U bent hier

Een leeftijdsvriendelijke gemeente

Kinderen en ouderen voelen zich thuis en betrokken.

Aanbod milieubeweging10

Toegevoegd: 06/04/2020
Jouw partner: GoodPlanet
Aanbod voor: Lokaal bestuur, Onderneming
Onze allerkleinsten hebben best een grote impact op onze planeet. Ook het kinderdagverblijf merkt die impact en wil wel verduurzamen, maar al te vaak lijkt het een enorme drempel om over te schakelen op duurzame(-re) materialen. Het gaat echter vaak om een mentale drempel die we met heel concrete haalbare voorbeelden en materialen willen wegnemen. 
 
GoodPlanet biedt in dit kader 2 verschillende workshops aan die dienen ter ondersteuning van het personeel van de kinderdagverblijven:
 
Toegevoegd: 29/01/2019
Jouw partner: BOS+
Aanbod voor: Lokaal bestuur

Met Wonderwoudjes ondersteunt BOS+ gemeenten om kleine, toegankelijke, speelvriendelijke en biodiverse groenvoorzieningen aan te leggen. We gaan samen op zoek naar een geschikte locatie en werken de plannen uit. Bij de realisatie zorgen we voor de participatie van lokale burgers, jeugdverenigingen, scholen, bedrijven en overheden.

Toegevoegd: 14/10/2016
Jouw partner: Velt
Aanbod voor: Lokaal bestuur, School

Een kruidenhoekje, enkele fruitbomen, groenten op een bedje zijn ideaal om kinderen dichter bij voedselproductie te brengen. Velt begeleidt scholen om te starten met een moestuin en duurzame voeding in de klas aan bod te laten komen. Leerling, leerkracht, ouder en directie maken kennis met duurzaam eten, leven en spelen, dankzij het begeleidingstraject met lesmaterialen, workshops en bijscholingen dat we ontwikkelden.

Toegevoegd: 04/10/2016
Jouw partner: BOS+
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur

Iedere zomer trekt BOS+ samen met Gezinsbond het bos in voor een heuse Film in het Bos-tournee. Met een Film in het Bos bereik je ook een ander publiek onder je inwoners dan de verstokte boomknuffelaars: het is een bijzondere belevenis, ‘s avonds bij zonsondergang, magisch voor jong en oud. Samen beslissen we over de locatie en de flm, wij verzorgen de logistiek en de nodige vergunningen.

Toegevoegd: 07/04/2019
Jouw partner: GoodPlanet
Aanbod voor: Lokaal bestuur

Generatietuinen bieden de kans verschillende generaties samen te brengen via een kwalitatieve groene buitenruimte. De groene ruimte wordt samen beleefd en biedt beide groepen kansen op het vlak van welbevinden, educatie, sociale inclusie en gezondheid. GoodPlanet zet een participatietraject op met zowel personeel als bewoners van woonzorgcentra of dienstencentra die over een buitenruimte beschikken om een generatietuin in jouw gemeente te realiseren.

Toegevoegd: 30/03/2020
Jouw partner: Ecolife
Aanbod voor: Lokaal bestuur, School

‘Globaal kabaal’ is een participatief traject om met jongeren in je gemeente aan de slag te gaan rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.
"Hoe onze ‘gemeente van de toekomst’ vormgeven?", is het uitgangspunt. Via drie workshops voor en door de jongeren worden zichtbare acties uitgewerkt die bijdragen aan jouw lokaal klimaatbeleid. Het traject mondt uit in een concrete publieksactie, aangevuld met een gamma aan verfrissende voorstellen waar je verder mee aan de slag kunt.

Toegevoegd: 05/10/2016
Jouw partner: GoodPlanet
Aanbod voor: Lokaal bestuur, School

GoodPlanet werkt met kinderen of jongeren die schoollopen in jouw gemeente. De kinderen en jongeren bereiden vragen en voorstellen voor die ze voorleggen aan burgemeester en schepenen op een Kindergemeenteraad. Ze leren zo onder deskundige begeleiding hun eigen beleidsaanbevelingen te formuleren rond een bepaald duurzaamheidsthema. Doorheen het proces leren ze zowel inhoudelijk als op vlak van actief burgerschap heel wat bij.

Toegevoegd: 07/04/2019
Jouw partner: GoodPlanet
Aanbod voor: Lokaal bestuur, School

De missie van de Klimaatket is duidelijk. Hij komt uit de toekomst en wil aan kinderen duidelijk maken wat klimaatverandering betekent en hoe zij kunnen meewerken aan een klimaatneutrale stad of gemeente. Op het einde van dit traject van GoodPlanet kunnen de kinderen hun ideeën voorleggen aan de bevoegde schepenen.

