U bent hier

Ons aanbod

Een meerjarenplan voor een toekomstbestendige gemeente? Wij kunnen je helpen!

Of je nu wil inzetten op een kwalitatieve leefomgeving, vlotte mobiliteit, een circulaire gemeente, een goed sociaal weefsel, gezonde inwoners of meer groen. Wij helpen je met concrete acties en projecten. 
Al onze projecten geven bovendien invulling aan je klimaatplan en passen perfect binnen de SDG's. 

Maak hieronder je keuze! Op zoek naar iets specifieks of een aanbod op maat? Leg ons je vraag of idee voor of bel 02/325 35 08. Met de expertise van de 20 partners van Gemeente voor de Toekomst vinden we zeker een antwoord.

 • BAS Bouwen vzw
  Thema: Energie
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming, School
  Je wil wel investeren in nieuwe verlichting maar weet niet hoe dit best aan te pakken. Ga je investeren in verlichting of in licht ? In het relighting traject wordt de bestaande verlichting en...
 • BOS+
  Thema: Natuur en bos, Ruimte
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  BOS+ heeft een zeer ruime expertise wat betreft bosuitbreiding. Dit kan gaan individuele bomen, over MiniWouden, tot de ‘klassieke’ bossen. Hieraan kan je als gemeente de gewenste invulling geven als...
 • BOS+
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  BOS+ heeft een zeer ruime expertise wat betreft bosuitbreiding. Wij plant(t)en geboortebossen, vredesbossen, CO2-bossen, kom-op-tegen-kankerbossen, belbossen… Daarnaast begeleiden we publieke...
 • Autodelen.net
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Lokaal bestuur
  Autodelen.net begeleidt lokale overheden bij de opmaak van een autodeelactieplan. Samen kiezen we doelstellingen die meetbaar, ambitieus en realistisch zijn, dankzij een analyse van de situatie nu en...
 • Netwerk Bewust Verbruiken
  Thema: Circulaire economie
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  De Babytheek is een uitleendienst voor babyspullen. Ouders die lid worden, kunnen op een eenvoudige manier babyspullen lenen om te testen of om te gebruiken: een win voor duurzaam materialengebruik,...
 • Natuurpunt
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Lokaal bestuur
  Natuurpunt helpt je een belevingspad met speelelementen voor gezinnen met jonge kinderen aan te leggen in een van hun natuurgebieden. Samen tekenen we het plan voor het Belevingspad, eventueel via...
 • Bond Beter Leefmilieu, Fluvius
  Thema: Energie
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Bond Beter Leefmilieu heeft samen met Fluvius een sessie/presentatie voorbereid over BENOveren met een BENOvatiecoach. Het gaat om een laagdrempelige, interactieve sessie over hoe inwoners van een...
 • De Landgenoten
  Thema: Voeding
  Voor: Burger, Lokaal bestuur, Onderneming, School, Vereniging
  Jaar na jaar stijgt de vraag naar biologische voeding. Elk jaar komen er bioboeren bij en stijgt het bio-areaal in ons land. Maar waarvoor staat biologische landbouw en voeding? Wat wordt bedoeld met...
 • GoodPlanet
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Burger, Lokaal bestuur, Onderneming
  Zie je een Blue Flag wapperen? Dan kan je erop vertrouwen dat het strand, de zwemvijver of de jachthaven waar die hangt uurzaam is. Blue Flag is een internationaal kwaliteitslabel voor waterpartijen...
 • Bond Beter Leefmilieu
  Thema: Circulaire economie, Energie, Mobiliteit, Natuur en bos, Ruimte, Voeding
  Voor: Lokaal bestuur
  Het halen van je klimaaatdoelstellingen staat of valt met de inzet van het stadsbestuur, maar ook die van bedrijven, verenigingen en inwoners. Hoe overtuig je hen om samen die veranderingen te...
