U bent hier

Klimaatdoeners: geslaagde burgerinitiatieven in je gemeente

Doelgroep: 
Burger, Lokaal bestuur
Thema: 
Circulaire economie
Energie
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
016 22 21 03

Vele burgers willen graag hun steentje bijdragen aan een duurzame samenleving, ook op lokaal niveau. Het traject Klimaatdoeners wil burgers actief betrekken bij het klimaatverhaal, en hen de tools geven om lokale klimaatdoelstellingen te realiseren.

In tegenstelling tot een burgerbudget (waarbij projecten ingediend en verkozen worden) brengt Klimaatdoeners een groep geëngageerde burgers samen. Zij gaan aan de slag en bedenken acties die bijdragen aan de lokale klimaatdoelstellingen en krijgen hiervoor een budget van de gemeente en gaan zelf ook indien nodig op zoek naar bijkomende cofinanciering. Hierdoor ontstaat in de gemeente een zelfsturende community van klimaatbewuste burgers en nieuwe initiatieven.

Enkele voorbeelden zijn het promoten van korte keteninitiatieven, verkoop of productie van lokale producten stimuleren, volkstuintjes opstarten, repaircafés of een fietsbibliotheek organiseren, een energiecoöperatieve oprichten, …
 

Projectinhoud en -verloop

Voorbereiding en oproep (1 maand)

 • Intakegesprek en afstemming met de gemeente, concretiseren van het werkplan.

 • Opstellen reglement en opstellen van ‘menukaart’ van mogelijke klimaatacties

 • Oproep naar burgers

 • Opzetten van een online samenwerkingstool zodat er tussen de sessies door kan verdergewerkt worden aan de acties
   

Begeleiding van de burgergroep (6 maanden)

4 werksessies: 

 • Kickoff: voorstellen van het traject, kennismaking, brainstorm

 • Pick’n Choose: kiezen van acties en vormen van groepen

 • Hands on: acties verder uitwerken

 • Wrap up: acties verder uitwerken en focus op zelfsturing na het einde van de begeleiding
   

Evaluatie en verankering (1 maand)

Positieve ervaringen en leerpunten worden samen met de gemeente en burgers in kaart gebracht. Na het begeleidingstraject kunnen de burgers zelfstandig verder werken aan de acties.

 

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor

 • logistieke ondersteuning

 • organiseren van de oproep en werven van burgers

 • interne en externe communicatie over het project.

 • duurzaamheidsambtenaar van de gemeente zorgt voor inhoudelijke expertise tijdens de sessies 
   

Prijs

Begeleiding: 7500 euro excl. BTW

De gemeente voorziet een werkingsbudget voor de burgergroep
 

Contact

info@ecolife.be  -  016 22 21 03