U bent hier

Kinderraad: kinderen worden wakkere (klimaat-) burgers

Doelgroep: 
Lokaal bestuur, School
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Klimaat is een ‘hot topic’ met vorige zomer temperaturen boven de 40 graden. Kinderen en jongeren maakten hun ongerustheid duidelijk door elke donderdag op straat te komen in plaats van naar school te gaan. Dit is ook de kinderen in jouw gemeente niet ontgaan. Ze voelen dat er iets gaande is, maar begrijpen niet geheel wat. Ze kunnen er ook zo weinig aan doen aan dat grote mondiale probleem. En toch zal het vooral hun probleem worden. Niet erg eerlijk, toch?
 
Daarom is kinderparticipatie rond het thema klimaat- of z’n subthema’s voeding, afval, mobiliteit, vergroening- zo belangrijk. Begrijpen, weten en vervolgens ageren met de steun en begeleiding van GoodPlanet en de beleidsmakers van je gemeente. Fatalisme tegengaan door de stem van jonge burgers te laten horen- en nog belangrijker- effectief gehoord te worden door lokale politici. 
 
Projectinhoud en -verloop
 
 • Voorbereiding: 
  • bepalen voor welke leeftijdsgroep we de kinderraad willen inrichten (richtdoelgroep: 3e graad lager onderwijs)
  • Opmaak van een tijdslijn: hoeveel bijeenkomsten, wanneer organiseren we de slotconferentie,…
  • Indien van toepassing: bepalen van het thema (op vraag kunnen we ook kinderraden organiseren over mobiliteit- duurzame voeding- speelgroen- afval,...)
 • Uitrol:
  • Oproep naar de scholen op het grondgebied van de gemeente met de vraag uit de bedoelde leeftijdsgroep enkele leerlingen af te vaardigen
  • (eventueel bezoek aan scholen/klassen ter promotie)
  • Na samenstelling van de raad: Organiseren van de bijeenkomsten met inspirerende workshops over het gekozen thema, een sessie over inspraak en beleid, sessies ter voorbereiding van de beleidsaanbevelingen
 • Slotzitting:
  • de leerlingen stellen op creatieve wijze hun aanbevelingen voor tijdens de slotzitting in aanwezigheid van de bevoegde schepen(-en) en geïnteresseerde raadsleden. De schepenen kregen de beleidsaanbevelingen op voorhand zodat ze hun replieken kunnen voorbereiden.
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
 
Beschikbaarheid bestuur, overlegmomenten ter voorbereiding, de oorspronkelijke contacten met de scholen, ter beschikking stellen van (gemeenteraads-)zaal voor de bijeenkomsten van de kinderraad, ter beschikking stellen van een zaal (aula of auditorium) voor de slotzitting, voorbereiden van een antwoord/repliek op de aanbevelingen van de kinderen/jongeren.
 
Prijs
 
Vanaf 6000 euro (exclusief BTW)
 
Contactpersoon
 
Kelly De Leuze, Programma coördinator duurzame steden, k.deleuze@goodplanet.be
 
Referenties: 
 • Leuvense kinderklimaatraad (Milieudienst)
 • Holsbeekse Kinderraad (ism MOS Vlaams-Brabant) (Milieudienst)
 • Kinderraad Anderlecht gedurende 5 jaar (tot 2016)
 • Kinderraad IOK (In ontwikkeling)

 

Foto Goodplanet