U bent hier

Gemeentelijk autodeelsysteem: deel de gemeentewagens met inwoners

Doelgroep: 
Burger, Lokaal bestuur
Thema: 
Mobiliteit
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Situering 
 
Heel wat steden en gemeenten beschikken over een eigen wagenpark dat enkel tijdens de kantooruren wordt gebruikt. Het delen van deze wagens met de inwoners is een inventieve oplossing om kosten te sparen en om duurzame mobiliteit in de gemeente te stimuleren. Het is bovendien een laagdrempelige eerste kennismaking met autodelen voor inwoners van niet-verstedelijkte gebieden. Er zijn twee mogelijkheden om autodelen te integreren binnen de gemeentelijke vloot. Ofwel deelt de gemeente één of meer gemeentelijke wagens met de bevolking (al dan niet buiten de kantooruren), ofwel vervangt de gemeente haar eigen auto’s door deelwagens van autodeelaanbieders. 
 
Projectinhoud en –verloop 
 
Autodelen.net maakt in overleg met de gemeente een plan op maat en geeft de gemeente een overzicht van de verschillende autodeelorganisaties waarmee ze kan samenwerken voor de praktische organisatie van een gemeentelijk autodeelsysteem. Bovendien biedt ze inhoudelijke ondersteuning bij de opmaak van communicatie- en promotiecampagnes.
 
Volgende stappen worden doorlopen: 
 
 • verkennend gesprek over de specifieke situatie en de mogelijkheden in de gemeente (inclusief opmaak verslag)
 • Autodelen.net legt de gemeente een behoeftepeiling voor om exact te weten te komen wat de noden van de lokale overheid zijn.
 • op basis van de input van de gemeente en het aanbod van de autodeelorganisaties volgt een eventuele tweede bijeenkomst met als doel het verder afbakenen van de wensen van de gemeente en concretiseren van het project.
 • de gemeente onderhandelt persoonlijk met de autodeelaanbieders om een overeenkomst af te sluiten. Indien nodig biedt Autodelen.net inhoudelijke ondersteuning bij de opmaak van een bestek voor openbare aanbesteding
 • inhoudelijk advies bij communicatieve acties 
 • ondersteuning bij organisatie van een persmoment bij de lancering
 • evaluatie: na 1 jaar wordt een evaluatiebijeenkomst georganiseerd waaruit eventueel extra communicatieacties volgen 
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
 
 • de implementatie en het draagvlak binnen het beleid en administratie
 • het afsluiten van een contract met een autodeelaanbieder
 • de communicatie over het project
 • opvolging van de afspraken met de gekozen autodeelaanbieder 

 

Voorwaarden tot samenwerking

Om de voordelen van autodelen te maximaliseren is een planmatige en doortastende aanpak vanuit de gemeente of stad essentieel. Autodelen kan lokaal enkel succesvol zijn door werk te maken van een goed beleidsmatig kader, in te zetten op het verruimen van het aanbod en het stimuleren van de vraag naar autodelen. Daarom begeleidt Autodelen.net enkel gemeenten die op elk van deze drie facetten willen inzetten of dat in het verleden reeds gedaan hebben. Concreet speelt bovenstaande ondersteuning bij het delen van het gemeentelijk wagenpark in op het creëren van (extra) aanbod van autodelen. Autodelen.net verwacht dat een gemeente of stad ook werk maakt van een goed kader (bv. door een autodeelactieplan te implementeren) en de vraag stimuleert (bv. door in te zetten op communicatie-acties).

Alvorens er tot een samenwerking wordt overgegaan, vraagt Autodelen.net de geïnteresseerde gemeente om een korte vragenlijst in te vullen waarin gepeild wordt naar het engagement inzake autodelen. Indien de lokale overheid de nodige budgetten en engagementen kan vrijmaken, vindt een verkennend gesprek plaats waaruit duidelijk wordt welke acties de gemeente reeds heeft ondernomen, welke ambities ze koestert en op welke aspecten Autodelen.net ondersteuning kan bieden. Op basis van dit gesprek maakt Autodelen.net een offerte op voor een begeleiding op maat.

 

Richtprijs

De kostprijs voor de begeleiding bedraagt 3.500 euro. Indien er ook een autodeelactieplan wordt opgemaakt is er een bijkomende korting van 500 euro.
(Autodelen.net is niet BTW plichtig.)

Gemeenten uit Oost-Vlaanderen kunnen intekenen op dit aanbod aan 50% korting via het omgevingscontract.

Gemeenten uit West-Vlaanderen kunnen intekenen op dit aanbod aan 50% korting via deze oproep van provincie West-Vlaanderen.

Ondertekende jouw gemeente het Lokaal Energie- en Klimaatpact al? Dan ontvangt jouw gemeente subsidies van de Vlaamse overheid. De kosten verbonden aan deze ondersteuning kunnen ingebracht worden als rapportering. In de jaarrekening koppel je daarvoor de code (ABB-LEKP-2021) aan de uitgave.

Hoe ga je aan de slag?

Staat het gemeentelijk wagenpark bij u ook regelmatig werkloos te wezen? Contacteer overheden@autodelen.net voor meer informatie over dit innovatieve duurzame mobiliteitsproject.