U bent hier

Op naar kindvriendelijke deelhubs

Bron: 
De Transformisten

Fietsles bij Op Wielekes in Ledeberg door De Transformisten

Vlaamse steden en gemeenten hebben uniek aanbod uitleendiensten voor kinderspullen
 
In veel steden en gemeenten vind je vandaag al een aanbod aan diensten waar jonge ouders terecht kunnen om spulletjes te ontlenen die ze slechts kortstondig gebruiken: babyuitzet, kinderfietsen, speelgoed… Die situatie is uniek in Europa en de wereld!
 
Die uitleendiensten zijn sociaal én ecologisch: ze werken als buffer tegen (kinder)armoede, voeden het sociale weefsel in levendige buurten en zijn een betekenisvolle eerste kennismaking met een duurzaam, circulair consumptiemodel.
 
Snelle opmars bezig
 
De eerste Babytheek opende de deuren in 2018 op initiatief van De Transformisten vzw (toen nog Netwerk Bewust Verbruiken) en GC Elzenhof. Eind 2021 zullen er in Vlaanderen & Brussel 27 uitleendiensten voor babyspullen zijn. Sinds de oprichting van het eerste deelpunt van kinderfietsen Op Wielekes in 2014, ook op initiatief van De Transformisten vzw, is dat aanbod gegroeid tot meer dan 100 diensten vandaag (met Op Wielekes, Fietsbieb e.a. systemen). De Spelotheken zijn al langer op het toneel en wijdverspreid. Die initiatieven hebben allen behoefte aan continuïteit, professionalisering en structurele inbedding.
 
Onze oproep aan lokale besturen: maak werk van kindvriendelijke deelhubs
 
We staan op een kantelpunt. Circulaire initiatieven, ook voor kinderen, zitten in de lift. Heel wat organisaties en lokale overheden springen mee op de kar. De nood aan duurzame professionalisering vergroot. In een nieuw rapport roept De Transformisten organisaties en lokale overheden op om de krachten maximaal te bundelen en initiatieven te clusteren, want inzetten op kindvriendelijke deelhubs loont:
 
Kindvriendelijke deelhubs breken met milieubelastende consumptiepatronen en tonen dat het anders kan
 
  • Ze dragen bij aan het counteren van kinderarmoede
  • Ze versterken het sociale weefsel
  • Ze richten zich specifiek tot jonge ouders met kleine kinderen die open staan voor verandering
  • Ze vragen maar een beperkte inzet van middelen en mensen
 
 
In dit rapport worden kindvriendelijke deelhubs ontleed op maat van lokale en regionale besturen. Op basis van gesprekken met de sector en een analyse van bestaande studies geeft De Transformisten concrete opties, aandachtspunten en tips om mee aan de slag te gaan.
 
Appèl aan Vlaanderen: word koploper met kindvriendelijke deelhubs
 
Eind jaren 1970 koos de Vlaamse overheid volop voor een uitbouw van het bibliotheeklandschap. Vandaag kan de overheid ervoor kiezen om te investeren in bibliotheken voor materialen. De milieu-impact zou groot zijn, de duurzame gedragsverandering die eruit voortvloeit misschien nog groter!
 
Contact
 
Wil je hierover van gedachten wisselen? De contactpersoon bij De Transformisten vzw is Eva Van Velzen, bereikbaar via eva(at)detransformisten.be. 
 
​Als we vandaag goed inzetten op het clusteren, ondersteunen en omkaderen van circulaire initiatieven, kunnen morgen véél meer jonge gezinnen de omslag maken naar een duurzame maatschappij.
Eva van Velzen, De Transformisten
 
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen:

Hoe kan de Transformisten jouw gemeente helpen?