U bent hier

Gemeentelijk autodeelsysteem: deel de gemeentewagens met inwoners

Doelgroep: 
Burger, Lokaal bestuur
Thema: 
Mobiliteit
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Situering 
 
Heel wat steden en gemeenten beschikken over een eigen wagenpark dat enkel tijdens de kantooruren wordt gebruikt. Het delen van deze wagens met de inwoners is een inventieve oplossing om kosten te sparen en om duurzame mobiliteit in de gemeente te stimuleren. Het is bovendien een laagdrempelige eerste kennismaking met autodelen voor inwoners van niet-verstedelijkte gebieden. Er zijn twee mogelijkheden om autodelen te integreren binnen de gemeentelijke vloot. Ofwel deelt de gemeente één of meer gemeentelijke wagens met de bevolking (al dan niet buiten de kantooruren), ofwel vervangt de gemeente haar eigen auto’s door deelwagens van autodeelaanbieders. 
 
Projectinhoud en –verloop 
 
Autodelen.net maakt in overleg met de gemeente een plan op maat en geeft de gemeente een overzicht van de verschillende autodeelorganisaties waarmee ze kan samenwerken voor de praktische organisatie van een gemeentelijk autodeelsysteem. Bovendien biedt ze inhoudelijke ondersteuning bij de opmaak van communicatie- en promotiecampagnes.
 
Volgende stappen worden doorlopen: 
 
 • verkennend gesprek over de specifieke situatie en de mogelijkheden in de gemeente (inclusief opmaak verslag)
 • Autodelen.net legt de gemeente een behoeftepeiling voor om exact te weten te komen wat de noden van de lokale overheid zijn.
 • op basis van de input van de gemeente en het aanbod van de autodeelorganisaties volgt een eventuele tweede bijeenkomst met als doel het verder afbakenen van de wensen van de gemeente en concretiseren van het project.
 • de gemeente onderhandelt persoonlijk met de autodeelaanbieders om een overeenkomst af te sluiten. Indien nodig biedt Autodelen.net inhoudelijke ondersteuning bij de opmaak van een bestek voor openbare aanbesteding
 • inhoudelijk advies bij communicatieve acties 
 • ondersteuning bij organisatie van een persmoment bij de lancering
 • evaluatie: na 1 jaar wordt een evaluatiebijeenkomst georganiseerd waaruit eventueel extra communicatieacties volgen 
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
 
 • de implementatie en het draagvlak binnen het beleid en administratie
 • het afsluiten van een contract met een autodeelaanbieder
 • de communicatie over het project
 • opvolging van de afspraken met de gekozen autodeelaanbieder 

Richtprijs

De kostprijs voor de begeleiding bedraagt 3.000 euro. Indien er ook een autodeelactieplan wordt opgemaakt is er een bijkomende korting van 500 euro.
(Autodelen.net is niet BTW plichtig.)

Gemeenten uit Oost-Vlaanderen kunnen intekenen op dit aanbod aan 50% korting via het omgevingscontract.

Ondertekende jouw gemeente het Lokaal Energie- en Klimaatpact al? Dan ontvangt jouw gemeente subsidies van de Vlaamse overheid. De kosten verbonden aan deze ondersteuning kunnen ingebracht worden als rapportering. In de jaarrekening koppel je daarvoor de code (ABB-LEKP-2021) aan de uitgave.

Hoe ga je aan de slag?

Staat het gemeentelijk wagenpark bij u ook regelmatig werkloos te wezen? Contacteer overheden@autodelen.net voor meer informatie over dit innovatieve duurzame mobiliteitsproject.