U bent hier

Buurtrenovatie - samen met je buren renoveren

Doelgroep: 
Burger
Thema: 
Ruimte
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Jan Van Loo
+32479068804

Om onze woningen energieneutraal te maken tegen 2050 moeten we sneller renoveren. Daarbovenop verwachten we 500.000 extra huishoudens. De methode om woning per woning te renoveren zal deze demografische stijging het hoofd niet kunnen bieden en is bovendien veel te traag om de klimaatdoelstellingen te behalen. 

Als buren echter de handen ineenslaan om samen te renoveren, kunnen we de renovatiegraad drastisch versnellen. Daarnaast heeft deze collectieve renovatiemethode een hele hoop concrete voordelen. Samenwerken over perceelsgrenzen heen biedt niet alleen energetische, financiële, sociale en inhoudelijke renovatie-opportuniteiten. Er ontstaan ook tal van ruimtelijke opportuniteiten: een co-werkplek of gedeelde maak-plek i.p.v. ongebruikte zolders, een speeltuin, een zwemvijver of een nieuw (voedsel-) bos i.p.v. omheiningen, … 

Op vraag van de gemeente trekt LabLand de specifieke wijken in om bewoners te informeren over de vele opportuniteiten die grensoverschrijdend verbouwen met zich meebrengt. Via flyers, infomomenten of concrete workshops op basis van LabLand’s participatieve ‘Verburenspel’ lichten we de diverse kansen voor de buurt toe. 

Optioneel (maar zeer graag!) nodigen we geïnteresseerde inwoners ook uit voor een-op-eengesprekken. Samen met een analyse van de woningtypes kunnen we zo de gemeente een beeld geven van wat leeft en realiseerbaar is in de wijk.

 
Projectinhoud en verloop
  • LabLand werkt een communicatie- en sensibiliseringscampagne uit rond grensoverschrijdend renoveren en de vele voordelen die deze methode biedt voor burger, buurt en klimaat. 

  • LabLand kan via infosessies en kennismakingen momenten bottom up onderzoeken wat er speelt in de specifieke wijken. Via flyers, geleerde lessen en concrete voorbeelden uit binnen- en buitenland tonen we welke toekomst er voor de buurt in het verschiet kan liggen. 

  • Via specifieke workshop momenten en één-op-één gesprekken gaan we aan de hand van het participatieve ‘Verburenspel’ aan de slag om die diverse toekomstmogelijkheden samen uit te stippelen op maat van de buurt.

  • Indien men tot een voorstudie en/of concrete realisatie van zo’n grensoverschrijdende renovatie wilt overgaan, heeft LabLand al de nodige kennis en praktijkervaring om dit traject te begeleiden. 

Uit ervaring leren we dat een dergelijk traject beter werkt als er “iets te winnen” valt. Het is niet noodzakelijk maar we raden sterk aan om er een gratis voorstudie voor de meest beloftevolle buren aan te koppelen. Leuk voor de bewoners, én zo wordt ook voor de andere inwoners zeer tastbaar wat een grensoverschrijdende verbouwing in hun buurt kan betekenen. Bovendien verhoogt het de kans dat de sensibiliseringscampagne tot echte verbouwingen leidt.

Daarbovenop bieden we voorstudies aan geïnteresseerde bewoners gratis aan voor Oost-Vlaamse gemeenten. 

 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor 
De omvang van de sensibiliseringscampagne wordt samen gedetailleerd uitgewerkt. Hoe lang loopt de campagne, hoeveel infomomenten, flyers, …? Wordt er een voorstudie voorzien of niet?
 

Prijs 
De prijs varieert van 5000 tot 15000 euro, vrijgesteld van btw.

  • Communicatiecampagne prijs op maat

  • Infosessies 500 euro per sessie

  • Workshops 350 euro per workshop en één op één gesprekken prijs op maat

  • Voorstudie 2250 euro per deelnemende buur

  • Procesbegeleiding bij realisatie prijs te bepalen na voorstudie, meestal op kosten van de eigenaar(s).

Ondertekende jouw gemeente het Lokaal Energie- en Klimaatpact al? Dan ontvangt jouw gemeente subsidies van de Vlaamse overheid. De kosten verbonden aan deze ondersteuning kunnen ingebracht worden als rapportering. In de jaarrekening koppel je daarvoor de code (ABB-LEKP-2021) aan de uitgave.

Benieuwd wat dit voor jouw gemeente zou kunnen betekenen? Neem contact op via contact@labland.be