Toegevoegd: 14/10/2016
Jouw partner: Taxistop
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur

In iedere gemeente zijn er mensen die door ouderdom of een laag inkomen beperkt mobiel zijn. Taxistop organiseert deur-tot-deurvervoer door het opzetten van een Minder Mobielen Centrale (MMC) met vrijwillige chauffeurs in jouw gemeente. Het resultaat: een gemeente waar sociale mobiliteit en basisbereikbaarheid realiteit zijn, en zich verplaatsen mogelijk is voor elke inwoner.

Toegevoegd: 07/04/2019
Jouw partner: GoodPlanet
Aanbod voor: Lokaal bestuur, School

GoodPlanet helpt je bij het aanleggen van een kwaliteitsvolle buitenruimte waar kinderen hun talenten kunnen uitleven, breed kunnen leren en zich ontspannen in het groen: de speelplaats van de gemeenteschool bijvoorbeeld, of een bestaand speelterreintje. GoodPlanet gaat zowel met kinderen als kinderbegeleiders aan de slag om een boeiende en natuurrijke speelplek te creëren.

Artikels10

05/12/2019 - 21:21
We hadden een goeie babbel met Leen Diels en Sarah Van San, de initiatiefnemers van Babytheek Mechelen die op zaterdag 14 december 2019 de deuren opent. Leen is vroedvrouw en mama van drie. Sarah is draagconsulente. Ze helpt ouders die een geschikte ergonomische drager zoeken voor hun kindje....
19/11/2019 - 14:34
Ecolife en Globelink werkten de voorbije twee jaar intensief samen aan ‘Globaal Kabaal’. In 8 steden en gemeenten gingen jongeren aan de slag met de 17 SDGs, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Het resultaat? Acht leerrijke trajecten met veel aandacht voor...
17/10/2019 - 11:54
Op je eerste fiets rol je dapper over het voetpad, aan honderd kilometer per uur lijkt het wel, de zijwieltjes houden je ratelend rechtop. Een paar jaar later: op twee wielen, even loopt mama of papa nog mee achter je zadel, en hop, daar ga je! Helemaal alleen, en na een paar keer van...
11/10/2019 - 08:19
De eerste babytheek in ons land is zo populair dat een ledenstop noodzakelijk was. De afgelopen twee maanden openden nog drie nieuwe locaties de deuren en verschillende andere staan in de steigers. Wat is het geheim achter het succes? ‘Zo’n bedje kost al snel 250 euro en kinderen groeien...
04/10/2019 - 14:31
GoodPlanet organiseerde de voorbije jaren projecten in woonzorgcentra en lokale dienstencentra. We brengen ouderen en kinderen samen in de tuin of koer. We maken er samen groenere en aangenamere plekken van. We bouwen samen aan een tuin waar zo veel meer te beleven is. Een tuin waar beide...
02/09/2019 - 14:29
Al sinds 2016 ontwikkelt Trage Wegen samen met Kind & Samenleving en andere partners een bijzondere participatiemethodiek voor kinderen.   Met Gangmakers en Koplopers geven we jonge mensen tussen 9 en 12 jaar een eigen stem. Ze laten zien hoe zij zelf hun dorp of wijk...
21/08/2019 - 15:16
BOS+ en de CM slaan de handen in elkaar om zo veel mogelijk mensen te laten bewegen in het groen. Waarom? Bewegen in het groen levert namelijk een tal van gezondheidsvoordelen op. Maak deze actie mee bekend in jouw gemeente.  ...
13/03/2019 - 09:22
Spelen en leren in het bos en de natuur prikkelt de fantasie, stimuleert de creativiteit en de ondernemingszin. Ook voor het ontwikkelen van sociale en motorische vaardigheden is de natuur een uitgelezen plek om ervaring op te doen. De positieve impact van een groene leeromgeving blijkt extra...
23/05/2018 - 15:40
In februari werden heel wat Vilvoordse leerlingen verrast door een bezoek van de KlimaatKet. De KlimaatKet werd op pad gestuurd door stad Vilvoorde, Connect en GoodPlanet. Met hun project willen ze leerlingen bewust maken van klimaatverandering, en ze stimuleren om oplossingen te bedenken voor...
13/03/2018 - 19:05
Joelend komen spelende kinderen langs de muren van Woonzorgcentrum Hof ten Kouter in Laarne. Ze hebben geen idee wat er achter die muren gebeurt. Ook de ouderen verliezen het contact met de buitenwereld. Met een intergenerationele samentuin willen het OCMW en gemeentebestuur van Laarne de...

Organisaties1

BOS+

Meer dan bomen alleen

​BOS+ vormt jouw motor voor duurzame lokale ontwikkeling door werk te maken van het behoud, het duurzaam beheer en de uitbreiding van bossen. Want bossen zijn van cruciaal belang, voor iedereen: dieren, planten én mensen.