U bent hier

Ons aanbod

Een toekomstbestendige gemeente? Wij kunnen je helpen!

Of je nu wil inzetten op een leefbare en aangename kern, een vlotte mobiliteit, een circulaire gemeente, lokale gezonde voeding, participatie of meer groen. Wij helpen je met concrete acties en projecten. 
Al onze projecten geven bovendien invulling aan je klimaatplan en passen perfect binnen de SDG's. 

Download meteen de volledige catalogus (pdf).

Maak hieronder je keuze! Op zoek naar iets specifieks of een aanbod op maat? Leg ons je vraag of idee voor of bel 02/282.17.23 (Klaas Decorte). Met de expertise van de 23 partners van Gemeente voor de Toekomst vinden we zeker een antwoord.

 • Autodelen.net
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Situering Autodelen is een duurzaam en flexibel alternatief voor het bezit van een eigen (tweede) wagen met talrijke voordelen: minder wagens, minder luchtvervuiling, minder CO2-uitstoot en fijn stof...
 • Velt
  Thema: Voeding
  Voor: Burger, Lokaal bestuur, Onderneming
  Velt helpt je met de uitwerking van een lokale voedselstrategie door verschillende schakels in het voedselsysteem, van productie tot consumptie, te verduurzamen. Gemeente, landbouwers,...
 • Autodelen.net
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Situering Autodelen is een mobiliteitsoplossing op maat en een volwaardig, duurzaam en flexibel alternatief voor het bezit van een eigen (tweede) wagen. Bovendien biedt het grote milieu-, sociale en...
 • Mpact
  Thema:
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Staan de openbare ruimte en het woningaanbod in uw gemeente onder druk? Zoekt u naar een manier om toerisme te stimuleren zonder extra druk op de infrastructuur? Dan is Holidaysitting wellicht de...
 • Autodelen.net
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Lokaal bestuur
  ​Autodelen is een mobiliteitsoplossing op maat en een duurzaam en flexibel alternatief voor het bezit van een eigen (tweede) wagen. Bovendien heeft autodelen talrijke voordelen: het aantal auto’s...
 • de Transformisten
  Thema: Circulaire economie
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  De Babytheek is een uitleendienst voor babyspullen. Ouders die lid worden, kunnen op een eenvoudige manier babyspullen lenen om te testen of om te gebruiken: een win voor duurzaam materialengebruik,...
 • Ecolife
  Thema:
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  Om de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant te halen dienen lokale besturen naast burgers en het verenigingsleven ook het lokale bedrijfsleven te bereiken. Industrie, KMO’s en zelfstandigen...
 • Natuurpunt
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Lokaal bestuur
  Natuurpunt helpt je een belevingspad met speelelementen voor gezinnen met jonge kinderen aan te leggen in een van jouw natuurgebieden. Samen teken je het plan voor het Belevingspad, eventueel via een...
 • GoodPlanet
  Thema: Natuur en bos, Ruimte
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Schoon water is van levensbelang, maar de uitdagingen op het gebied van waterkwaliteit blijven bestaan. Gelukkig biedt Big Jump een krachtig platform om het bewustzijn rond dit belangrijke onderwerp...
 • Thema: Ruimte
  Voor: Lokaal bestuur
  VIBE helpt je met het ontwikkelen van een ruimtelijke planning waar blauwgroene netwerken en openbaar vervoer centraal staan. Hoe? Door stads- en dorpskernen te versterken en ruimte te maken voor...
 • GoodPlanet
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Burger, Lokaal bestuur, Onderneming
  Zie je een Blue Flag wapperen? Dan kan je erop vertrouwen dat het strand, de zwemvijver of de jachthaven waar die hangt duurzaam is. Blue Flag is een internationaal kwaliteitslabel voor waterpartijen...
 • BOS+
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  BOS+ heeft een zeer ruime expertise wat bosuitbreiding betreft: van individuele bomen over Wonderwoudjes tot klassieke, inheemse bossen. Hieraan kan je als gemeente de gewenste invulling geven, zoals...
 • Join For Water
  Thema: Ruimte
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Haast nergens ter wereld is de waterstress zo groot als in Vlaanderen. De voorbije jaren is het inzicht dan ook gegroeid dat we anders moeten omgaan met hemelwater om watertekort en wateroverlast te...
 • Ecolife
  Thema: Circulaire economie, Energie, Mobiliteit, Natuur en bos, Ruimte, Voeding
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Op zoek naar een manier om de burger nog meer te betrekken bij concrete klimaatacties? Ecolife begeleidt gemeenten om te starten met een burgerbudget, een co-creatief proces tussen de gemeente en...
 • REScoop Vlaanderen
  Thema: Energie
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  SITUERING In Vlaanderen zijn meer dan 20 burgerenergiecoöperaties actief, in elke Vlaamse stad en gemeente 1 of meerdere. Burgerenergiecoöperaties voldoen aan beide Europese definities van...
