U bent hier

Circulair cateringmateriaal: handvaten voor in de praktijk

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Circulaire economie
Tina Baert
016 22 21 03
Inleiding
Reeds vanaf 1 januari 2020 is het voor lokale besturen in hun eigen werking en door hen georganiseerde evenementen niet langer toegelaten drank te serveren in recipiënten voor eenmalig gebruik. Vanaf 1 januari 2022 wordt dit verbod ook van toepassing op het aanbieden van bereide voedingsmiddelen in cateringmateriaal voor eenmalig gebruik.
 
Lokale besturen zoeken hierrond antwoord op praktische vragen en hands on ondersteuning. Ecolife zet haar know how en netwerk in om gemeenten individueel te begeleiden rond deze transitie van wegwerp naar herbruikbare varianten.
Eens de gemeente een performant systeem voor herbruikbaar cateringmateriaal op poten heeft gezet, kan ze deze aanpak blijven gebruiken voor de interne werking en voor haar evenementen. 
 
We ontzorgen de lokale besturen en zorgen er  mee voor dat de overschakeling naar herbruikbare cateringmateriaal vlot en tijdig verloopt.
 
Projectinhoud en -verloop
Actie 1. Intake + Plan van aanpak (Maand 1)
Intakegesprek en afstemming met de gemeente, afbakenen van de begeleiding.
Concretiseren van timing en werkplan.
 
Actie 2. Vraag in kaart brengen: inventariseren van behoefte (Maand 2)
Stand van zaken huidige situatie mbt cateringmateriaal maken.
Inventariseren onderzoeksvragen.
 
Actie 3. Aanbod in kaart brengen: marktonderzoek en desk research (Maand 3)
Contacteren van organisaties en leveranciers van herbruikbaar cateringmateriaal.
Raadplegen rapporten/studies van o.a. OVAM.
 
Actie 4. Workshop 1: wetgeving, uitdagingen, mogelijke oplossingen (Maand 4)
Interactieve workshop met alle betrokken diensten
Voorstelling van de resultaten van Actie 2. en 3.
Oplijsten verdere vragen
 
Actie 5. Praktische oplossingen opgelijst in ontwerpnota (Maand 5)
Marktverkenning van aanbieders van herbruikbare cateringmaterialen en dienstverlening.
Operationele aspecten ivm aankoop, huur, reiniging, stockage en transport.
 
Actie 6: Adviesnota per gemeente + bespreking (Maand 6)
Aanreiken nota met (mogelijk) verdere aanbevelingen, richtlijnen en praktijkvoorbeelden voor diensten die evenementen organiseren.
Bespreken van de nota vooraleer te finaliseren.
 
Actie 7. Evaluatie en verankering (Maand 6)
Positieve ervaringen en leerpunten worden samen met de gemeente in kaart gebracht. 
Mogelijkheden voor verankering in de gemeentelijke werking.
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
communicatie naar en betrekken van relevante gemeentelijke diensten;
draagvlak bij administratie en op politiek niveau bewaken;
opvolgen van gemaakte afspraken binnen het begeleidingstraject;
bestekken opvragen bij leveranciers;
externe communicatie over het project;
logistieke ondersteuning, bijvoorbeeld ter beschikking stellen van een vergaderruimte.
We werken volgens het train-the-trainer principe: Ecolife zorgt voor capaciteitsopbouw bij de gemeente en ondersteunt achter de schermen.
 
Prijs
6 500 euro (excl BTW)
Gemeenten uit West-Vlaanderen kunnen intekenen op dit aanbod aan 50% korting via deze oproep van provincie West-Vlaanderen.
 
Contactpersoon en gegevens 
Tina Baert
016 22 21 03