U bent hier

Klimaatket: klimaat op kindermaat

Doelgroep: 
Lokaal bestuur, School
Thema: 
Energie
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
De ‘KlimaatKet’ komt naar je toe! De missie van deze sympathieke kerel ‘uit de toekomst’ is duidelijk. Hij wil aan kinderen van de 3de graad LO of eerste graad SO duidelijk maken wat klimaatverandering betekent en hoe zij kunnen meewerken aan een klimaatneutrale stad of gemeente.
Dit initiatief kadert perfect binnen de initiatieven die gemeenten ontwikkelen naar aanleiding van de burgemeestersconvenant of in het kader van hun reductiedoelstellingen op vlak van CO2. De Klimaatket passeert twee maal in iedere deelnemende klas. Op het einde kunnen de leerlingen hun ideeën voorleggen aan de bevoegde schepenen.
 
Projectinhoud en -verloop:
 
 • Voorbereiding: Vastleggen concreet aanbod, bespreken van timing, afspreken hoe het aanbod wordt bekend gemaakt aan de scholen op het grondgebied van de gemeente.
 • Project: Coördinatie, opvolging van de inschrijvingen en planning gebeurt helemaal door GoodPlanet.
 • Sessies in de klassen:
  • Workshop 1: “Watt is energie?” 
   • Basis is Trias Energetica.
   • Wat is energie? Vanwaar komt die (met nadruk op hernieuwbare en niet-hernieuwbare bronnen)?
   • Link met klimaat door koolstofcyclus
   • Wat kunnen we zelf verzinnen om ons energieverbruik te doen dalen?
  • Workshop 2: Wat kunnen we verbeteren op school?
   De kinderen ondervinden op welke momenten er veel energie gebruikt wordt en begrijpen dat er toch heel wat mogelijkheden zijn om zonder (veel) comfortverlies heel wat energie te besparen
  • Workshop 3: Het actieplan krijgt vorm.
   De klas kiest minimum één sensibiliseringsactie rond verwarming, verlichting of mobiliteit.
  • Eindopdracht: Hoe ziet een school er uit in 2050? Met dat in gedachten; wat moet er veranderen? (Methodiek backcasting – Resultaat zijn beleidsaanbevelingen voor de schepenen – die worden een week voor het slotevenement aan de betrokkenen bezorgd, zodat die de kans hebben over hun antwoord na te denken)
 • Slotevenement: De klassen worden uitgenodigd hun ideeën voor te leggen aan de schepenen.
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
 
 • Communicatie over het initiatief naar deelnemers, burgers, pers,…
 • Beschikbaarheid van de bevoegde schepenen voor de feedback van de leerlingen.
 • Beschikbaar maken van een zaal voor de theatervoorstelling, bij voorkeur CC of dergelijke.
 
Prijs
 
 • Dagprijs voor workshops: 400 euro
 • Kosten voor opstart, planning en opvolging afhankelijk van aantal scholen. In overleg te bepalen met GoodPlanet.
 
Contactpersoon
 
Jorine Vermeer, project manager, j.vermeer@goodplanet.be
Veronique Siguet, programma coördinator, v.siguet@goodplanet.be
 
Tot slot
 
Het lessenpakket kwam tot stand in samenwerking tussen Connect, een communicatiebureau en GoodPlanet. Het was een initiatief in het kader van de klimaatcampagne ‘Vilvoorde Klimaatactief’. Deze campagne heeft als doel om de CO2-uitstoot in Vilvoorde te verlagen met 20% tegen 2020. Dat is niet het einddoel, want Vilvoorde beoogt een volledig klimaatneutrale stad te zijn in 2050.