U bent hier

Vlaanderens eerste ‘Wonderwoudje’ in Kortrijk

Kinderen van de basisschool Puis X planten een biodivers bosje aan in Kortrijk.

Kortrijk plant, samen met de kinderen van basisschool Pius X, op 23 februari het eerste ‘Wonderwoudje’ in Vlaanderen aan. Een grasveld van 2500m², gelegen in de wijk Pius X ter hoogte van de Edgar Tinellaan wordt omgetoverd tot een groene oase.
Bomen, struikengordels en bloemenweides vormen samen een biodivers bosje. Onder het nieuwe groen krijgt basisschool Pius X ook een buitenklas. Dit allemaal met deskundige begeleiding van BOS+. De kostprijs van het project bedraagt 8000 euro waarvan Kortrijk de helft financiert en de Provincie West-Vlaanderen de andere helft in kader van de samenwerking Gemeente voor de Toekomst met de Bond Beter Leefmilieu (BBL).

Van biodiverse ambitie en lokale participatie tot realisatie

De projectoproep 'Gemeente voor de Toekomst' van de Provincie West-Vlaanderen en BBL kwam op het juiste ogenblik.

De stad Kortrijk wilde al langer, naar het voorbeeld van Tiny Forest, biodiverse bosjes in de binnenstad en stedelijke omgeving realiseren. Aansluitend stapte de lokale basisschool Pius X ook met dit idee naar de stadsdiensten toe. Voor de verdere uitwerking wilde Kortrijk ook de buurtbewoners betrekken om tot een gedragen project te komen. De projectoproep 'Gemeente voor de Toekomst' van de Provincie West-Vlaanderen en BBL kwam op het juiste ogenblik.  Samen met BOS+ werd een participatietraject opgesteld met buurtbewoners en school om aan de tekentafel tot een gedragen ontwerp te komen. Vandaag steken de leerlingen zelf de handen uit de mouwen om het ‘Wonderwoudje’ aan te planten, onder het goedkeurend oog van de schepen Bert Herrewyn en de gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe.

Wonderwoudje een meerwaarde voor stad, natuur én klimaat 

Samen met de externe begeleiding van BOS+ en provincie werden autochtone boom- en struiksoorten gekozen om het maximum aan biodiversiteit op een minimum aan oppervlakte te verkrijgen. Door het ‘Wonderwoudje’ worden geschikte habitats gecreëerd waardoor in een sterk verstedelijkt gebied fauna en flora de kans krijgen zich te ontwikkelen. De nieuwe groenzone gaat ook het hitte-eiland effect tegen en is een bondgenoot tegen extreem weer en het veranderende klimaat. Met het buitenklasje krijgt het het bosje ook een sociaal maatschappelijke rol en creëert een natuurlijke speel- en leeromgeving voor de basisschool.  

Schepen van natuur en biodiversiteit Bert Herrewyn:
“Het Wonderwoud is een prachtvoorbeeld van hoe het openbaar domein ingezet wordt om een win-win situatie te creëren met meer natuur in de binnenstad. Bewoners en scholen kunnen gebruik maken van het groen, het is een duurzame bondgenoot tegen de klimaatverandering en het zorgt voor meer fauna en flora in een stedelijke omgeving. Dit is het eerste Wonderwoud, maar Kortrijk gaat ondertussen consequent verder met het vergroenen van de binnenstad. Zo wordt dit najaar het nabijgelegen Pieter Pauwel Rubensplein ook natuurvriendelijker ingericht.”

Gemeente voor de Toekomst

“Gemeente voor de Toekomst helpt lokale besturen bij de uitvoering van hun klimaatplannen,” vertelt Benjamin Clarysse van Bond Beter Leefmilieu. “Wij werken hiervoor samen met 24 milieuorganisaties. Samen bieden we meer dan 100 pasklare projecten voor duurzame mobiliteit, betaalbaar en kwaliteitsvol wonen, voeding, energie, burgerparticipatie of groenontwikkeling. Stuk voor stuk zorgen de projecten voor concrete resultaten.” 

De Provincie West-Vlaanderen sprong mee op de kar en biedt korting op ruim twintig geselecteerde projecten. Dankzij die steun kon Gemeente voor de Toekomst tijdens het eerste jaar 51 projecten starten in 27 verschillende gemeenten. De meest gekozen projecten zijn de Wonderwoudjes van BOS+, eetbare buurten met Velt, aandacht voor voedselverlies met FoodWIN, inzetten op autodelen met Autodelen.net en het verduurzamen van evenementen en de werking van verenigingen begeleid door Ecolife.

Andere West-Vlaamse gemeenten die zelf een ‘Wonderwoudje’ of een ander project van Gemeente voor de Toekomst willen starten kunnen nog tot 30 maart een projectaanvraag indienen en de daarbij horende steun aanvragen bij de Provincie West-Vlaanderen.

Toegankelijke natuur voor kinderen en jongeren

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die voldoende buitenspelen in de natuur, minder stress of concentratieproblemen ervaren en minder last hebben van hyperactiviteit, onaangepast gedrag of emotionele problemen. Ze zijn fysiek en mentaal vaak gezonder, beschikken over een betere motoriek en vertonen minder angst en betere sociale vaardigheden.
Toegankelijke natuur is voor kinderen en jongeren cruciaal. We stellen immers vast dat door de veranderde maatschappelijke context van de voorbije decennia hun autonomie om zich vrij te bewegen sterk is ingeperkt. Een belangrijk deel van onze jongeren is in toenemende mate vervreemd van onze natuur en dat is een trend die we absoluut moeten trachten te keren. Want buitenzijn en -spelen in het groen is goed voor ons!

Het Wonderwoudje kwam tot stand dankzij: Gemeente voor de Toekomst, BOS+, Kortrijk en de provincie West-Vlaanderen.

Ook een Wonderwoudje in jouw gemeente?

>> Bekijk hoe het aanbod van BOS+ in elkaar zit.
>> In West-Vlaanderen kunnen gemeenten deelnemen aan de projectoproep Gemeente voor de Toekomst die nog loopt tot 30 maart 2021.  

Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen:
  • Toegevoegd: 29/01/2019
    Jouw partner: BOS+
    Aanbod voor: Lokaal bestuur

    Met Wonderwoudjes ondersteunt BOS+ gemeenten om toegankelijke, speelvriendelijke en biodiverse groenvoorzieningen aan te leggen. Samen ga je op zoek naar een geschikte locatie en werk je de plannen uit. Bij de realisatie zorgt BOS+ voor de participatie van lokale burgers, jeugdverenigingen, scholen, bedrijven en overheden.