U bent hier

Grote impact: scan gemeentelijk patrimonium voor XXL gevelgroen

Doelgroep: 
Lokaal bestuur, Onderneming, School
Thema: 
Natuur en bos
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Bruno Verschaeve
0494 69 50 15

Een logische eerste stap bij het vergroenen van de gemeente is het in kaart brengen van welke gebouwen groot groen kunnen gebruiken. Deze inventarisatie gebeurt aan de hand van plaatsbezoeken. Tijdens dit plaatsbezoek worden de technische beperkingen en mogelijkheden in kaart gebracht.

Groene Gevels begeleidt jouw gemeente bij alle stappen die nodig zijn om een duidelijk beeld te schetsen van wat de mogelijkheden zijn om grote gevels aan te pakken op een zo duurzaam mogelijke manier. Ontharden en vergroenen zorgt voor een betere wateropname, een positieve invloed op het hitte-eiland effect, een betere luchtkwaliteit en een vergroting van de biodiversiteit. Hoe groter de oppervlakte, hoe groter het effect.

Projectinhoud en -verloop

 • Oplijsting
  We starten met een lijst van gebouwen, veelal behorende tot het gemeentelijk patrimonium, aangeleverd door de gemeente. Dit kan gaan van openbare gebouwen zoals gemeentestructuren, scholen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen, rusthuizen, sporthallen tot bedrijfsgebouwen.
  Zelf kunnen we op basis van de lijst eventueel ook enkele voorstellen doen.
   
 • Inventarisatie geschikte gevels
  De theoretische situatie wordt vervolgens ter plaatse bekeken en geïnventariseerd. In deze stap verzamelen we concrete gegevens over elk gebouw: de staat van het gebouw, soort(en) verharding(en), structuur, omgeving, aanwezigheid van nutsvoorzieningen, technische beperkingen en positieve punten. Aan de hand van foto’s en beschrijvingen doen we suggesties in functie van een later op te maken actieplan en offerte.
   
 • Verwerking inventarisatie en quotering
  Alle gebouwen op de lijst krijgen een haalbaarheidsquotering. De gemeente wordt dan gevraagd een selectie te maken van gebouwen waarvoor een voorstel zal worden uitgewerkt.
   
 • Opzetten en berekenen (eventueel participatief) traject
  In samenspraak met de gemeente zetten we een infovergadering op waarbij we de geselecteerde gebouwen voorstellen en alle voordelen van groene gevels uit de doeken doen. Er kan dan, in samenspraak met de burgers, gekozen worden voor een bepaald gebouw of project dat we verder in detail uitwerken. Als laatste stap in de aanleg van dit project wordt dan, indien gewenst, met de hulp van vrijwilligers (inwoners) de aanplant gedaan waarbij de vergroening van het openbaar gebouw een sterk sensibiliserend en motiverend karakter krijgt. Een gedetailleerde offerte geeft de gemeente een duidelijk beeld van de te verwachten kosten voor verschillende opties.

  Nazorg en vervolgprojecten
  Uiteraard voeren wij met plezier het voorgestelde project uit volgens offerte, binnen een vooropgestelde termijn en volgens een vastgelegd verloop.
  Sommige gemeenten gebruiken deze gelegenheid om de inwoners ook individueel te stimuleren aan vergroening te doen door bvb. groepsaankopen op te zetten. Ook daar kunnen wij de gemeente bijstaan met raad en daad.

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor

 • De gemeente ondersteunt het project logistiek
 • De gemeente ondersteunt het project communicatief: verspreiden van de oproep tot deelname aan het infomoment in de communicatiekanalen van de gemeente
 • De gemeente zorgt voor het draagvlak binnen de gemeentelijke diensten en stelt een verantwoordelijke ambtenaar aan die het project zal opvolgen
 • De gemeente zorgt voor het bestuurlijk draagvlak en zorgt voor de opvolging van het project door het college, dmv. de aanwezigheid op infomomenten van een schepen of de burgemeester

Prijs (exclusief BTW tenzij anders vermeld)

De kostprijs is variabel en kan worden bijgesteld nav. de grootte van de gemeente.

Voor een scan van 20 gebouwen (plaatsbezoek en geschiktheidsbeoordeling) en ontwerp van 4 geselecteerde projecten bedraagt de richtprijs € 4.850 of inclusief aanleg van de klimhulp en klimplanten voor een grote gevel van 40 m² voor € 7.950 (richtprijs €65 per m²).

Mogelijke extra’s zijn:

 • infomoment: € 350
 • Participatiemoment: € 650 per dag per persoon
 • Vandalisme-proof infoborden met uitleg bij de klimhulpen, de planten en de lokale werking aangaande geveltuinen: € 135/stuk

Gemeenten uit West-Vlaanderen kunnen intekenen op dit aanbod aan 50% korting via deze oproep van provincie West-Vlaanderen.

Gemeenten uit Oost-Vlaanderen kunnen intekenen op dit aanbod aan 50% korting via het omgevingscontract van provincie Oost-Vlaanderen

Contactpersoon

Bruno Verschaeve - bruno@groenegevels.be - 0494/69.50.15