U bent hier

Carpool.be: stimuleer en ondersteun carpoolen bij bedrijven

Doelgroep: 
Lokaal bestuur, Onderneming
Thema: 
Mobiliteit
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk), Ondersteuning (materiaal)
Tjalle Groen
09 242 32 30
Dankzij mobiele apps en nieuwe deelplatformen is carpoolen eenvoudiger en aantrekkelijker geworden en is er een vernieuwde interesse ontstaan. Er is een enorm potentieel gezien nog steeds meer dan 70% van de werknemers met de auto gaat werken.
 
Wil je als gemeente het drukke verkeer tijdens de piekuren beter onder controle krijgen, dan kan je carpoolen stimuleren bij bedrijven(terreinen) op je grondgebied. Je kan hiervoor gebruik maken van de expertise en het vernieuwde carpoolplatform van Mpact, carpool.be, gecombineerd met een communicatiecampagne op maat. Door bedrijven collectief te benaderen ontstaat er een groter carpoolpotentieel en dus een betere match tussen vraag en aanbod. De resultaten zijn al aangetoond: met een structurele aanpak kan het aandeel carpoolers bij grote werkgevers makkelijk stijgen van enkele procenten tot meer dan 10%. Dit bespaart heel wat CO2 uitstoot.
 
Projectinhoud en -verloop
 
Mpact begeleidt samen met de gemeente de geselecteerde bedrijven(zone). We richten ons op grote werkgevers (+250 werknemers) en/of geclusterde werkgevers in een bedrijvenzone. 
 
Dit project omvat de volgende stappen: 
 • startvergadering: keuze bedrijven, in kaart brengen van partners en intermediairen, mogelijke structurele maatregelen, geplande communicatie en de rol van de gemeente hierin
 • informeren en werven van bedrijven, in samenwerking met werkgeversfederaties en/of beheerders van bedrijvenzones
 • info- en overlegmoment met de geïnteresseerde bedrijven: toelichting platform, technische en financiële aspecten, oproep tot deelname, bespreken van structurele maatregelen (gereserveerde parkeerplaatsen, thuisgarantie…), eventuele inspanningen gemeente
 • aanmaak van een overkoepelend online portaal voor de bedrijven in jouw gemeente. Dit portaal biedt een overzicht van de deelnemende bedrijven en de vraag en het aanbod van werknemers om samen te rijden. De gemeente kan jaarlijks de resultaten opvolgen en bijkomende stimulansen overwegen.
 • Mpact contacteert geïnteresseerde bedrijven en begeleidt elk bedrijf bij het implementeren van een carpoolbeleid en het gebruik van het carpool.be platform. Bedrijven krijgen gepersonaliseerd communicatiemateriaal op maat van de gemeente (affiches, flyers en folders). Dit kan ook deels collectief georganiseerd worden.
 • organiseren van een overkoepelende lanceringscampagne bij de deelnemende bedrijven. Bedrijven kunnen onderling uitgedaagd worden. Mpact kan hierbij de gemeente inspireren, adviseren en faciliteren tot zelfs de uitvoering ervan verzorgen.
 • Mpact organiseert infosessies op maat voor de werknemers van de deelnemende bedrijven.
 
Indien de bedrijvenzone de gemeentegrenzen overschrijdt, kan een gezamenlijk project met meerdere gemeenten worden opgezet.
 
De gemeente is verantwoordelijk voor:
 
 • het informeren en werven van bedrijven (Mpact adviseert en werkt uit)
 • het betrekken van lokale intermediairen (bijv. beheerders bedrijvenzone)
 • het faciliteren van het eerste info- en overlegmoment met de bedrijven (uitnodiging, zaal…)
 • het nemen van structurele maatregelen ten voordele van carpoolers (optioneel)
 • het organiseren van een collectieve lanceringscampagne bij de deelnemende bedrijven en belonen van de succesvolle bedrijven
 
De deelnemende bedrijven zijn verantwoordelijk voor:
 
 • het informeren en sensibiliseren van werknemers
 • het aanbieden van structurele maatregelen / voordelen voor carpoolers
 • het jaarlijks abonnement op het carpool.be platform
 
Richtprijs
 
Een instapbedrag van 3.000 euro voor de begeleiding van de gemeente in het hele traject . Het traject kan volgens de wensen en noden, in overleg met de gemeente uitgebreid worden.
 
De individuele begeleiding van de bedrijven en de abonnementkost voor het carpool.be platform vallen ten laste van de bedrijven. Bedrijven betalen gemiddeld 500 euro opstartkosten en een jaarlijks abonnement van 900 euro. De gemeente kan kiezen om hier een deel in mee te betalen. Werknemers maken altijd gratis gebruik van het carpoolplatform
 
Contactpersoon en gegevens

Tjalle Groen
09 242 32 30

carpool@mpact.be

www.carpool.be