U bent hier

Generatietuinen: verschillende generaties samen in het groen dankzij een participatietraject

Doelgroep: 
Lokaal bestuur, Onderneming
Thema: 
Natuur en bos
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Natuur in de buurt zorgt voor een aangename, leefbare gemeente, en doet tegelijk dienst als klimaatbuffer tegen overstromingen en hittestress. In een generatietuin worden verschillende generaties samengebracht in een kwalitatieve groene buitenruimte, waar ze samen de natuur (her)beleven. Kinderen reageren onbevangen, creëren een dynamische sfeer en leren de oudere generatie beter kennen. De senioren krijgen een leuke en deugddoende afwisseling in hun dagelijkse routine. Ook kleinkinderen, familie, vrienden en buurtbewoners kunnen mee genieten van de nieuwe gedeelde buitenruimte.
 
Projectinhoud en -verloop:
 
Via een participatief traject ondersteunt GoodPlanet de gemeente in het realiseren van een kwalitatieve groene buitenruimte voor verschillende generaties.
  • Startvergadering: GoodPlanet kijkt uit naar ouderenwerkingen (woonzorgcentra, lokaal dienstencentra) die over een buitenruimte beschikken en naar scholen uit de buurt.   GoodPlanet werkt hiervoor samen met de gemeente en lokale organisaties. 
  • Trajectbegeleiding op maat: Onderzoek naar het netwerk en draagkracht, zorgen en noden, en mogelijkheden in de ruimte. We zoeken samen uit wat de (toekomstige) gebruikers wensen en hoe we deze ruimte kunnen omvormen tot een interessante plek die aanleiding geeft tot kwalitatief spel en gebruik voor ouderen én kinderen.
  • Opmaak plan op basis van voorgaande informatie. Na de nodige feedback en aanpassingen gaan we aan de slag: we stellen een plantenlijst, meetstaat en haalbaar tijdsplan voor aanleg op. Er wordt ook een communicatieplan opgesteld.
  • Evaluatiemomenten gedurende en op het einde van het project: trekken van lessen uit wat vooraf ging en kijken naar de toekomst. Door samen een beheersplan en afspraken op te stellen rond de verdere samenwerking tussen de kinder- en seniorenorganisatie, willen we ervoor zorgen dat het gebruik van de ruimte en het contact tussen beide generaties blijft duren.
  • Participatief: Het doel is om tot een gedragen project te komen van en voor gebruikers en het personeel. Dit maakt het een vrij intensief traject met verschillende vergaderingen en workshops.

Het doorlopen van het traject duurt 6 tot 12 maanden.

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor

  • Aangeven en faciliteren van mogelijke lokale samenwerkingen tussen kinder- en seniorenorganisaties, of contact faciliteren met lokale organisaties die een goed overzicht en netwerk binnen de sector hebben.
  • De nodige vergunningen bij aanleg.
 
Prijs:
 
Ongeveer 8000 euro afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. De kosten van het inrichtingsmateriaal zijn volledig op kosten van de gemeente.
 
 
Ondertekende jouw gemeente het Lokaal Energie- en Klimaatpact al? Dan ontvangt jouw gemeente subsidies van de Vlaamse overheid. De kosten verbonden aan dit aanbod kunnen ingebracht worden als rapportering. In de jaarrekening koppel je daarvoor de code (ABB-LEKP-2021) aan de uitgave.
 
Contactpersoon
 
Anna Leonard, Projectmanager, a.leonard@goodplanet.be
 
Tot slot
 
Referentie: Het kleine paradijs, Sint-Joost-ten-Node: ‘Een tuin waar eenzaamheid geen wortel schiet’
 
De tuin van het Brusselse OCMW-rusthuis Anne-Sylvie MOUZON werd, in samenwerking met GoodPlanet Belgium, omgetoverd tot ‘Het Kleine Paradijs’. Een groen plekje om in te werken, te wandelen en van te genieten. Senioren en kinderen komen samen tuinieren en spelen. Mensen uit de buurt steken een handje toe. Vogels, kevers, vlinders en ander klein grut uit de natuur voelen zich er ook thuis.
 
 
Kinderen uit de buurt komen de ouderen regelmatig halen om in de tuin van het rusthuis te tuinieren en te spelen. Zo werd deze tuin in de kleine en dichtbevolkte gemeente Sint-Joost-ten-Node het groene decor van diverse ontmoetingen en stil genieten. De tuin groeit en bloeit, net als de vriendschap tussen Yvette, Philibert en de kinderen. Onze camera registreerde de evolutie doorheen de seizoenen.
 
Info?
Rusthuis Anne Sylvie MOUZON
Schietschijfstraat 5, 1210 Sint-Joost-ten-Node
Marc Bouteiller | directeur | 02 220 29 56
 
Foto Goodplanet