U bent hier

Rikolto faciliteert interstedelijke uitwisseling over toegankelijke, gezonde en duurzame schoolmaaltijden in Vlaamse steden

Bron: 
Rikolto
Rikolto
Verschillende Vlaamse steden willen inzetten op de toegankelijkheid van gezonde en duurzame voeding in het onderwijs. Aan goodwill ontbreekt het niet, maar soms is het een moeilijke zoektocht waarbij op heel wat drempels gestoten wordt. Omdat we samen sterker staan en veel van elkaar kunnen leren faciliteert Rikolto de uitwisseling over toegankelijke schoolmaaltijden tussen zes Vlaamse steden. 
 
Goed eten is een recht
 
13,65% van alle kinderen in Vlaanderen groeit op in kansarmoede. Dat is bijna één kind op zeven. Voor mensen, en dus ook kinderen in armoede, is het vaak moeilijker om te (kunnen) kiezen voor voldoende gezonde en duurzame voeding. Dit komt door verschillende factoren, zoals het niet kunnen betalen van gezonde voeding, het hebben van minder mentale ruimte om met gezonde voeding bezig te zijn en lagere voedselvaardigheden.
 
Het recht op voldoende en gezonde voeding wordt nochtans onderstreept in zowel de Verklaring van de Rechten van de Mens als in het Kinderrechtenverdrag. Het recht op voeding houdt in dat de voeding beschikbaar én toegankelijk moet zijn. Overheden dragen een verantwoordelijkheid om dit recht mee te garanderen.
 
 
De eerste stappen zijn gezet...
 
Gelukkig bestaan er al verschillende initiatieven en ambities om te werken aan de toegang tot gezonde en duurzame voeding. Zo engageert de Vlaamse Overheid zich via het regeerakkoord onder andere om de zogenaamde ‘lege brooddozenproblematiek’ in het lager onderwijs aan te pakken, alsook om de gezondheidsongelijkheid te verminderen door ervoor te zorgen dat mensen in armoede kunnen kiezen voor een gezonde levensstijl. Duurzaam voedselgebruik moet volgens het akkoord gestimuleerd worden en voedseloverschotten moeten bezorgd worden aan mensen in financieel kwetsbare situaties.
 
Scholen die willen werken aan het voedingsaanbod op hun school kunnen ook al op een aantal hulmiddelen rekenen: scholen van het basis- of buitengewoon secundair onderwijs kunnen beroep doen op de subsidie Oog voor lekkers, waarmee ze gedurende tien of twintig weken wekelijks een gezond tienuurtje kunnen aanbieden.

Scholen uit het gewoon secundair onderwijs kunnen inzetten op gezonde tussendoortjes door zich in te schrijven voor het project Snack & Chill – hier is geen subsidie aan verbonden, maar sommige retailers bieden wel kortingen aan voor scholen die instappen in dit project. 
 
Snack & Chill wordt overigens getrokken door Het Vlaams Instituut Gezond Leven. Zij lanceerden in 2017 de vernieuwde voedingsdriehoek die moet bijdragen tot een gezonde levensstijl. Er werden ook richtlijnen ontwikkeld voor warme maaltijden en broodlunches op school. Deze richtlijnen zijn echter vrijblijvend en worden zeker nog niet overal gevolgd. Dit jaar lanceerde Gezond Leven ook 7 aanbevelingen bij de voedingsdriehoek die garant staan voor een gezond én milieuverantwoord voedingspatroon. 
 
Een verlanglijstje
 
In de vier steden met een School Food Council (Brugge, Gent, Antwerpen en Leuven) wordt al enige tijd ijverig gezocht naar manieren om gezonde en duurzame schoolmaaltijden toegankelijk te maken op een lokaal niveau. Eind 2020 bleek dat ook Oostende en Hasselt bezig waren met dezelfde zoektocht. Om elkaar te kunnen ondersteunen en inspireren besloot het GoodFood@School-team van Rikolto een interstedelijke uitwisseling te organiseren.
 
Ondertussen staken de zes stadsbesturen en de Rikolto-medewerkers de virtuele hoofden al drie keer bij elkaar om hun plannen en ervaringen met elkaar te delen. Tegelijkertijd werd er nagedacht over de zaken die de lokale besturen nodig hebben om verder werk van te kunnen maken van toegankelijke schoolmaaltijden. Onder andere meer kansen om uit te wisselen stond hoog op de verlanglijst.

Steden experimenteren om te leren

Ondertussen zitten de steden zelf niet stil. In Brugge en Leuven wordt volop gewerkt aan proefprojecten met toegankelijke soep op school op basis van voedseloverschotten. Zo worden tegelijkertijd de te hoge voedselverspilling én de te lage inname van groenten door kinderen aangepakt.
Ook in Hasselt worden mogelijkheden om voedseloverschotten in te zetten voor het voedingsaanbod op school bekeken. In Antwerpen wordt verder gewerkt op het project Smakelijke Scholen, dat in het najaar van 2021 een nieuwe pilootfase ingaat. 
 
In Gent loopt het project LEkker(s) op school, waarbij verschillende scenario’s worden uitgetest in Gentse kleuterscholen. En in Oostende deed men op school onderzoek naar de ervaringen, voorkeuren en verwachtingen van kinderen bij een restaurantbezoek – bevindingen die ook zeker nuttig zijn voor de refters en keukens in het onderwijs.
 
Samen maken we er werk van

Het laatste overleg eindigde weer in honger naar meer. Meer uitwisseling en meer gelegenheden om oplossingen voor gemeenschappelijke drempels te zoeken, maar ook extra ondersteuning: naast bijkomende middelen is er ook nood aan een ambitieuze visie, vertaald in sterke richtlijnen voor steden, gemeenten en scholen.  
 
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen:

Hoe kan Rikolto vzw jouw gemeente helpen?