U bent hier

Green Flag Award: internationaal kwaliteitslabel voor duurzaam beheerde groene ruimten

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Met de vlag van Green Flag Award:
 • erken en beloon je het harde werk van managers, medewerkers en vrijwilligers.
 • deel en promoot je goede praktijken in de groene ruimtesector 
 • normen voor duurzaam management verankeren
 • garandeer je dat de ruimte toegankelijk is voor iedereen en voldoet aan verschillende behoeften van gebruikers
   
 
 1. De beheerder van de ruimte dient een beheersplan in, ondersteund hierin door GoodPlanet.
Daarin beschrijft men het beheer op vlak van:
 • Toegankelijkheid
 • Een gezonde en veilige plek
 • Onderhoud 
 • Milieubeheer en klimaat
 • Biodiversiteit
 • Landschap en erfgoed
 • Betrokkenheid van de gemeenschap
 • Marketing en communicatie
 
 1. Twee juryleden, professionelen uit de sector, bekijken het beheersplan en bezoeken de site. Uitwisseling tussen beheerder, medewerkers en juryleden staat centraal. Tijdens dit moment wordt geleerd van elkaar. De juryleden geven een feedback, op basis waarvan de Green Flag al dan niet uitgereikt wordt.
   
 2. Bij de uitreiking, ondersteunt GoodPlanet in pers en communicatie.
   
 3. Elke twee jaar update je het beheersplan en ontvang je twee juryleden voor een uitgebreid bezoek en feedback. Tussen deze jaren komt een jurylid onaangekondigd nog een keer op bezoek. U krijgt een feedback, maar u begeleidt het bezoek niet.
De bedoeling is het groendomein te erkennen voor inspanningen, deze te communiceren en internationaal in de aandacht te plaatsen. Daarnaast wil dit programma via expertise uitwisseling zorgen voor een continue verbetering van groendomeinen over de wereld.
 
Green Flag Award is een initiatief van Keep Britain Tidy (UK). De vlag wappert in parken over de hele wereld - Europa, Australië, Nieuw-Zeeland, Mexico,… In België coördineert GoodPlanet Belgium het programma.
 
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor 
 • De opmaak van het beheersplan, met ondersteuning van GoodPlanet.
 • Begeleiding van de twee juryleden tijdens het tweejaarlijks bezoek. 
 • Na het eerste jaar wordt om de twee jaar een geüpdate beheersplan ingediend.
 • Lokale communicatie na eventuele uitreiking van de Award, ondersteund door GoodPlanet. 
 
Prijs
De kosten omvatten een jaarlijkse kost van 500 euro per site.
 
Contactpersoon en gegevens 
Anna Leonard
Projectmanager 
Getuigenissen van klanten: 

“Green Flag Award legt de lat voor duurzaam parkbeheer hoog. Daarmee erkent en waardeert het label de inzet van al onze medewerkers, vrijwilligers en het management. Green Flag Award zet ook de eigenheid van elk groen domein in de verf.”

Peter Verdyck, directeur Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Antwerpen