclusief BTW)
 
De totale kostprijs van het project bedraagt €23.000, waarvan €18.000 wordt voorzien voor personeelskosten en €5.000 voor externe middelen. Daarmee worden onder meer promotiemateriaal, de omkadering voor bijeenkomsten met deelnemers en de alternatieve vervoersmodi gefinancierd.
 
Ondertekende jouw gemeente het Lokaal Energie- en Klimaatpact al? Dan ontvangt jouw gemeente subsidies van de Vlaamse overheid. De kosten verbonden aan deze ondersteuning kunnen als flankerende maatregel ingebracht worden als rapportering. In de jaarrekening koppel je daarvoor de code (ABB-LEKP-2021) aan de uitgave.
 
Contactpersoon en gegevens
 

Merel Vansevenant
merel@autodelen.net  +32 471 39 86 89