U bent hier

Carbon footprint van je gemeentediensten

Doelgroep: 
Onderneming, School
Thema: 
Circulaire economie
Energie
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)

Ecolife brengt de koolstofvoetafdruk van de gemeentediensten in kaart via de internationaal erkende methodiek voor impactmeting (Bilan Carbone®), conform ISO 14064 en GHG Protocol. De CO2-impact van de gemeente als organisatie is een belangrijk uitgangspunt voor het opzetten van kwaliteitsvolle duurzaamheidsacties. 

Het resultaat van de begeleiding? Een gedetailleerd footprint rapport met de berekende voetafdruk per thema, resultaten en aanbevelingen. Dit omvat ook een inventaris van klimaatgerichte acties die opgenomen kunnen worden in het gemeentelijke klimaatplan.

 
Projectinhoud en -verloop:

Na intakeoverleg met de gemeente ontwerpt Ecolife de rekenmodule conform de Bilan Carbone®-methodologie, een gestandaardiseerde werkwijze om de koolstofvoetafdruk in kaart te brengen. De gemeente levert vervolgens de gevraagde gegevens aan, met steun en opvolging door Ecolife.

Opgelet: De ‘gemeentelijke carbon footprint’ is niet hetzelfde als de carbon footprint van alle activiteiten van organisaties, verenigingen, bedrijven en burgers op het grondgebied van de gemeente. Onder de gemeentelijke carbon footprint wordt de CO2-voetafdruk van (een belangrijk deel van) de infrastructuur en de werking van het gemeentebestuur zelf verstaan. Na het startoverleg wordt de scope van het project bepaald.

 

De begeleiding loopt over maximaal 12 maanden en omvat:

  • Fase 1: Voorbereiding: We spreken af welke activiteiten en afdelingen in de berekening van de koolstofvoetafdruk worden gevat (systeemgrenzen en impactcategorieën) en hoe nauwkeurig de indirecte emissies (scope 3-emissies) zijn. Ecolife maakt de Bilan Carbone®-rekenmodule op maat, met (sub)rekenmodules om mobiliteits- en aankoopgegevens eenvoudig te integreren. 

  • Fase 2: Gegevensverzameling: De gemeente verzamelt verbruiksgegevens en levert deze aan in de voorziene rekenbladen. Ecolife biedt daarbij ondersteuning per telefoon en mail. 

  • Fase 3: Berekening carbon footprint: Ecolife controleert en verwerkt de aangeleverde gegevens en berekent de koolstofvoetafdruk per thema. 

  • Fase 4: Rapportage: De gemeente ontvangt een rapport met resultaten en aanbevelingen en een inventaris van mogelijke klimaatgerichte acties;

 

Output:

Met een CO2-impactmeting bereken je de footprint van jouw gemeentediensten op basis van een internationaal erkende methodiek. Quick en slow wins tonen hoe je je organisatie kan verduurzamen, zowel op het vlak van gedrag als met investeringsmaatregelen, en gericht op klimaatwinst op de lange termijn.

 
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor:
  • Tijdig aanleveren van de afgesproken verbruiksgegevens

  • Interne communicatie en opvolgen van gemaakte afspraken binnen het traject

  • Medewerking binnen de gemeentelijke diensten en het politieke niveau

 

Prijs (excl. BTW tenzij anders vermeld

Richtprijs 7 500 euro (afhankelijk van de grootte van gemeente).

 

Contact

Bruno Verbeeck

bruno.verbeeck@ecolife.be

016 22 21 03