U bent hier

Buurtrenovatie - samen met je buren renoveren

Doelgroep: 
Burger
Thema: 
Ruimte
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Jan Van Loo
+32479068804
Om onze woningen energieneutraal te maken tegen 2050 moeten we sneller renoveren. Daarbovenop verwachten we 500.000 extra huishoudens. Woning per woning renoveren, dan zullen we lang moeten wachten. Als 2, 3, misschien wel 4 buren samen renoveren dan kunnen we de renovatiegraad versnellen. Renoveren wordt goedkoper én er ontstaan bovendien tal van ruimtelijke opportuniteiten: een cowerkplek i.p.v. ongebruikte zolders; een speeltuin, een zwemvijver of een bosje i.p.v. omheiningen.
 
Projectinhoud en verloop
 
In dit project werken we, op maat van de gemeente, een sensibiliseringscampagne rond grensoverschrijdend verbouwen uit. Dit kan voor de volledige gemeente of voor één of meerdere specifieke wijken in de gemeente.
 
We informeren de bewoners over de vele opportuniteiten die grensoverschrijdend verbouwen met zich meebrengt. Dit kan via flyers en/of infomomenten. We tonen relevante voorbeelden uit binnen en buitenland toegepast op de wijk.
Optioneel (maar zeer graag!) nodigen we geïnteresseerde inwoners ook uit voor een-op-eengesprekken. Samen met een analyse van de woningtypes kunnen we zo de gemeente een beeld geven van wat leeft en realiseerbaar is in de wijk.
Uit ervaring leren we dat een dergelijk traject beter werkt als er “iets te winnen” valt. Het is niet noodzakelijk maar we raden wel aan om er een gratis voorstudie voor de meest beloftevolle buren aan te koppelen. Leuk voor de bewoners, én zo wordt ook voor de andere inwoners zeer tastbaar wat een grensoverschrijdende verbouwing in hun buurt kan betekenen. Bovendien verhoogt het de kans dat de sensibiliseringcampagne tot echte verbouwingen leidt.
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor 
 
De omvang van de sensibiliseringscampagne wordt samen gedetailleerd uitgewerkt. Hoe lang loopt de campagne, hoeveel infomomenten, flyers, …? Wordt er een voorstudie voorzien of niet?

 

Prijs 

De prijs varieert van 5000 tot 15000 euro, vrijgesteld van btw.

Ondertekende jouw gemeente het Lokaal Energie- en Klimaatpact al? Dan ontvangt jouw gemeente subsidies van de Vlaamse overheid. De kosten verbonden aan deze ondersteuning kunnen ingebracht worden als rapportering. In de jaarrekening koppel je daarvoor de code (ABB-LEKP-2021) aan de uitgave.

Contactpersoon en gegevens
Jan Van Loo
jan@labland.be
+32 479 068 804