U bent hier

Trage wegen: ontwerp en inrichting

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Mobiliteit
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Steven Clays
09 331 59 21
Eenmaal een gemeente een beleidskader traag netwerk heeft uitgewerkt, is ze klaar voor realisaties op het terrein. Belangrijk hierbij is dat de visie wordt omgezet naar concrete actie en dat de eerste resultaten snel zichtbaar zijn. De verwachtingen zijn vaak hooggespannen en het draagvlak dat opgebouwd werd tijdens de participatieve oefening kan snel verdwijnen als realisaties lang uitblijven.
 
Projectinhoud en -verloop
 
Het project omvat de volgende stappen / activiteiten:
 
Fase 1: Voorbereiding
 • Startvergadering met de gemeente –  we krijgen een duidelijk zicht op de verwachtingen van de gemeente voor de geselecteerde trage wegen in termen van gewenst gebruik en tracémogelijkheden.
 • Terreinbezoek
 • Screening van de te realiseren wegen: we bekijken beknopt aan de hand van een bijkomende desktopanalyse elke gekozen trage weg en komen zo tot mogelijke scenario’s voor inrichting, de verschillende opties voor de uiteindelijke ligging en de administratief/juridische mogelijkheden voor de realisatie ervan
Fase 2: Scenariokeuze
 • Werkvergadering met de gemeente - Het resultaat van deze vergadering legt de keuze voor de uitwerking van de voorkeursscenario’s vast.
 • Terreinbezoek – we krijgen een gedetailleerd beeld van de inspanningen die op het terrein moeten gebeuren om de weg te realiseren
 
Fase 3: Inrichtingsvoorstel
 • Opmaak uitvoeringsfiches: voor alle gekozen wegen vatten wij de verzamelde gegevens uit de voorgaande fases samen in een fiche
 • Om een beter zicht te krijgen op de gewenste uitvoering (materiaalkeuze, concrete uitvoering en inbedding in het landschap, …), maakt Trage Wegen een schetsontwerp op van de beoogde realisaties op welgekozen locaties. 
 • Op deze werkvergadering overlopen we met de opdrachtgever de opgemaakte fiches, naderhand verwerken we nog eventuele opmerkingen
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
 
 • De gemeente ondersteunt het project logistiek: het ter beschikking stellen van een zaal voor overlegmomenten, het afdrukken van kaartmateriaal, …
 • De gemeente zorgt voor het draagvlak binnen de gemeentelijke diensten en stelt een verantwoordelijke ambtenaar aan die het project zal opvolgen
 • De gemeente zorgt voor het bestuurlijk draagvlak en zorgt voor de opvolging van het project door het college
 • De gemeente is eindverantwoordelijke voor de uitgewerkte inrichtingsvoorstellen en engageert zich ertoe met de resultaten ervan verder aan de slag te gaan
 
Prijs (exclusief BTW tenzij anders vermeld)
 
9100 EUR (excl. btw)
 
Gemeenten uit West-Vlaanderen kunnen intekenen op dit aanbod aan 50% korting via deze oproep van provincie West-Vlaanderen.
 
Contactpersoon
 
Steven Clays – steven.clays@tragewegen.be - 09 331 59 21