U bent hier

Generatietuinen: verschillende generaties samen in het groen dankzij een participatietraject

Doelgroep: 
Lokaal bestuur, Onderneming
Thema: 
Natuur en bos
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Stel je een idyllische plek voor, temidden van weelderig groen, waar jong en oud samenkomen.
Een plek waar ideeën ontkiemen, samenwerking bloeit, en de vruchten van gezamenlijke inspanningen worden geplukt.
Deze oase van groen dient niet alleen als een toevluchtsoord voor de gemeenschap, maar fungeert ook als een buffer tegen klimaatverandering, waardoor overstromingen en hittestress worden verminderd.
 
Welkom in de generatietuin, een levendige buitenruimte waar verschillende leeftijdsgroepen samenkomen om de natuur te (her)ontdekken.
Hier brengen kinderen een verfrissende dynamiek, terwijl ze tegelijkertijd waardevolle banden smeden met oudere generaties.
Voor senioren biedt de tuin een welkome afwisseling in hun dagelijkse routine, terwijl ook kleinkinderen, familie, vrienden en buurtgenoten kunnen genieten van deze gedeelde ruimte.
 
Dit concept biedt niet alleen een verrijkende groene zone, maar ook een kans om sociale cohesie te bevorderen en het bewustzijn rond klimaatverandering te vergroten.
Laten we samen deze prachtige visie tot leven brengen!
 
Projectinhoud en -verloop:
 
Via een participatief traject ondersteunt GoodPlanet de gemeente in het realiseren van een kwalitatieve groene buitenruimte voor verschillende generaties.

 

Stap 1: starvergadering

 • Overeenstemming bereiken over aanpak, scope en budget
 • Verwachtingen verduidelijken
 • Identificeren van potentiële partners, zoals ouderenorganisaties en lokale scholen of jeugdwerkingen

Stap 2: visietekst opmaken 

 • Teamworkshop om een gedeelde visie op buiten spelen te ontwikkelen
 • Opstellen van een gezamenlijk gedragen visiedocument als basis voor beleidsvorming en communicatie
 

Stap 3: trajectbegeleiding op maat

 • Onderzoek naar het netwerk en draagvlak, behoeften en mogelijkheden in de ruimte
 • Samen met de doelgroepen de wensen en mogelijkheden verkennen voor de transformatie van de ruimte
 • Kaderen van haalbare doelen en ondersteunen van begeleiders bij intergenerationele activiteiten
 

Stap 4: planontwikkeling

 • Opstellen van een schetsplan voor ontwerpers, inclusief zonering
 • Feedback op plantenlijsten, meetstaten en het opstellen van beheer-,communicatie- en budgetplannen
 

Stap 5: evaluatie en opvolging

 • Regelmatige evaluatie- en opvolgingsmomenten met projectpartner en deelnemers om obstakels te identificeren en op te lossen
 • Opstellen van beheersplannen en afspraken om het gebruik van de ruimte en de interactie tussen generaties te waarborgen
 

Stap 6: participatie

o Faciliteren van vergaderingen en workshops met gebruikers en personeel om tot een gedragen project te komen
 
Uitvoeringstermijn
Het doorlopen van het traject duurt ongeveer 12 maanden.

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor

 • Het faciliteren van mogelijke lokale samenwerkingen: contacten doorgeven, overzicht in lokaal netwerk.
 • Aanleveren van blanco plan, meetstaat
 • De nodige interne opvolging bij planopmaak en aanleg: vergunningen, beheersbeleid, …
 • Uitschrijven eventuele offertevragen voor: aankoop plantgoed, aankoop inrichtingselementen, uitvoering inrichting, …
 
Prijs:
 
De prijs varieert rond de 8.500 euro, afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever.
De kosten voor het inrichtingsmateriaal worden gedragen door de gemeente.
 
 
Ondertekende jouw gemeente het Lokaal Energie- en Klimaatpact al? Dan ontvangt jouw gemeente subsidies van de Vlaamse overheid. De kosten verbonden aan dit aanbod kunnen ingebracht worden als rapportering. In de jaarrekening koppel je daarvoor de code (ABB-LEKP-2021) aan de uitgave.
 
Contactpersoon
 
Anna Leonard, Projectmanager, a.leonard@goodplanet.be
 
Tot slot
 
Referentie: Het kleine paradijs, Sint-Joost-ten-Node: ‘Een tuin waar eenzaamheid geen wortel schiet’
 
De tuin van het Brusselse OCMW-rusthuis Anne-Sylvie MOUZON werd, in samenwerking met GoodPlanet Belgium, omgetoverd tot ‘Het Kleine Paradijs’. Een groen plekje om in te werken, te wandelen en van te genieten. Senioren en kinderen komen samen tuinieren en spelen. Mensen uit de buurt steken een handje toe. Vogels, kevers, vlinders en ander klein grut uit de natuur voelen zich er ook thuis.
 
 
Kinderen uit de buurt komen de ouderen regelmatig halen om in de tuin van het rusthuis te tuinieren en te spelen. Zo werd deze tuin in de kleine en dichtbevolkte gemeente Sint-Joost-ten-Node het groene decor van diverse ontmoetingen en stil genieten. De tuin groeit en bloeit, net als de vriendschap tussen Yvette, Philibert en de kinderen. Onze camera registreerde de evolutie doorheen de seizoenen.
 
Info?
Rusthuis Anne Sylvie MOUZON
Schietschijfstraat 5, 1210 Sint-Joost-ten-Node
Marc Bouteiller | directeur | 02 220 29 56
 
Foto Goodplanet
Getuigenissen van klanten: 

De tuin van het Brusselse OCMW-rusthuis Anne-Sylvie MOUZON werd, in
samenwerking met GoodPlanet Belgium, omgetoverd tot ‘Het Kleine Paradijs’. Een

groen plekje om in te werken, te wandelen en van te genieten. Senioren en kinderen
komen samen tuinieren en spelen. Mensen uit de buurt steken een handje toe.
Vogels, kevers, vlinders en ander klein grut uit de natuur voelen zich er ook thuis. -
Het kleine paradijs, Sint-Joost-ten-Node: ‘Een tuin waar eenzaamheid geen wortel
schiet’