 • Mpact
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  Wil je het drukke verkeer tijdens de piekuren beter onder controle krijgen? Dat kan met de expertise van Mpact en het vernieuwde carpoolplatform carpool.be. Door bedrijven collectief te benaderen...
 • Ecolife
  Thema: Circulaire economie
  Voor: Lokaal bestuur
  Ecolife werkt al jaren samen met lokale besturen rond het duurzamer maken van evenementen. De nieuwe wetgeving verplicht lokale besturen vanaf 1 januari 2022 om op zoek te gaan naar alternatieven...
 • Pixii
  Thema: Energie, Ruimte
  Voor: Lokaal bestuur
  In het lokaal energie- en klimaatplan 2.1 slaan Vlaanderen en de lokale besturen de handen in elkaar om de energie- en klimaattransitie waar te maken. Renovatie en hernieuwbare energie op wijkniveau...
 • Autodelen.net
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Lokaal bestuur
  In een periode van maximaal twee jaar levert Autodelen.net je inhoudelijke ondersteuning bij de opstart en het communiceren van acties voor autodelen. Autodelen vermindert het aantal files, de CO2-...
 • Mpact
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Cozywheels, een dienst van Mpact vzw, ondersteunt je bij het particulier auto- en fietsdelen. Als gemeente kun je enerzijds Cozywheels kenbaar en aantrekkelijk maken naar de inwoners toe. Anderzijds...
 • Trage Wegen
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Elk jaar in de herfst vindt de Dag van de Trage Weg plaats. Hef samen met inwoners het glas op mooie verwezenlijkingen rond en langs trage wegen tijdens het jaarlijks feestweekend. Duizenden...
 • Velt
  Thema: Voeding
  Voor: Lokaal bestuur, School
  Veel groente en fruit wordt overgevlogen of met de vrachtwagen of boot vervoerd, met een enorme CO2-uitstoot als gevolg. Lokale seizoensgroenten en -fruit hebben die impact niet. In de Ecocarrousel...
 • Autodelen.net
  Thema: Circulaire economie, Mobiliteit
  Voor: Burger, Lokaal bestuur, Vereniging
  Met Delende Buurten zet Autodelen.net een mobiliteitsexperiment op met de inwoners van je gemeente. De privéwagen blijft een maand aan de kant. Elke deelnemer maakt kennis en experimenteert met...
 • Groene Gevels
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Lokaal bestuur
  Meer groen op straat betekent een aangenamere en aantrekkelijkere buurt waar je vaker een babbeltje slaat met de buren. De nabijheid van groen zorgt voor een positief effect op het mentale welzijn...
 • FSC Belgium
  Thema: Circulaire economie
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  Maak als gemeente de criteria voor je aankopen zo circulair en duurzaam mogelijk. FSC België helpt je dankzij zijn jarenlange ervaring om je aankoopbeleid voor hout- en of papierproducten optimaal...
 • Rikolto vzw
  Thema: Voeding
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming, School
  Gezonde, duurzame voeding is essentieel. Niet alleen in je eigen keuken, maar ook in grootkeukens in jouw gemeente. Rikolto helpt de keukens van scholen, organisaties en bedrijven te verduurzamen...
 • GoodPlanet
  Thema:
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  GoodPlanet organiseert originele teambuildings waarbij duurzaam samenleven centraal staat. Verras je team met een niet-alledaagse activiteit op een toplocatie en schuif tegelijkertijd je duurzame...
 • Trage Wegen
  Thema: Mobiliteit, Ruimte
  Voor: Lokaal bestuur
  Wil je als lokaal bestuur inzetten op vergroening en het waarmaken van klimaatambities? En tevens in 1 klap inzetten op fijne actieve mobiliteit, beleving en leefkwaliteit? Natuurlijke bermen met...
 • Velt
  Thema: Voeding
  Voor: Lokaal bestuur, School
  Een kruidenhoekje, enkele fruitbomen, groenten op een bedje zijn ideaal om kinderen dichter bij voedselproductie te brengen. Velt begeleidt scholen om te starten met een moestuin en duurzame voeding...
 • Velt
  Thema: Natuur en bos, Ruimte, Voeding
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  Wenst jouw gemeente lokale voedselproductie te stimuleren door eetbare buurtprojecten of stadslandbouwprojecten op te starten? Velt helpt je bij het uitwerken van je projectidee. Een burgerinitiatief...
 • Velt
  Thema: Voeding
  Voor: Burger, Lokaal bestuur, Vereniging
  Samenkoken gaat verspilling tegen door overschotten van (bio)boeren en bedrijven te verwerken tot een volwaardige groepsmaaltijd. Burgers delen kennis en vaardigheden rond duurzame voedselverwerking...
 • BOS+
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Lokaal bestuur
  Met Wonderwoudjes ondersteunt BOS+ gemeenten om toegankelijke, speelvriendelijke en biodiverse groenvoorzieningen aan te leggen. Samen ga je op zoek naar een geschikte locatie en werk je de plannen...
 • Groene Gevels
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  Het totaalpakket ‘eetbare groene gevel’ bestaat uit het uitwerken van een plan van aanpak, een gevelbezoek aan de locatie(s) en natuurlijk de aanleg van een eetbare groene gevel met klim-, lei- en...
