U bent hier

Advies over je wijkrenovatie: collectieve renovatie voor een energiepositieve wijk

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Energie
Ruimte
Els Vanden Berghe
Lokale besturen leveren inspanningen in het behalen van hun klimaatdoelstellingen door de verhoging van de renovatiegraad. Ook Vlaanderen doet een letterlijke duit in het zakje met het Vlaams Relanceplan. Maar heel wat lokale besturen bijten hun tanden stuk op de technisch-inhoudelijke en sociale uitdagingen die dat met zich meebrengt. Het amalgaam aan gebouwen en de heel diverse gemeenschappen die je vindt in de Vlaamse woonkernen leiden ertoe dat het tempo van woningrenovaties in Vlaanderen zeer traag verloopt. Daarbij komen nog wettelijke en juridische beperkingen. Nochtans is de winst voor zowel de gemeente als voor haar inwoners heel groot, met een hogere woonkwaliteit, milieuvriendelijke woningen, sociale cohesie, lokale werkgelegenheid, enzovoorts.
 
Doorgedreven collectieve woningrenovatie combineren met andere maatregelen op wijkniveau (zoals ruimtelijke ordening, mobiliteit, groeninplanting, warmte- en energiedelen, warmtezonering, collectieve energieproductie, enz.) brengen energiepositieve wijken voor gemeentes binnen handbereik.
 
Projectinhoud en -verloop
Pixii biedt een volledig adviestraject voor de renovatie van wijken tot energiepositieve wijken, waarbij de klemtoon ligt op de renovatie van de gebouwen en woningen met technische bijstand en ontzorging van de bouwheer. Hiervoor passen we het beproefde Renoseec+ concept toe. Dit concept geeft bewoners en verhuurders de kans om hun woning op een betaalbare en kwalitatieve manier te renoveren tot een gezonde, energiezuinige en ecologische woning. Het renovatietraject verloopt collectief, met professioneel advies, intense begeleiding, maximale ontzorging en specifieke aandacht voor de diverse bewonersgroepen.
Het is belangrijk om een onafhankelijk adviseur in te schakelen zonder commerciële banden en met een mandaat van de gemeente.
De rol van de renovatieadviseur is dubbel:
 1. Adviseur voor de gemeente voor de conceptuele fase van een wijkrenovatie met insteken naar een energiepositieve wijk.
 2. Gemandateerd wijkrenovatieadviseur die inwoners begeleidt in hun renovatie, zowel op technisch vlak als door administratieve ontzorging.
   
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
De gemeente neemt een actieve rol op naar de inwoners van de wijk.
Daarbij wordt, waar en wanneer dat nodig is, gezorgd voor:
 • juridische en wettelijke aftoetsing aan het gemeentelijk reglement;
 • mandaatgever aan Pixii als energieregisseur/renovatieadviseur;
 • toegang tot de eigen gebouwen;
 • wijkwerking en inzetten van burgerparticipatietrajecten met communicatiemomenten (expertise-invulling door Pixii);
 • bijstand in het kader van de sociale kaart;
 • uitwerken van financieringsmodellen voor sociaal en financieel kwetsbare inwoners;
 • drukwerk indien nodig;
 • premie- en subsidiereglement.
   
Prijs 
Gezien de diversiteit van een wijk en iedere gemeente specifieke wensen en mogelijkheden heeft, wordt gewerkt op basis van een op maat gemaakte offerte. Hierbij wordt gewerkt met inschatting van de benodigde tijd en directe kosten. Het uurtarief voor leden van Pixii is 75 euro, voor niet-leden is het 100 euro.
 
Gemeenten uit West-Vlaanderen kunnen intekenen op dit aanbod aan 50% korting via deze oproep van provincie West-Vlaanderen.

Ondertekende jouw gemeente het Lokaal Energie- en Klimaatpact al? Dan ontvangt jouw gemeente subsidies van de Vlaamse overheid. De kosten verbonden aan deze ondersteuning kunnen ingebracht worden als rapportering. In de jaarrekening koppel je daarvoor de code (ABB-LEKP-2021) aan de uitgave.
 

Contactpersoon en gegevens 
 
Els Vanden Berghe