U bent hier

Groene leeromgeving extra positief voor kinderen met beperking of stoornis

Bron: 
BOS+
Foto Jeroen Mentens
Spelen en leren in het bos en de natuur prikkelt de fantasie, stimuleert de creativiteit en de ondernemingszin. Ook voor het ontwikkelen van sociale en motorische vaardigheden is de natuur een uitgelezen plek om ervaring op te doen. De positieve impact van een groene leeromgeving blijkt extra groot bij kinderen met een mentale beperking, leerstoornissen, aandachtstoornissen (zoals ADHD) en autismespectrumstoornissen. In een informele natuurlijke omgeving leren deze kinderen beter dan in een klas. Hun kansen in de samenleving nemen daardoor sterk toe. Vanuit deze vaststelling vertrok BOS+, samen met partners uit Slovenië en England om het Green Learning Environments project vorm te geven.
 
Aangezien dit boeiend project op zijn einde loopt is het hoog tijd om onze ervaringen met de wereld te delen. Op basis van deze ervaringen en expertise die dit team tijdens het project verzamelde, hebben we een beleidsnota opgesteld. Met dit document willen we de aandacht vestigen op het concept van groene leeromgevingen en de positieve effecten hiervan op leerresultaten van kinderen met een mentale beperkingen en leerstoornissen.
De beleidsnota fungeert ook als een samenvatting van het project en introduceert de afgewerkte output.