U bent hier

Burgerenergiecoöperaties realiseren uw LEKP

Doelgroep: 
Burger, Lokaal bestuur
Thema: 
Energie
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Anton Gerits
0494 57 09 65

SITUERING

In Vlaanderen zijn meer dan 20 burgerenergiecoöperaties actief, in elke Vlaamse stad en gemeente 1 of meerdere. Burgerenergiecoöperaties voldoen aan beide Europese definities van energiegemeenschappen, en dat hoeft niet te verwonderen want ze stonden er model voor. Burgers maken, delen en besparen samen energie. Dankzij de ondersteuning door de Federatie REScoop Vlaanderen is het aanbod van deze burgerenergiecoöperaties sterk uitgebreid, zodat burgerenergiecoöperaties een volwaardige en professionele partner zijn voor uw bestuur in het realiseren van uw LEKP 2.0.

Check www.burgerenergie.be voor de energiecoöperatie in jouw buurt en hun aanbod.

 

Wat hebben de leden van REScoop Vlaanderen je te bieden?

 • Kennis:

Burgerenergiecoöperaties zijn actief in alle domeinen van het huishoudelijk energieverbruik : elektriciteit, warmte, mobiliteit zowel kant energieproductie als kant energieverbruik. Burgerenergiecoöperaties kunnen snel en professioneel een PV-project ontwikkelen, draagvlak opbouwen voor een coöperatief windproject, het potentieel aan warmtenetten uitwerken. Dit alles gerealiseerd met 100% rechtstreekse burgerparticipatie.
REScoops maken deel uit van een grote Europese beweging van burgercoöperaties voor energie waar kennisdeling voorop staat.

 • Ervaring:

Bezoek de website van de burgerenergiecoöperaties actief in jouw stad/gemeente via www.rescoopv.be, of ontdek welke duurzame projecten zij reeds gerealiseerd hebben bij U in de buurt op www.burgerenergie.be

 • Middelen:

De burgerenergiecoöperaties kunnen bij de inwoners van jouw stad/gemeente burgerkapitaal ophalen om de noodzakelijke investeringen in hernieuwbare energie en de renovatie van jullie eigen patrimonium, scholen… te realiseren.

 • Leveren van diensten aan kostprijs:

Burgerenergiecoöperaties streven naar het creëren van lokale maatschappelijke meerwaarde. Voor een coöperatie is winst maken geen doel op zich, meerwaardecreatie wel. Sinds de energiecrisis wordt heel duidelijk dat coöperatieve energieprojecten een structureel positieve impact hebben op de energiefactuur van huishoudens, zie septemberverklaring burgerenergieSommige REScoops bieden ook diensten aan voor alle inwoners, zonder dat zij coöperant hoeven te zijn. Diensten om de klimaatambities van lokale besturen te ondersteunen.

 • Een betrouwbare partner voor jullie bestuur:

Burgerenergiecoöperaties zijn burgerinitiatieven en zien de lokale besturen als hun natuurlijke partners om samen klimaatplannen te realiseren. Jullie eigen inwoners zijn of kunnen lid worden van de energiegemeenschap. Vermits Burgerenergiecoöperaties democratisch bestuurd worden kunnen inwoners van jullie stad/gemeente die dat willen zich kandidaat stellen om een taak of bestuursfunctie op te nemen.

 

PROJECTINHOUD EN -VERLOOP

REScoop.Vlaanderen biedt een begeleidingstraject aan om samen met de burgerenergiecoöperaties die reeds actief zijn in uw streek (bestaande energiegemeenschappen) de klimaatplannen van uw stad/gemeente te screenen en een concreet plan van aanpak op te stellen voor het realiseren van de acties/maatregelen uit het LEKP 2.0 die binnen hun scoop vallen:

 • meer lokale productie uit lokale  hernieuwbare energiebronnen (HEB) wind & zon, energiedelen,
 • meer energiebesparing (REG),
 • elektrische deelmobiliteit,
 • warmtenetten obv restwarmte en HEB…

 

Wat is de meerwaarde van een partnerschap met een Burgerenergiecoöperatie?

Het ontwikkelen van een coöperatief windproject, met bijzondere aandacht voor het creëren van een draagvlak voor windparken, en het realiseren van maatschappelijke meerwaarde voor de gemeente waar het windpark zal komen. De REScoops hebben hier ervaring in. Burgerenergiecoöperaties die actief zijn in jullie stad/gemeente kunnen helpen met volgende activiteiten (aanbod afhankelijk van de REScoop in jouw regio):

 • Verhogen van het percentage hernieuwbare energie van jullie eigen patrimonium, door verder te investeren in zonnepanelen, rekening houdende met de nieuwe mogelijkheden van het energiedelen binnen eigen patrimonium – dit kan conform Wetgeving Overheidsopdrachten via het Raamcontract “Stroomafnameovereenkomst” van het VEB (disclaimer: nog geen zekerheid aangezien tender VEB nog loopt tot november/december 2022)
 • Verhogen van de energie-efficiëntie van jullie eigen patrimonium, via verledding, isolatie, duurzame verwarming, …
 • In kaart brengen van het potentieel aan warmtenetten, en dat potentieel ook ontwikkelen en exploiteren.
 • realiseren van duurzame deelmobiliteit: coöperatieve elektrische Voertuigen & laadpalen: CEDAN, DEELDEZON...
 • Verhogen van het percentage hernieuwbare energie op het grondgebied, door de organisatie van groepsaankoop zonnepanelen, advies op maat…
 • Activeren van bestaande of nieuwe energiegemeenschappen (EG) binnen jullie stad/gemeente, zowel rond grotere projecten als kleinschalig zoals PV op een appartementsgebouw…
 • Begeleiden van energetische renovaties van particuliere woningen (Benovatiecoach)

DE GEMEENTE IS ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR 

Het organiseren en ter beschikking stellen van het LEKP met duiding rond de visie, prioriteiten en aandachtspunten. Het duidelijk definiëren van het kader waarbinnen gewerkt kan worden en werkingsmiddelen voorzien waar nodig.

RICHTPRIJS

We voorzien een begeleidingstraject bestaande uit 2 sessies :

1ste sessie: doornemen LEKP samen met de stad/gemeente met aandacht voor de visie, prioriteiten en aandachtspunten als input voor een quickscan door de betrokken burgerenergiecoöperaties.

2de sessie: een concreet plan van aanpak door de burgerenergiecoöperatie(s) voor realisatie van de acties/maatregelen uit het SEAP die binnen hun scoop vallen.

Kostprijs: 300 euro per sessie (vm of nm).

 

© Westmill Solar Co-operative