U bent hier

Reductie van voedselverlies in grootkeukens, scholen en zorginstellingen

Doelgroep: 
Lokaal bestuur, Onderneming, School
Thema: 
Circulaire economie
Voeding
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Maud de Hemptinne
0498 63 51 51

Woonzorgcentra, ziekenhuizen, bedrijfsrestaurants en scholen zijn nauw verbonden aan lokale overheden. Dagelijks produceren zij enorm veel maaltijden, waarvan ze helaas ook 20 tot 40% verspillen. De kost van 1 ton voedselverspilling in grootkeukens is 1 500 à 2 500 euro. Als je bedenkt dat zij deze verliezen kunnen halveren, is de rekening snel gemaakt. En de besparingen kunnen opnieuw geïnvesteerd worden in een betere maaltijdbeleving met lekkerder, duurzamer en gezonder eten!

FoodWIN helpt jouw gemeente via dit project om voedselverspilling in de eigen grootkeukens te verminderen.

 
Projectinhoud en -verloop
FoodWIN begeleidt een veranderingstraject in (gemeentelijke) grootkeukens, van meten tot het identificeren van knelpunten en het opstellen van een actieplan. De impact? De grootkeuken zal voelbare besparingen en een verkleining van de ecologische voetafdruk realiseren.

FoodWIN ondersteunt grootkeukens zo:

  • Stap 1: Alles begint bij de nulmeting. FoodWIN stelt samen met de organisatie een meting op om voedselverspilling in kaart te brengen. Via een analyse van de meetresultaten maakt FoodWIN een rapport met de knelpunten en quick wins.
  • Stap 2: In de strategieworkshop brengt FoodWIN samen met een multidisciplinair team de knelpunten, oorzaken en oplossingen in kaart.
  • Stap 3: Tijdens een tweede workshop stelt FoodWIN samen met het team een gedetailleerd actieplan op en geeft FoodWIN advies en ondersteuning bij het implementeren van oplossingen. (tot 1 jaar na de opmaak van het stappenplan).
  • Stap 4: Na het implementeren van oplossingen (na 6 maanden tot 1 jaar), voert de grootkeuken een impactmeting uit. Hoeveel voedselverspilling heeft de instelling vermeden? Hoeveel geld is er uitgespaard? En wat is het effect op het milieu? Hierbij analyseert FoodWIN opnieuw de meetgegevens met opmaak van bijhorend rapport.
  • Stap 5: Inspiratie event: In samenspraak met de gemeente kan een inspiratie event voorzien worden, waarbij de begeleide grootkeuken geleerde lessen en ervaring deelt met andere grootkeukens uit de regio. Dit is een enorme opschaling van de impact voor de gemeente!
Uitvoeringstermijn:
 
Het proces van de nulmeting (stap 1) tot het opstellen van een actieplan (stap 3) duurt ongeveer 3 maanden. De impactmeting gebeurt ideaal gezien ongeveer een jaar na de nulmeting. Die ervaring en resultaten worden door de grootkeuken zelf gedeeld tijdens het inspiratie event.
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
 
  • Werving van grootkeukens (bijvoorbeeld in scholen en zorginstellingen)
  • Locatie en catering voor de workshop
  • Koppeling met andere stadsdiensten waar nodig (vb. ocmw's)
  • Externe communicatie over het traject en het belang van het vermijden van voedselverspilling
 
Prijs
Een standaardtraject met één individuele grootkeuken kost ongeveer 6000 euro (excl. btw, of 7260 euro incl btw). Voor begeleiding van een ziekenhuis (uit ervaring weten we dat dit een complexere meting en begeleiding vereist) of van meerdere grootkeukens, maakt FoodWIN een projectvoorstel en -budget op maat. 
 
Gemeenten uit West-Vlaanderen kunnen intekenen op dit aanbod aan 50% korting via deze oproep van provincie West-Vlaanderen.
 
Contact
 
Maud de Hemptinne
0498 63 51 51
Getuigenissen van klanten: 

Ursula Stalpaert - diensthoofd hoteldiensten, AZ Sint-Lucas Brugge.
“Meten is weten, daarvan heeft FoodWIN ons overtuigd. FoodWIN helpt ons voedselverlies terug te winnen. Door voedselverlies fors terug te dringen werd naar schatting jaarlijks 50.000 euro bespaard.”
https://www.focus-wtv.be/nieuws/brugse-instellingen-verspillen-minder-vo...