U bent hier

Babytheek: delende ouders

Doelgroep: 
Burger, Lokaal bestuur
Thema: 
Circulaire economie
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
De Babytheek is een uitleendienst voor babyspullen. Ouders die lid worden, kunnen op een eenvoudige manier babyspullen lenen om te testen of om te gebruiken. De Babytheek zet niet alleen in op duurzaam materiaalgebruik maar ook op sociaal contact en inclusie. 
De Transformisten inspireert mensen tot een duurzame levensstijl. Samen met burgers, (bedrijfs)partners en overheden willen we de transitie naar een sociaal inclusieve circulaire economie realiseren. Door circulaire initiatieven mogelijk te maken zoals de Babytheek, spelen gemeenten een belangrijke rol in die transitie. 
 
Projectinhoud en -verloop
 
De Transformisten voorziet begeleiding op maat om de opstart van een Babytheek in jouw gemeente vlot te laten verlopen. We zetten overlegmomenten op, maken een helder stappenplan en helpen de gemeente met een logistiek plan en een communicatieplan. 
 
De verwachte duur van de begeleiding is 6 tot 9 maanden. We zijn gedurende de hele opstartperiode beschikbaar voor vragen en terugkoppeling. Daarna staat de gemeente zelf in voor het beheer en de communicatie van de Babytheek. 
 
De volgende stappen zijn voorzien:
 • Startoverleg met de gemeente: wat zijn de noden en de kansen in de gemeente? 
 • Mapping van potentiële partners in de gemeente (Huis van het Kind, bibliotheek,...), analyse, contacten leggen
 • Infovergadering voor de gemeente, partners en geïnteresseerde burgers: wat is een Babytheek, hoe gaat het in zijn werk
 • Overleg over communicatie, communicatieplan 
 • Overleg over de database die we gebruiken voor de catalogus/ontleningen: Myturn; in het opstartjaar betaalt de Transformisten voor het gebruik van Myturn
 • Logistiek plan op maat, voorstel voor aankoop en verzamelen babyspullen
 • Co-organisatie van het lanceringsmoment
 • Link maken met lerend netwerk van Babytheken waarmee je verder tips kunt uitwisselen 
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
 
 • De aankoop van babyspullen 
 • Het aanbieden / huren en inrichten van een locatie 
 • Het aantrekken van vrijwilligers / personeel 
 • De communicatie naar de doelgroep  
 
Prijs (exclusief BTW tenzij anders vermeld)
 
 • 5000 euro voor de volledige begeleiding zoals hierboven beschreven (startpakket 1 wippertje, 1 bad, 1 draagzak en 1 flessenwarmer inbegrepen)
 • De geïnvesteerde werktijd door de Transformisten bedraagt maximum 10 werkdagen
 
Contactpersoon
 
Katrien Voet
 
Getuigenissen van klanten: 

Dat babyspullen uiterst geschikt zijn voor een circulair model (gebruiken in plaats van bezitten), bewijst de eerste Babytheek in Elsene (Brussel). Een diverse groep van jonge ouders uit de buurt maakt er gebruik van.
De babytheek is al door vele steden en gemeenten in Vlaanderen opgepikt als sterk idee. In 2019 begeleidt de Transformisten alvast de opstart van een Babytheek in Aartselaar, Geel en Oostende.