U bent hier

Gemeenschappelijk eco-wonen en samenhuizen: trajectbegeleiding

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Ruimte
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Sofie Deberdt
0489 92 64 64
Samenhuizen vzw biedt trajectbegeleiding aan gemeenten die een site ter beschikking willen stellen aan een groep voor gemeenschappelijk eco-wonen. Een gemeente lanceert een projectoproep om kandidaatgroepen te vinden. Samenhuizen vzw biedt intensieve begeleiding bij de voorbereiding van deze oproep, de opmaak van het stappenplan en de timing van het volledige traject, de nodige communicatie en de opmaak van officiële documenten zoals een verkoopsdossier.
 
Hedendaagse vormen van gemeenschappelijk wonen kennen meer en meer succes: van kangoeroewonen tot cohousing. Er zijn gemeenschappelijke voorzieningen in beheer van de bewoners, maar toch hebben de bewoners de nodige privacy. Collectief kunnen we onze woonomgeving efficiënter, bewuster en met meer respect voor mens en milieu aanpakken. Het vinden van een site, stedenbouwkundige en ecologische voorschriften en andere regelgeving zijn enkele van de drempels waar initiatiefgroepen tegenaan lopen. Lokale besturen kunnen een belangrijke faciliterende en stimulerende rol spelen, vooral in de opstartfase van dergelijke projecten. Zij hebben stedenbouwkundig veel touwtjes in handen en zijn verantwoordelijk voor het lokale woonbeleid.
 
Omdat de ervaring van de gemeenten met gemeenschappelijk wonen echter vaak beperkt is, biedt Samenhuizen vzw advies en begeleiding aan.
 
PROJECTINHOUD EN -VERLOOP 
 
Gemeenten krijgen advies over de diverse aspecten van gemeenschappelijk eco-wonen in het algemeen en specifiek over de praktijk van een projectoproep. In alle fases van het traject biedt Samenhuizen vzw ondersteuning, zoals bij:
 
 • het in kaart brengen van mogelijkheden en ambities omtrent samenhuizen voor deze specifieke site, in overleg met diverse actoren binnen en buiten het gemeentebestuur (a.d.h.v. vergaderingen met de projectverantwoordelijken van de betrokken partijen) 
 • de opmaak van een projectoproep in samenwerking met de gemeente, met duidelijk gedefinieerde randvoorwaarden voor de invulling van de site (bijvoobeeld stedenbouwkundige voorwaarden, behoud historische elementen, welke ecologische aspecten, welke woonvorm, prijszetting, …), criteria voor de selectie van een groep bewoners (achtergrond groep, projectnota, …) en een stappenplan en timing van het verdere verloop; dit alles wordt gebundeld in een verkoopsdossier 
 • het voorbereiden van de communicatie voor de lancering van projectoproep,
 • het uitwerken en uitrollen van een communicatieplan met publieke infoavonden ter lancering van het project 
 • de beoordeling van en selectie uit de kandidaatgroepen. 
   
Dit basistraject tot en met een eerste selectie van een groep duurt 6 à 9 maanden.
 
DE GEMEENTE IS ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR 
 
 • Het nemen van de nodige beslissingen omtrent uitvoering van het project:
 • vastleggen bestemming site en doelstellingen van het project 
 • lanceren van de projectoproep en de communicatie over het project 
 • selecteren van een groep toekomstige bewoners. 
 
RICHTPRIJS
 
(Samenhuizen vzw is niet BTW-plichtig)
 
De richtprijs voor bovenstaand minimaal begeleidingstraject is 6 000 euro. Een uitgebreider begeleidingspakket kan in overleg worden aangeboen. Het basistarief hiervoor bedraagt 300 euro per dagdeel voor 1 begeleider.
 

Gemeenten uit West-Vlaanderen komen in aanmerking voor 50% korting via de provinciale ondersteuning voor lokale klimaatprojecten van de Provincie.

Samenhuizen werkt hiervoor samen met Dialoog.

 

'Samenhuizen in beeld' Samenhuizen vzw