 • Natuurpunt
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  Met de campagne ‘Bos voor Iedereen’ plant Natuurpunt bos in je gemeente. Natuurpunt koopt gronden die geen natuurbestemming hebben, het liefst naast een bestaand natuurgebied of bos. Op die percelen...
 • Dialoog
  Thema: Circulaire economie, Energie
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  De woonsector is één van de voornaamste verantwoordelijken voor de CO2-uitstoot. Om die te reduceren, is de renovatie van woningen en het energieverbruik beperken bijzonder belangrijk. Duurzaam...
 • Ecolife
  Thema:
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Op zoek naar een manier om de burger nog meer te betrekken bij concrete klimaatacties? Ecolife begeleidt gemeenten om te starten met een burgerbudget, een co-creatief proces tussen de gemeente en...
 • Taxistop
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  Wil je het drukke verkeer tijdens de piekuren beter onder controle krijgen? Dat kan met de expertise van Taxistop en het vernieuwde carpoolplatform carpool.be. Door bedrijven collectief te benaderen...
 • VIBE
  Thema: Circulaire economie
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  Circulair bouwen is in opmars. Voor gemeenten is de tijd rijp om het volop in bouwprojecten mee te nemen. Een goede projectomschrijving en aanbestedingsprocedure zijn uiterst belangrijk om doordachte...
 • VIBE
  Thema: Circulaire economie
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  Hoe beoordeel je als gemeente het circulaire potentieel van een voorgelegd bouwproject en hoe krik je het ambitieniveau en de concrete invulling ervan op als het huidige ontwerp tekortschiet? VIBE...
 • VIBE
  Thema:
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  Voel je je als omgevingsambtenaar onzeker als er een projectontwikkelaar met een plan voor je neus staat? Een plan dat volgens jou niet voldoet aan de ambitie van de gemeente wat betreft kwaliteit,...
 • VIBE
  Thema: Circulaire economie, Ruimte
  Voor: Lokaal bestuur
  Circulaire wijkontwikkeling streeft naar de optimalisatie van de stromen (energie, grondstoffen, water, voedsel…) die de wijk binnen en buiten gaan. Dit gebeurt door kringloopsluiting , de integratie...
 • Bond Beter Leefmilieu
  Thema: Energie, Mobiliteit
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  Taxi’s zijn de ideale nichevloot om elektrisch rijden in Vlaanderen te promoten. Ze zijn zichtbaar in het straatbeeld, doen veel kilometers en bij elke taxirit kan de klant de voordelen van...
 • Ecolife
  Thema:
  Voor: Lokaal bestuur
  Is jouw gemeente of stad op zoek naar manieren om het maatschappelijk draagvlak voor het klimaatactieplan te vergroten? Of wil je dat cruciale klimaatproject op poten zetten en ‘de burger’ daarbij...
 • Autodelen.net
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Lokaal bestuur
  In een periode van maximaal twee jaar levert Autodelen.net je inhoudelijke ondersteuning bij de opstart en het communiceren van acties voor autodelen. Autodelen vermindert het aantal files, de CO2-...
 • Trage Wegen
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Elk jaar in de herfst organiseert vindt de Dag van de Trage Weg plaats. Hef samen met inwoners het glas op mooie verwezenlijkingen op, rond en langs trage wegen tijdens het jaarlijks feestweekend...
 • Velt
  Thema: Voeding
  Voor: Lokaal bestuur, School
  Veel groente en fruit wordt overgevlogen of met de vrachtwagen of boot vervoerd, met een enorme CO2-uitstoot als gevolg. Lokale seizoensgroenten en –fruit hebben die impact niet. In de Ecocarrousel...
 • Taxistop, Autodelen.net
  Thema: Circulaire economie, Mobiliteit
  Voor: Burger, Lokaal bestuur, Onderneming, School, Vereniging
  Het ‘Delende Buurten’-project, ontwikkeld door Autodelen.net en Taxistop, laat inwoners van een bepaalde wijk of buurt aan de hand van een tastbaar experiment stilstaan bij hun autobezit en -gebruik...
