U bent hier

Lokale voedselstrategie

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Voeding
Een lokale voedselstrategie is een collectief ontwikkeld beleid met visie, doelstellingen en een set van strategieën gericht op het verduurzamen van het lokale – gemeentelijk of stedelijk – landbouw- en voedingssysteem. We gaan samen met jullie het lokale landbouw- en voedselsysteem in kaart brengen, de verschillende stakeholders betrekken en het proces begeleiden. Heb je al een strategie? We helpen je bij de verdere implementatie.
 
 
Naar een voedselstrategie in 4 stappen
Onze begeleiding bij de ontwikkeling van een lokale voedselstrategie bestaat uit volgende stappen:
 1. Identificeren en engageren van lokale stakeholders en burgers. Dit gaat van landbouwers en verwerkers, scholen, kennisinstellingen en cateraars, tot horeca-uitbaters en consumenten. We zoeken de complexiteit en diversiteit op om een breed draagvlak te creëren.
 2. In kaart brengen van het lokale landbouw- en voedselsysteem. Welke landbouwactiviteiten zijn in de gemeente aanwezig? Hoe zit het met lokale markten, korte keten initiatieven, horeca- en cateringactiviteiten in bedrijven en scholen, het ondersteunen van nieuwe ondernemingen, promotie van gezonde en duurzame voeding, …?
 3. Voorbereiden en begeleiden van (in de regel) 3 stakeholderbijeenkomsten:
  1. Een eerste bijeenkomst voor het formuleren van de grote strategische lijnen van de voedselstrategie;
  2. Een tweede bijeenkomst om heel concrete, operationele doelstellingen te bepalen;
  3. Tijdens een derde bijeenkomst wordt de stap naar de actie gezet: welke initiatieven en concrete projecten kunnen opgezet worden?
 4. Uitschrijven van de lokale voedselstrategie. 
  Zo nodig verzorgen we ook de vormgeving van de lokale voedselstrategie in een mooie publicatie en helpen we bij het opzetten van een webpagina.
 
Na onze begeleiding beschikt u in die eerste fase over:
 • Een uitgeschreven voedselstrategie met een lijst aan mogelijke acties;
 • Een betrokken en geëngageerd stakeholderveld dat met deze voedselstrategie aan de slag wil gaan;
 • Gedeelde inzichten in het lokale landbouw- en voedselsysteem;
 • De mogelijkheid om – samen met andere gemeenten en steden die we begeleiden – uit te wisselen en van elkaar te leren.

 

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor 
De rol van de gemeente is afhankelijk van de kennis en het intern draagvlak, en kan van heel passief tot heel actief variëren. Algemeen gaat het over actief ondersteunen van het proces door middel van communicatie, participatie, intern draagvlak creëren bij verschillende diensten,…
 
Prijs
De kostprijs voor onze begeleiding is afhankelijk van hoeveel kennis en tijd er binnen de eigen gemeentelijke administratie aanwezig is. Budgetten van reeds uitgevoerde begeleidingen variëren tussen de 8.000 en 25.000 euro, maar ook voor kleinere budgetten kunnen we reeds een aanzienlijke meerwaarde leveren.
Getuigenissen van klanten: 

Leuven 2030 werkte samen met Rikolto voor de opmaak van een voedselstrategie. In Leuven bouwden we deze voedselstrategie van onderuit op, in samenwerking met een brede stakeholdergroep van het landbouw- en voedingssysteem. Rikolto zette twee belangrijke resources in om dit proces te doen slagen: haar inhoudelijke expertise en haar rijke netwerk.

Leuven 2030
Michèle Jacobs