U bent hier

Gemeenschappelijk eco-wonen en samenhuizen: trajectbegeleiding

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Ruimte
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
0489 92 64 64
Samenhuizen vzw biedt trajectbegeleiding aan gemeenten die een site ter beschikking willen stellen aan een groep voor gemeenschappelijk eco-wonen. Een gemeente lanceert een projectoproep om kandidaatgroepen te vinden. Samenhuizen vzw biedt intensieve begeleiding bij de voorbereiding van deze oproep, de opmaak van het stappenplan en de timing van het volledige traject, de nodige communicatie en de opmaak van officiële documenten zoals een verkoopsdossier.
 

Hedendaagse vormen van gemeenschappelijk wonen kennen meer en meer succes: van kangoeroewonen tot cohousing. Er zijn gemeenschappelijke voorzieningen in beheer van de bewoners, maar toch hebben de bewoners de nodige privacy. Collectief kunnen we onze woonomgeving efficiënter, bewuster en met meer respect voor mens en milieu aanpakken. Het vinden van een site, de gangbare stedenbouwkundige en ecologische voorschriften en andere regelgeving zijn enkele drempels waar initiatiefgroepen vaak tegenaan lopen. Lokale besturen kunnen een belangrijke faciliterende en stimulerende rol spelen, vooral in de opstartfase van dergelijke projecten. Zij hebben stedenbouwkundig veel touwtjes in handen en zijn verantwoordelijk voor het lokale woonbeleid. Omdat de ervaring van de gemeenten met gemeenschappelijk wonen echter vaak beperkt is, biedt Samenhuizen vzw advies en begeleiding aan.

Gemeenten die een site ter beschikking willen stellen aan een groep voor gemeenschappelijk eco-wonen kunnen een trajectbegeleiding krijgen van Samenhuizen vzw. Een gemeente lanceert een projectoproep om kandidaatgroepen te vinden. Samenhuizen vzw kan helpen bij de voorbereiding van deze oproep, de opmaak van het stappenplan en de timing van het volledige traject, de opmaak van officiële documenten zoals een verkoopsdossier (ambities, voorwaarden en procedure, seleciecriteria, ...) en de nodige communicatie om de oproep te lanceren. Tijdens de oproep kan Samenhuizen de kandidaten ad rem informeren. Na de jurering van de ingediende dossiers kan de groep worden bijgestaan in het verfijnen van hun project.
 
PROJECTINHOUD EN -VERLOOP 
Gemeenten krijgen advies over de diverse aspecten van gemeenschappelijk eco-wonen in het algemeen en specifiek over de praktijk van een projectoproep. In alle fases van het traject biedt Samenhuizen vzw ondersteuning, zoals bij:
 
 • het in kaart brengen van mogelijkheden en ambities omtrent samenhuizen voor deze specifieke site, in overleg met diverse actoren binnen en buiten het gemeentebestuur (a.d.h.v. vergaderingen met de projectverantwoordelijken van de betrokken partijen) 
 • de opmaak van een projectoproep in samenwerking met de gemeente, met duidelijk gedefinieerde randvoorwaarden voor de invulling van de site (bijvoobeeld stedenbouwkundige voorwaarden, behoud historische elementen, welke ecologische aspecten, welke woonvorm, prijszetting, …), criteria voor de selectie van een groep bewoners (achtergrond groep, projectnota, …) en een stappenplan en timing van het verdere verloop; dit alles wordt gebundeld in een verkoopsdossier 
 • het voorbereiden van de communicatie voor de lancering van projectoproep,
 • het uitwerken en uitrollen van een communicatieplan met publieke infoavonden ter lancering van de kandidaten-oproep, inclusief een input op de infomomenten,
 • de kandidaten bijstaan met onze beschikbare info omtrent samenhuizen,
 • de beoordeling van en selectie uit de kandidaatgroepen. 
Dit basistraject tot en met een eerste selectie van een groep duurt 6 à 9 maanden.
 
DE GEMEENTE IS ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR 
 • Het beschikbaar stellen van één aanspreekpunt voor de projectoproep;
 • Het nemen van de nodige beslissingen omtrent uitvoering van het traject;
 • Het vastleggen van de bestemming van de site, de doelstellingen van het project  en het zakelijk recht;
 • Het lanceren van de projectoproep en de communicatie over de oproep:
 • Een rondleiding op locatie voor de kandidaat-indieners 
 • Het selecteren van een groep toekomstige bewoners.  
 
RICHTPRIJS
De richtprijs voor bovenstaand minimaal begeleidingstraject is 6 000 euro. 
Een uitgebreider begeleidingspakket kan in overleg worden aangeboden. Het basistarief bedraagt 300 euro per dagdeel voor 1 begeleider + NMBS of € 0,35 / km vanuit Brussel als vervoersonkosten.
Als erkende beweging is Samenhuizen vzw niet BTW-plichtig 

Samenhuizen werkt hiervoor samen met Dialoog vzw.