 • Taxistop, Autodelen.net
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Is er in jouw gemeente een wijk klaar om te experimenteren met gedeelde mobiliteit? We maken een groep enthousiaste buurtbewoners warm om gedurende één maand de wagen aan de kant te laten staan en...
 • Trage Wegen
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Burger
  Inwoners kunnen onderstaande actie ondernemen om de gemeente te wijzen op knelpunten in het netwerk van trage wegen. Het lokaal bestuur van haar kant kan dit zien als een kans om in te zetten op wat...
 • Dialoog
  Thema: Energie
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Ga je (ver)bouwen? Ga je grondig verbouwen of plan je een nieuwbouw? Dan kan je bij DuboVlaamsBrabant terecht voor duurzaam bouwadvies. Wat? advies op vlak van oriëntatie isolatie ventilatie...
 • FSC Belgium
  Thema: Circulaire economie
  Voor: Lokaal bestuur
  Maak als gemeente de criteria voor je aankopen zo circulair en duurzaam mogelijk. FSC België helpt je dankzij zijn jarenlange ervaring om je aankoopbeleid voor hout- en of papierproducten optimaal...
 • GoodPlanet
  Thema:
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  Onze allerkleinsten hebben best een grote impact op onze planeet. Ook het kinderdagverblijf merkt die impact en wil wel verduurzamen, maar al te vaak lijkt het een enorme drempel om over te schakelen...
 • Bond Beter Leefmilieu, Fluvius
  Thema: Energie, Mobiliteit
  Voor: Burger
  Wil je jouw burgers op een laagdrempelige, interactieve manier aanzetten om ecologisch op de baan te gaan? In deze sessie van anderhalf uur staan de voordelen van duurzaam verplaatsen centraal. Bond...
 • GoodPlanet
  Thema:
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  GoodPlanet organiseert originele teambuildings waarbij duurzaam samenleven centraal staat. Verras je team met een niet-alledaagse activiteit op een toplocatie en schuif tegelijkertijd je duurzame...
 • Velt
  Thema: Natuur en bos, Ruimte, Voeding
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  Wenst jouw gemeente lokale voedselproductie te stimuleren door sociale buurtprojecten op te starten? Velt helpt je bij het uitwerken van je projectidee. Een burgerinitiatief zoals een samentuin, een...
 • Velt
  Thema: Voeding
  Voor: Burger, Lokaal bestuur, Onderneming
  Velt helpt je met de uitwerking van een lokale voedselstrategie door verschillende schakels in het voedselsysteem, van productie tot consumptie, te verduurzamen. Via participatieve methodieken zetten...
 • BOS+
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Lokaal bestuur
  Met Wonderwoudjes ondersteunt BOS+ gemeenten om kleine, toegankelijke, speelvriendelijke en biodiverse groenvoorzieningen aan te leggen. We gaan samen op zoek naar een geschikte locatie en werken de...
 • Velt
  Thema: Voeding
  Voor: Lokaal bestuur, School
  Een kruidenhoekje, enkele fruitbomen, groenten op een bedje zijn ideaal om kinderen dichter bij voedselproductie te brengen. Velt begeleidt scholen om te starten met een moestuin en duurzame voeding...
 • Velt
  Thema: Voeding
  Voor: Burger, Lokaal bestuur, Vereniging
  Samenkoken gaat verspilling tegen door overschotten van (bio)boeren en bedrijven te verwerken tot een volwaardige groepsmaaltijd. Burgers delen kennis en vaardigheden rond duurzame voedselverwerking...
 • BAS Bouwen vzw
  Thema:
  Voor: Lokaal bestuur
  Iedereen is het er over eens dat warmtenetten een belangrijke schakel vormen om de voorziening van warmte lokaal en klimaatneutraal te maken. Maar komt jouw gemeente of stad wel in aanmerking om aan...
