U bent hier

Ontharden van trage wegen

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Mobiliteit
Ruimte
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Steven Clays
09 331 59 21
Wil je als lokaal bestuur inzetten op het waarmaken van klimaatambities? Ontharding van trage wegen is een stap in de goede richting!
 
Meer dan 15% van de Vlaamse oppervlakte is verhard. De gevolgen zijn immens: een verstoorde waterbalans, gevolgen voor weer en klimaat, afname van de biodiversiteit en de landschappelijke kwaliteit. De noodzaak tot ontharding dringt zich dan ook meer en meer op. Het ontharden van het (trage) wegennet, waarvan Vlaanderen het dichtste heeft van Europa, vormt mee de sleutel. De wegbedding van trage wegen is vaak steriel verhard. Nochtans kunnen trage wegen bijdragen aan een klimaatbestendig landschap. Onverharde of halfverharde paden laten regeninfiltratie toe, zonder het rijcomfort van fietsers te vergeten. Als ook de aanplantingen langs trage wegen worden aangepakt is het plaatje compleet. Groene verbindingen dienen als buffer tegen hittestress en rijgen versnipperde stukjes natuur aaneen. Kortom, slim ingerichte trage wegen vervullen heel wat ecosysteemdiensten en brengen groenblauwe netwerken tot diep in de stads- of dorpskern
 
In opdracht van lokale besturen begeleidt Trage Wegen van begin tot einde het omvormen van trage wegen. Heb je als gemeente al een goed zicht op de kanshebbers voor ontharding? Trage Wegen gaat hier meteen mee aan de slag. Ligt de keuze nog niet helemaal vast? Trage Wegen screent het aanwezige patrimonium en zal dan voorstellen voor ontharding formuleren. Een medewerker staat de gemeente bij doorheen het gehele traject. 
 
Belangrijk: Trage Wegen voert samen met RE-ST en Voorland onder de naam RE-MOVE sinds 2018 onderzoek naar wegontharding in gans Vlaanderen. In 2022 kreeg dit een vervolg in de vorm van een vzw met de naam ‘Breekijzer’. Breekijzer wil als forum voor ontharding bijdragen aan kennisopbouw over het thema en begeleiding bij de onthardingspraktijk. Extra begeleiding van deze vzw voor bredere (gebiedsdekkende) onthardingsvraagstukken is zeker mogelijk in dit traject.
Projectinhoud- en verloop
 
 • Stap 1: (facultatief): Screening patrimonium op onthardingskansen
  Trage Wegen brengt via een GIS-scan gebiedsdekkend in kaart waar de kansen voor ontharding bij het aanwezige patrimonium van trage wegen liggen. Hierna staan alle trage wegen die op korte of lange termijn onthard kunnen worden op de radar van de gemeente. In een workshop wordt samen met de gemeente beslist welke wegen prioriteit krijgen en in dit traject aangepakt zullen worden.
   
 • Stap 2: De lijst met de te ontharden trage wegen ligt vast: op naar realisatie
  Na een terreinbezoek met de gemeente wordt een ontwerp- en realisatieplan per trage weg opgemaakt. Hiermee kan de gemeente aan de slag voor uitvoering. Ook adviezen voor het beheer en opname in het onderhoudsplan behoren tot deze stap.
 
 • Stap 3: (in regie): Dag verharding!
  Trage Wegen heeft ervaring in het opmaken van bestekken en begeleiden van terreinwerken. Desgewenst kan de begeleiding van realisatie van de ontharde trage weg ook door ons opgenomen worden.
 
Belangrijke tip: Niet enkel de trage weg telt, ook wat naast de trage weg ligt telt mee. De ecologische troeven van trage wegen worden vaak nog onvoldoende uitgespeeld. Brede bermen blijven braak of aanplanten gebeurt weinig gevarieerd. Het waarmaken van klimaatambities langs trage wegen kan via goed gekozen vegetatie die de biodiversiteit verhoogt en erosie tegengaat. Dit kan parallel meegenomen worden in bovengenoemd traject. Zie hiervoor ons aanbod Ecoversterking via trage wegen.
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
 
 • Het voorzien van een locatie voor de workshop (stap 1)
 • Het aanstellen van uitvoerders voor de terreinwerken (stap 3)
Richtprijs
 
 • Stap 1: De kostprijs wordt berekend per deelgebied van 15 km². We bevelen aan de gehele stad of gemeente in één keer te screenen, waardoor flink wat efficiëntiewinst te boeken valt.
  Deze stap kost ca. 6.500 €/15km². Op basis van het aantal trage wegen binnen die oppervlakte kan eventueel worden gemoduleerd.
 • Stap 2: De kostprijs wordt berekend aan de hand van het aantal wegen dat onthard zal worden. De begeleiding per weg neemt ongeveer een 4-tal dagen in beslag, waaronder een terreinbezoek en een overlegmoment met het lokaal bestuur. Indien meerdere wegen worden geselecteerd, zal de kostprijs dus voordeliger uitkomen.
  Een concreet plan voor de ontharding van één trage weg kost 2500 €. 
 • Stap 3: Per weg worden 5 ondersteuningsdagen voorzien. Dit kost 3250 € per weg. Hoe meer wegen tegelijk worden aangepakt, hoe meer efficiëntiewinst er geboekt kan worden, waardoor kan de prijs dalen. Dit is te bekijken in onderling overleg met Trage Wegen. Deze prijs is in regie. Extra ondersteuningsdagen worden gefactureerd aan 650 €/dag.
Tip: Als dit traject parallel met Ecoversterking via trage wegen opgestart wordt, zullen de prijzen ook aangepast worden in onderling overleg met Trage Wegen.
Alle prijzen zijn excl. 21 % BTW. Partnergemeenten van Trage Wegen krijgen 10% korting op dit aanbod. > https://www.tragewegen.be/images/stories/PartnergemeentenTrageWegen.pdf
 
Ondertekende jouw gemeente het Lokaal Energie- en Klimaatpact al? Dan ontvangt jouw gemeente subsidies van de Vlaamse overheid. De kosten verbonden aan deze ondersteuning kunnen ingebracht worden als rapportering. In de jaarrekening koppel je daarvoor de code (ABB-LEKP-2021) aan de uitgave.
 
Meer weten?
Voor alle info mail naar info@tragewegen.be of bel Steven Clays op 09 331 59 21.