U bent hier

Aan tafel voor dialoog rond lokaal voedsel

Doelgroep: 
Burger, Lokaal bestuur, Onderneming
Thema: 
Voeding
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Nadia Tahon
0474-903175
De impact van voedsel op het klimaat is groot. Voedselproductie en consumptie zijn samen verantwoordelijk voor 1/3 van de door de mens geproduceerde broeikasgassen. Voedselimport kost energie en speelt een belangrijke rol in de nijpende waterproblematiek. Er wordt veel voedsel verspild, 30% gaat doorheen de keten verloren.
 
Geen wonder dat voedselproducenten en -consumenten bezorgd zijn, en dat lokale besturen naar duurzame voedselproductie kijken om de klimaatdoelstellingen te halen. Samen overleggen over landbouw en voeding is nodig en hoeft niet saai te zijn, zo blijkt uit de ‘Streekproeven’ die Velt begeleidt. In een Streekproef serveert een Velt-ecokok heerlijke streekgerechten. Aan tafel zitten producenten en consumenten, degusterend laten ze hun ideeën de vrije loop. Op zoek naar haalbare, resultaatgerichte acties waarbij seizoensgebonden, lokale voeding voorop staat.
 
In dit proces is Velt graag een meedenkende en creatieve partner. De ervaring toont aan dat het echt lukt om de belangrijkste actoren te betrekken in deze constructieve, aangename ontmoetingen: burgers-consumenten, landbouwers, verwerking en distributie, restaurants,...  Deze dialoogmomenten zijn de ideale opstap naar een gedragen voedselstrategie. 

 

Onze troeven: participatie, integratie en op maat.

Velt pakt de uitwerking van een voedselstrategie op een geïntegreerde en participatieve manier aan. We helpen jouw gemeente bij het opstarten van de dialoog en bij het omzetten van de uitkomst hiervan in een concreet actieplan. 

Zo’n actieplan omvat een aantal pijlers: opschalen van korte keten-initiatieven, inzetten op duurzame consumptie, voedselverspilling tegengaan... Alle activiteiten en dynamieken die gericht zijn op voedsel in een welbepaalde regio worden gebundeld en zichtbaar gemaakt.

Velt levert kennis en ideeën, Velt gebruikt een aangepaste methodiek. Velt beschikt over een lokaal netwerk van mogelijke partners die de handen uit de mouwen kunnen steken voor het opstellen en uitvoeren van je voedselstrategie.  

Projectinhoud, -verloop en timing

 • Tijdens een startoverleg worden de scope van het project en de begeleiding bepaald en de kerngroep met de meest cruciale stakeholders wordt geselecteerd. Deze kerngroep bewaakt het hele proces en heeft het eigenaarschap. 
 • In een analysefase maken we samen een inventaris en analyse van de regio: Wie zijn de voornaamste lokale actoren (landbouwers, consumenten, verdelers, verwerkers)? Welke samenwerkingen zijn er al? Welk resultaat streven we na? Waar en hoe organiseren we best de Streekproeven?
 • De participatieve fase is erg belangrijk: we organiseren 2 à 3 streekproeven om de analyse bottom-up te onderbouwen en draagvlak te zoeken. Dit gebeurt telkens op een andere locatie waar 10 à 20 lokale actoren samen tafelen én overleggen. Velt ondersteunt praktisch (menu, ecokok), begeleidt de interactie en maakt een samenvattend verslag van de participatieve fase.
 • Strategiebepaling: Velt bundelt de ideeën en inzichten uit de streekproeven in een plan met concrete, doelgerichte en op elkaar afgestemde acties. Met de gemeente en de kerngroep bespreken we dit voorstel en de strategische keuzes die nodig zijn om het te realiseren. 
 • Slotmoment: voor een ruimer publiek worden de resultaten voorgesteld. Dat kan een heus voedselfeest zijn, of een interactieve infostand tijdens een jaarmarkt.

Dit traject duurt ongeveer een jaar. 

Daarna volgt eventueel een implementatietraject rond de sterke ideeën en kansen voor samenwerking. Velt kan daarvoor concrete ondersteuning bieden, gezien de ruime ervaring met het opstarten en begeleiden van verschillende ecologische “samen”- initiatieven.

De gemeente is verantwoordelijk voor: 
 
 • Aanstelling van één gemeentelijk personeelslid die deel uitmaakt van de kerngroep
 • De logistieke ondersteuning voor de vergaderingen van het voedselplatform en deels voor de streekproeven
 • Grafische vormgeving, productie en verspreiding van gedrukte communicatiematerialen
 
Prijs (excl. btw)
 
De prijs is afhankelijk van de aard van het project en de gewenste begeleiding. Daarom is deze prijs een richtprijs, op maat te verfijnen.
Looptijd: 8 à 12 maanden – 10.000 à 15.000 euro
 • startoverleg
 • inventaris en analyse van de regionale, duurzame voedselinitiatieven
 • organisatie van 2 streekproeven
 • strategiebepaling
 • Slotmoment uitwerken en bijhorende communicatie
 
Contactpersoon Velt
 
 
Nadia Tahon, nadia@velt.nu, 0474-903175
 
Foto Velt
Getuigenissen van klanten: 

De regio Kortrijk en Velt werken samen aan een regionale voedselstrategie: Voedselrijk

Inspiratie troef bij de 28 deelnemers op de streekproef in de Heerlijkheid vann Heule in mei 2017. Ideeën en invalshoeken van buurtbewoners, landbouwers en geïnteresseerden uit de omgeving van Heerlijkheid van Heule en Eulemarkt werden uitgewisseld en besproken terwijl ze genoten van een 100% lokale maaltijd, bereid door 2 ecokoks in samenwerking met vzw De Kier. De resultaten uit de streekproef werden verwerkt in 'Voedselrijk 2018-2021, implementatie van de regionale voedselstrategie voor de regio Zuid-West-Vlaanderen’.

Meer info: https://www.velt.be/voedselrijk