U bent hier

Ecoversterking via trage wegen

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Mobiliteit
Ruimte
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Steven Clays
09 331 59 21
Wil je als lokaal bestuur inzetten op vergroening en het waarmaken van klimaatambities? En tevens in 1 klap inzetten op fijne actieve mobiliteit, beleving en leefkwaliteit? Natuurlijke bermen met hagen en houtkanten langs trage wegen zijn de goede keuze!
 
De ecologische troeven van trage wegen worden vaak nog onvoldoende uitgespeeld. Brede bermen blijven braak of aanplanten gebeurt weinig gevarieerd. Nochtans kunnen trage wegen bijdragen aan een klimaat-bestendig en natuurrijk landschap. Goed gekozen vegetatie verhoogt de biodiversiteit en gaat erosie tegen. Groene verbindingen dienen als buffer tegen hittestress en rijgen versnipperde stukjes natuur aaneen. Kortom, slim ingerichte trage wegen vervullen heel wat ecosysteemdiensten en brengen groenblauwe netwerken tot diep in de stads- of dorpskern. 
 
In opdracht van lokale besturen begeleidt Trage Wegen van begin tot einde het omvormen van trage wegen tot groene linten. Heb je als gemeente al een goed zicht op de kanshebbers voor een omvorming? Trage Wegen gaat hier meteen mee aan de slag. Ligt de keuze nog niet helemaal vast? Trage Wegen screent het aanwezige patrimonium en zal dan voorstellen voor ecologische groeninrichting en -beheer formuleren. Een medewerker staat de gemeente bij doorheen het gehele traject. 
 
Projectinhoud- en verloop
 
 • Stap 1: (facultatief): Screening patrimonium voor ecoversterking-kansen
  Trage Wegen brengt via een GIS-scan gebiedsdekkend in kaart waar de kansen voor ecoversterking langs het aanwezige patrimonium van trage wegen liggen. Hierna staan alle trage wegen die op korte of lange termijn vergroend kunnen worden op de radar van de gemeente. In een workshop wordt samen met de gemeente beslist welke wegen prioriteit krijgen en in dit traject aangepakt zullen worden.
 
 • Stap 2: De lijst met de trage wegen die ecologisch versterkt zullen worden ligt vast: op naar realisatie
  Na een terreinbezoek met de gemeente wordt een aanplantings- en realisatieplan per trage weg opgemaakt. We focussen op het ontwikkelen van waardevolle biotopen door het gericht aanplanten met streekeigen plantgoed, maar evenzeer op maatregelen als herprofilering, vernatting of achterstallig onderhoud. Met onze concrete suggesties kan de gemeente aan de slag voor uitvoering. Ook adviezen voor het beheer en opname in het onderhoudsplan behoren tot deze stap.
 
 • Stap 3: (in regie): Een groene trage weg!
  Trage Wegen heeft ervaring in het opmaken van bestekken en begeleiden van terreinwerken. Desgewenst kan de begeleiding van realisatie van het groene lint ook door ons opgenomen worden.
 
Belangrijke tip: Niet enkel wat naast de trage weg ligt telt mee, ook de trage weg zelf kan je omvormen. Het omzetten van een steriel verharde wegbedding in onverharde of halfverharde paden die regeninfiltratie toelaten helpen natuurlijk ook mee in het waarmaken van klimaatambities. Dit kan parallel meegenomen worden in bovengenoemd traject. Zie hiervoor ons aanbod bij Ontharding van trage wegen.
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
 
 • Het voorzien van een locatie voor de workshop (stap 1)
 • Het aanstellen van uitvoerders voor de terreinwerken (stap 3)
 
Richtprijs
 
 • Stap 1: De kostprijs wordt berekend per deelgebied van 15 km². We bevelen aan de gehele stad of gemeente in één keer te screenen, waardoor flink wat efficiëntiewinst te boeken valt.
  Deze stap kost ca. 6.500 €/15km². Op basis van het aantal trage wegen binnen die oppervlakte kan eventueel worden gemoduleerd.
 • Stap 2: De kostprijs wordt berekend aan de hand van het aantal wegen dat aangepakt zal worden. De begeleiding per weg neemt ongeveer een 4-tal dagen in beslag, waaronder een terreinbezoek en een overlegmoment met het lokaal bestuur. Indien meerdere wegen worden geselecteerd, zal de kostprijs dus voordeliger uitkomen.
  Een concreet plan voor de ecoversterking van één trage weg kost 2600 €. 
 • Stap 3: Per weg worden 5 ondersteuningsdagen voorzien. Dit kost 3250 €  per weg. Hoe meer wegen tegelijk worden aangepakt, hoe meer efficiëntiewinst er geboekt kan worden, waardoor kan de prijs dalen. Deze prijs is in regie. Extra ondersteuningsdagen worden gefactureerd aan 650 €/dag.
 
Tip: Als dit traject parallel met Ontharding van trage wegen opgestart wordt, zullen de prijzen ook aangepast worden in onderling overleg met Trage Wegen.
 
Alle prijzen zijn excl. 21 % BTW. Partnergemeenten van Trage Wegen krijgen 10% korting op dit aanbod. > https://www.tragewegen.be/images/stories/PartnergemeentenTrageWegen.pdf 
 
Gemeenten uit West-Vlaanderen kunnen intekenen op dit aanbod aan 50% korting via deze oproep van provincie West-Vlaanderen.
 
Ondertekende jouw gemeente het Lokaal Energie- en Klimaatpact al? Dan ontvangt jouw gemeente subsidies van de Vlaamse overheid. De kosten verbonden aan deze ondersteuning kunnen ingebracht worden als rapportering. In de jaarrekening koppel je daarvoor de code (ABB-LEKP-2021) aan de uitgave.
 
Meer weten?
Voor alle info mail naar info@tragewegen.be of bel Steven Clays op 09 331 59 21.