U bent hier

Experimenteer met compacte circulaire woonvormen op leegstaand terrein

Doelgroep: 
Burger, Lokaal bestuur
Thema: 
Ruimte
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Jan Van Loo
+32 479 068 804

In veel gemeenten is er een nijpend tekort aan comfortabele woningen voor iedereen. Talloze organisaties bijten zich hier vol goede moed in vast maar botsen gestaag op de problematiek van de almaar schaarser wordende ruimte. LabLand ziet echter opportuniteiten in wachtgronden. Gebieden die aan vernieuwing toe zijn en in afwachting van een nieuwe bestemming, liggen al snel enkele jaar braak tot de start van de bouwwerken. LabLand ontwikkelde een model om deze gebieden in afwachting te activeren door ze om te vormen tot plekken voor circulaire bouw-en woonexperimenten en Licht Wonen.  

Een groeiende groep van zowel woonstarters als gepensioneerden, huurders als eigenaars zoeken op de woonmarkt naar lichte woonvormen. Dit doen ze om tal van redenen: ze weten (nog) niet wat de toekomst brengt, het ontbreekt hen aan investeringskapitaal, ze willen zich niet levenslang binden aan een hypothecaire lening, ze leiden een druk leven waarbij ze geen zorgen willen over hun woning, …  Kortom, ze zoeken en creëren alternatieve woningen en duurzame woonvormen die compact, flexibel, kant en klaar of modulair zijn. 

‘Licht Wonen’ maakt gebruik van principes en inzichten van de Tiny House beweging, maar streeft naar de integratie ervan in woonkernen en met een (rand)stedelijke densiteit. In een alleenstaand Tiny House in de natuur kan men niet licht wonen, in een model van Tiny-Cohousing kan dat wel. ‘Licht wonen’ streeft naar het creëren van stedelijke, leefbare buurten met veel aandacht voor groen in de omgeving. 

Terwijl ruimte voor comfortabele woningen schaarser wordt zijn er een heleboel wachtgronden in (her)ontwikkeling die gedurende vele jaren braak blijven liggen of waar zelfs nog geen concrete plannen in de maak zijn. We ontwikkelden een model om zo'n gronden te activeren samen met de groeiende community rond de tiny-house levensstijl. 

 

Projectinhoud en -verloop 

  • Als eerste stap duiken we in de beleidsdoelstellingen van de gemeente en zoeken we samen naar concrete mikpunten. De gemeente houdt hierbij de regie in handen en kan een concrete focus voorleggen die we doorheen het hele traject onderzoeken: welk type project past op de wachtgrond? Welk type bewoner kan betrokken worden? Over welke termijn spreiden we het experiment? Welke locatie is het meest geschikt voor welke doelstelling? 

  • Na analyse van het gekozen terrein onderzoeken we de mogelijkheden tot hergebruik van reeds aanwezige infrastructuur, mogelijk risico’s en kiezen we een gewenst aantal bewoners. Samen met het lokale bestuur bereiken we zo een afgebakend kader voor de invulling waarin we budget, randvoorwaarden en doelstellingen op scherp krijgen. Zo’n doelstelling kan bijvoorbeeld liggen in het uittesten van  circulaire bouwprocessen en experimenten rond alternatieve woonvormen die voldoen aan de demografische evoluties en noden van de (toekomstige) bewoners.

  • LabLand organiseert een oproep naar geïnteresseerde bouwers en bewoners voor de site en ondersteunt de selectie van kandidaten aan de hand van het vooropgestelde kader. In overleg met de geselecteerde kandidaten worden de krijtlijnen voor de site uitgetekend.

  • Aan het einde van dit traject wordt een realiseerbaar project gepresenteerd voor de wachtgrond. We geven alle nodige informatie waarmee het lokaal bestuur een onderbouwde beslissing kan nemen om er al dan niet voor te gaan.

 

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor 

Samen met de gemeente gaan we op zoek naar een gepast terrein dat ter beschikking gesteld kan worden. De gemeente behoudt bovendien de regie en kan een eigen focus kiezen om doorheen het traject te onderzoeken/uit te werken, bijvoorbeeld op basis van beleidsplannen, specifieke doelgroepen, … 

Van de gemeente wordt verwacht dat alle diensten openstaan om mee te werken aan het project.

 

Prijs 
Afhankelijk van de grootte van het terrein variërend tussen de 5.000 en de 50.000 euro.

Contact

stedenengemeenten@labland.be

Getuigenissen van klanten: 

Klein wonen brengt een enorme vrijheid mee. Het laat toe om het werk te doen dat we graag doen én ook geregeld op reis te gaan. De financiële druk die sommige vrienden ervaren, kennen wij niet.

Daniël Vernooij - praktijkexpert in compact wonen