U bent hier

Natuurlijke speelterreintjes van de toekomst

Doelgroep: 
Lokaal bestuur, School
Thema: 
Natuur en bos
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Wil je meer groene speelruimte, op een terreintje in de gemeente of de speelplaats van de school? Of wil je een nieuw terrein aanleggen met veel speelnatuur?
Droom je van een interessante, avontuurlijke en kleurrijke plek, dat aandacht biedt aan het welzijn van de gebruikers, waar kinderen hun talenten kunnen uitleven, breed kunnen leren en zich kunnen ontspannen? Een plek die bovendien klimaatadaptief is, aangepast aan de effecten van klimaatverandering? 
Dat kan.
 
Maar hoe ziet het speelterrein van de toekomst er dan uit? Hoe maak je zoiets en welke activiteiten kan je er doen?
Het multidisciplinaire team van GoodPlanet begeleidt de stakeholders om deze vraag zelf te beantwoorden.  We gaan samen met hen aan de slag om een boeiende en natuurrijke speelplek te creëren. 
 
Projectinhoud en -verloop:
 
Inleiding
 
Een sterke visie rond buitenspelen vormt de basis van het traject. We bekijken dit eerst met zowel gemeentebestuur als de begeleiders van de kinderen. Dan kunnen we verder.
 
Het participatief traject richt zich op:
 
 • Kinderbegeleiders (leerkrachten, jeugdwerkbegeleiders, kinderbegeleiders in het IBO of kinderdagverblijf,…)
 • Kinderen
 • Ouders
 • Buurtbewoners
 • Andere betrokken initiatieven, raadsleden,…
We bieden een traject op maat aan.
 
Opstartmeeting
 
In een opstartmeeting wordt de aanpak, de scope en het budget afgesproken.
Ook wordt aangegeven wat we van verschillende stakeholders verwachten (zie ook onderaan).
 
Sessies voor begeleiders / eerstelijn stakeholders
 
 • Workshop voor het team: visie rond buitenspelen
 • Resultaat is een  teamgedragen visietekst als fundament voor de beleidsvoering en communicatie (intern en extern).
 • Sessie over de inrichting van de buitenruimte
  Analyse huidige situatie en bepaling gewenste situatie.
  Bepaling wensenlijst en planoefeningen (primair vlekkenplan voor bepaling van de zonering) op blancoplannen

Sessies voor de kinderen:
 

 • a/Korte voorstelling van de opdracht,  tonen van inspirerende voorbeelden.
 • b/Spelenderwijs komen we tot een wensenlijst.
 
Sessies voor tweedelijnstakehouders (Raadsleden, betrokken gemeentelijke diensten,…: 
 
 • Informatiesessie 'Naar een ideaal speelterrein'. Voorstelling van de teamvisie en de wensenlijst van team en kinderen. 
 • Uitwisseling rond speelkansen, speelaanleidingen, ouderinbreng, veiligheid van speelterreinen enz.
 • Brainstormsessie in groepen
 • Wensenlijst aanvullen
 
Door GoodPlanet:
 
Analyse van alle wensen en terugkoppeling aan alle participanten via de partners.
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor:
 
 • Communicatie over het initiatief naar deelnemers, burgers, pers,… met ondersteuning van GoodPlanet in tekst en beeld.
 • Uitschrijven eventuele offertevragen voor: aankoop plantgoed, aankoop inrichtingselementen, uitvoering inrichting,…
 • Aanleveren van blanco plan, meetstaat
 • Informatie over aandachtspunten en beperkingen voor de planopmaak: beheersbeleid, budget, dagelijks gebruik en voor evenementen, ondergrond, waterhuishouding, stedenbouwkundige voorschriften, bepaalde vaste elementen (fietsenstalling, …), wensen i.v.m. inclusie
 
Prijs
 
Hangt af van veel factoren en is dus te bespreken.
 
Richtprijs voor een participatief traject (exclusief uitvoering, aankopen,…) met diverse stakeholders en planopmaak inbegrepen: 7000 euro excl. BTW
 
Ondertekende jouw gemeente het Lokaal Energie- en Klimaatpact al? Dan ontvangt jouw gemeente subsidies van de Vlaamse overheid. De kosten verbonden aan deze ondersteuning kunnen ingebracht worden als rapportering. In de jaarrekening koppel je daarvoor de code (ABB-LEKP-2021) aan de uitgave.
 
Contactpersoon
 
 
Tot slot
 
GoodPlanet heeft een 15 jaar lange expertise opgebouwd rond inrichten en gebruik van speel- en leergroen in onderwijs, kinderopvang, buitenschoolse opvang, jeugdwerk en openbare terreinen. We hebben hierdoor de unieke combinatie van pedagogische en technische expertise  van het concept speel-en leergroen in ons DNA: van preanalyse en visievorming , planningstraject over inrichting tot beheer en gebruik. 
 
Foto Goodplanet