U bent hier

Duurzaam naar school met een schoolvervoerplan

Doelgroep: 
Lokaal bestuur, School
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)

Ontbreekt het de scholen in uw gemeente aan een globale mobiliteitsvisie en de knowhow om gerichte acties op te zetten? Is de goesting er om de verplaatsingen van, naar en door scholen te verduurzamen maar zoekt u een omkadering of grondige expertise? Dan kan een Schoolvervoerplan de oplossing bieden.

Sinds  2006  begeleidt    GoodPlanet  jaarlijks  20  verschillende  scholen  in  Brussel  met  de  opstart  van  hun schoolvervoerplan.  Daarnaast  begeleiden  we  verschillende  scholen  en  gemeenten  met  de  opstart  van een  schoolstraat.  In  verschillende  projecten  dagen  we  leerlingen  van  het  lager  en  secundair  onderwijs uit  met  mobiliteitschallenges.  In  Brussel  en  Wallonië  begeleiden  we  leerkrachten  en  leerlingen  om  hun voetgangersbrevetten  te  behalen.  Ten  slotte  hebben  we  projecten  en  workshops  rond  de  dode  hoek, wijkverkenning en luchtkwaliteit. Al deze omkaderende, coachende en educatieve activiteiten kunnen gebundeld worden tot een intensief mobiliteitstraject voor de scholen in uw gemeente, en vele kunnen ook apart aangevraagd worden.
 
Projectinhoud en -verloop
Stap 1 : Mobiliteitsanalyse en oprichting kerngroep mobiliteit
We maken samen met u een mobiliteitsenquête, woonplaatsenkaart, toegankelijkheidsanalyse en een diagnose van te verbeteren infrastructuurpunten.
Deze  analyse  wordt  samen  met  een  de  kerngroep  van  de  school  opgemaakt.  Deze kan bestaan uit directie, personeel, leerkrachten, leerlingen en/of  ouders.  Afhankelijk  van  de  acties  kan  de  groep  ook  anderen  uitnodigen  zoals  de  politie,  medewerkers van de gemeente, buurtbewoners, mobiliteitsadviseurs, andere scholen, ... om de kerngroep bij te staan. Na een  eerste    contact  en  vergadering  tussen  de  directie  en  GoodPlanet  zijn  er  meerdere  vergaderingen  en presentaties voorzien met de kerngroep, het oudercomité, leerlingenwerkgroep en personeelsvergaderingen.
 
Stap 2 : Doelstellingen en actieplan
De lange en korte termijndoelstellingen worden opgemaakt op basis van de resultaten van de diagnose, in een volgende fase word stellen we een actieplan op om deze doelstellingen te behalen.  Aan  de  hand  van  verschillende  methodologieën  voor  de  verschillende  groepen  worden  acties  gedefinieerd en  opgesteld  in  een  globaal  actieplan.  Telkens  wordt  er  vertrokken  vanuit  de  sterkte  van  de  scholen  en  in relatie  met  het  bestaande  materiaal,  lespakketten  en  lokale/regionale  actoren.  Deze  wordt  voorgelegd  aan een  begeleidingscommissie  die  de  relevantie  van  de  acties  zal  evalueren.  Acties  waarvoor  een  financiering  aangevraagd is worden in overleg aanvaard op basis van beschikbare middelen. 
 
Stap 3 : Uitwerking, evaluatie en verduurzamen 
GoodPlanet begeleidt elke school bij de uitwerking en bijsturing van het actieplan : opvolging en aanpassingen van de kalender, contact met partners en gemeente, mee opstellen van actiefiches. Ook hebben we animatoren in huis die experts zijn op vlak van luchtkwaliteit, duurzame mobiliteit en vaardigheden voor voetgangers. Zij kunnen jullie leerlingen van alle niveaus en leeftijden de nodige kennis over deze thema’s bijbrengen. 
Op het einde van de begeleiding zal GoodPlanet het schoolvervoerplan mee evalueren, mee de korte- en langetermijndoelstellingen bijsturen indien nodig en tenslotte zijn rol doorgeven aan de kerngroep.
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor 
De gemeente staat de scholen bij in het opstellen en uitvoeren van hun actieplan en faciliteert samenwerkingen tussen verschillende scholen op haar grondgebied. Ze kan gemeenschappelijke doelstellingen en prioriteiten vinden en bijvoorbeeld haar schaalvoordeel gebruiken om de scholen te ondersteunen bij de uitleen van materiaal of bij kleine evenementen zoals een autovrije zondag. De medewerking van de gemeente kan relatief beperkt en praktisch zijn, of meer intensief en betrokken.
 
Prijs
Richtprijs €4500/school
 
Contactpersoon en gegevens