 • Labland vzw
  Thema: Ruimte
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Heeft jouw gemeente een bebouwd gebied dat leeg staat, wachtend op een nieuwe invulling? Er gaan vaak enkele jaren overheen voordat de bouwwerken beginnen. Labland ruikt een kans. Zij helpen om er...
 • Velt
  Thema: Natuur en bos, Ruimte, Voeding
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Een buurtboomgaard is een plek waar fruitbomen worden verzorgd, geplukt en gekoesterd door een groepje mensen uit de buurt. Velt ondersteunt het project van leegstaand perceel tot groen plekje waar...
 • FSC Belgium
  Thema: Circulaire economie, Natuur en bos
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  Hoe meer burgers, bedrijven, organisaties en overheden kiezen voor hout- en papierproducten uit duurzaam beheerde bossen, hoe meer bosbeheerders wereldwijd inspanningen zullen doen om hun bossen op...
 • Natuurpunt
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming, School, Vereniging
  Weten welke dieren en planten er leven op je terrein vormt de basis voor het plannen van inrichting en beheer. Natuurpunt bundelt bestaande natuurgegevens voor je in een overzicht of verzamelt...
 • Dialoog
  Thema: Ruimte
  Voor: Lokaal bestuur
  Samenhuizen biedt trajectbegeleiding aan gemeenten die een site ter beschikking willen stellen aan een groep voor gemeenschappelijk eco-wonen. Het lokaal bestuur en de bewoners kunnen op hen rekenen...
 • Autodelen.net
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Heeft jouw stad of gemeente een eigen wagenpark dat enkel tijdens de kantooruren wordt gebruikt? Autodelen.net maakt een plan op maat om deze wagens met je inwoners te delen en geeft je een overzicht...
 • GoodPlanet
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  Generatietuinen bieden de kans verschillende generaties samen te brengen via een kwalitatieve groene buitenruimte. De groene ruimte wordt samen beleefd en biedt beide groepen kansen op het vlak van...
 • Ecolife
  Thema: Circulaire economie, Energie, Mobiliteit, Natuur en bos, Ruimte, Voeding
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Is jouw gemeente of stad op zoek naar manieren om het maatschappelijk draagvlak voor het klimaatactieplan te vergroten? Of wil je dat cruciale klimaatproject op poten zetten en ‘de burger’ daarbij...
 • Rikolto vzw
  Thema: Voeding
  Voor: Lokaal bestuur, School
  Een gezond en duurzaam voedingsbeleid in alle scholen van jouw stad of gemeente draagt bij aan het welzijn van de leerlingen en van onze planeet. Zo'n beleid zet enerzijds in op het verhogen van de...
 • GoodPlanet
  Thema:
  Voor: Lokaal bestuur
  Green Key is een internationaal duurzaamheidslabel voor o.a. logies, restaurants en locaties voor evenementen. Het label zet duurzaam reizen, vergaderen en ontspannen in de verf. Green Key staat voor...
 • Natuurpunt
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Verbind losse snippers natuurgebied en waterlopen in groenblauwe netwerken. Zo vormen ze steeds sterkere, veerkrachtige klimaatbuffers vol biodiversiteit, die je gemeente beschermen. Je lokale...
 • Trage Wegen
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Lokaal bestuur
  Groene Functionele Belevingstrajecten leiden fietsers en wandelaars op een efficiënte, aangename en gezonde manier naar school, het werk of het centrum. Trage Wegen ondersteunt je bij een GIS-...
 • Natuurpunt
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  Droom jij ook van een groene levende ruimte om je heen? Natuurpunt helpt je om dit op een ecologische manier te realiseren: van advies tot ontwerp-, inrichtings-, beplantings- en beheerplan. Een...
 • Groene Gevels
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming, School
  Een logische eerste stap bij het vergroenen van de gemeente is het in kaart brengen van welke gebouwen groot groen kunnen gebruiken. Deze inventarisatie gebeurt aan de hand van plaatsbezoeken...
 • FoodWIN
  Thema: Circulaire economie, Voeding
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming, School
  Duur : 3u30 tot 5u (afhankelijk van hoeveelheid modules) Niet mogelijk online Beschikbaar in Nederlands, Engels en Frans Max. 15 deelnemers Hotels hebben het potentieel om een gemeente in de...
 • Pixii
  Thema: Energie, Ruimte
  Voor: Lokaal bestuur
  Pixii kan interne medewerkers van overheden ondersteunen met technische en bouwkundige expertise zodat vragen van inwoners en burgers correct kunnen worden beantwoord. We kunnen eveneens helpen bij...
 • Thema: Ruimte
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Onze manier van ontwerpen, bouwen en leven kan anders: toekomstbestendig en regeneratief. Als professional zie je het voor je, maar hoe inspireer je anderen? Hoe laat je bijvoorbeeld collega's of...

Pagina's