 • BAS Bouwen vzw
  Thema: Energie
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming
  Bij een energetische screening wordt het volledige gebouw onder een deskundige loep genomen. De gebouwschil wordt volledig nagezien op vlak van isolatie en bouwkundige gebreken. Alle technieken...
 • Bond Beter Leefmilieu, Fluvius
  Thema: Energie
  Voor: Burger
  Bond Beter Leefmilieu en Fluvius informeren burgers over energiebesparing. Het gaat om een laagdrempelige, interactieve sessie waarbij inwoners van een gemeente kunnen (bij)leren over hun...
 • BAS Bouwen vzw
  Thema: Energie
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming, School
  Ken je het elektrisch verbruik van jouw gebouw? Verbruik je meer energie tijdens de dag, de nacht of in het weekend? Welke installaties verbruiken het meest energie? En hoe zit het met het...
 • GoodPlanet
  Thema: Energie
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Hoe vind je de weg naar de juiste subsidies of premies? Welke mogelijkheden zijn er om je energiekosten te verlagen? Hoe breng je je eigen energieverbruik in kaart? GoodPlanet verwerkte deze vragen...
 • Taxistop
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Burger, Lokaal bestuur, Onderneming
  Eventpool vermindert de stroom van auto’s naar evenementen. Door een autorit te delen op de website of via de app komen deelnemers in contact komen met andere bezoekers van een event, bijvoorbeeld in...
 • BOS+
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Iedere zomer trekt BOS+ samen met Gezinsbond het bos in voor een heuse Film in het Bos-tournee. Met een Film in het Bos bereik je ook een ander publiek onder je inwoners dan de verstokte...
 • Ecolife
  Thema: Circulaire economie, Energie
  Voor: Onderneming, School
  Ecolife biedt inzicht in de milieu-impact van de activiteiten of producten binnen je organisatie. Via internationaal erkende methodieken berekenen we jouw ecologische, koolstof- en watervoetafdruk...
 • Ecolife
  Thema: Circulaire economie, Energie, Mobiliteit
  Voor: Burger, Lokaal bestuur, Onderneming
  Organiseer een workshop ‘Ecologische voetafdruk’ voor je inwoners: de deelnemers gaan samen met de Ecolife-coach aan de slag rond het thema ecologische voetafdruk en ecologische gedragsverandering...
 • FSC Belgium
  Thema: Circulaire economie, Natuur en bos
  Voor: Lokaal bestuur
  Hoe meer burgers, bedrijven, organisaties en overheden kiezen voor hout- en papierproducten uit duurzaam beheerde bossen, hoe meer bosbeheerders wereldwijd inspanningen zullen doen om hun bossen op...
 • Natuurpunt
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Lokaal bestuur, Onderneming, School, Vereniging
  Weten welke dieren en planten er leven op je terrein vormt de basis voor het plannen van inrichting en beheer. Natuurpunt bundelt bestaande natuurgegevens voor je in een overzicht of verzamelt...
 • Samenhuizen, Dialoog
  Thema: Ruimte
  Voor: Lokaal bestuur
  Samenhuizen vzw biedt trajectbegeleiding aan gemeenten die een site ter beschikking willen stellen aan een groep voor gemeenschappelijk eco-wonen. Bewoners kunnen op hen rekenen gedurende het proces...
 • Autodelen.net
  Thema: Mobiliteit
  Voor: Burger, Lokaal bestuur
  Heeft jouw stad of gemeente een eigen wagenpark dat enkel tijdens de kantooruren wordt gebruikt? Autodelen.net maakt een plan op maat om deze met je inwoners te delen en geeft je een overzicht van de...
 • GoodPlanet
  Thema: Natuur en bos
  Voor: Lokaal bestuur
  Generatietuinen bieden de kans verschillende generaties samen te brengen via een kwalitatieve groene buitenruimte. De groene ruimte wordt samen beleefd en biedt beide groepen kansen op het vlak van...

Pagina's