U bent hier

Slim met energie

Met deze projecten zorgt je gemeente voor haar eigen energie: samen stimuleren we je inwoners om zelf hernieuwbare energie te produceren, via eigen zonnepanelen of een lokale energiecoöperatieve.

Aanbod milieubeweging3

Toegevoegd: 19/10/2022
Jouw partner: REScoop Vlaanderen
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur

SITUERING

Toegevoegd: 27/02/2019
Jouw partner: Bond Beter Leefmilieu
Aanbod voor: Burger

Bond Beter Leefmilieu en Fluvius informeren burgers over energiebesparing. Het gaat om een laagdrempelige, interactieve sessie waarbij inwoners van een gemeente kunnen (bij)leren over hun energieverbruik. Met financiële besparingen en slimme tips wordt energiebesparing laagdrempelig en aantrekkelijk. Burgers krijgen praktische tips en leidraden om stappen te ondernemen.

Toegevoegd: 29/01/2018
Jouw partner: Ecolife
Aanbod voor: Lokaal bestuur, Vereniging

Het lokale verenigingsleven vormt met zijn grote ledenbereik een belangrijke partner om lokale klimaatdoelstellingen te realiseren. Hier ligt veel potentieel om energie te besparen, vaak zonder grote investeringen. ‘Verenigd voor het klimaat’ van Ecolife helpt lokale besturen om hun verenigingen (jeugd, socio-cultureel, sport, religieus, muziek, noem maar op) actief te betrekken in het klimaatverhaal.

Artikels29

30/11/2022 - 16:48
Ook lokale besturen voelen de energiecrisis en de hoge energieprijzen in hun begroting. In heel Vlaanderen zoeken steden en gemeenten naar laagdrempelige oplossingen en quick wins. Ben je benieuwd hoe je als medewerker van een gemeentedienst dagelijks je  steentje kan bijdragen? Hoe je...
19/10/2022 - 18:15
Wist je dat het lokale verenigingsleven een belangrijke partner kan zijn in het besparen van energie in je gemeente? Via een beter inzicht in verbruik en doordachte actie kan je zonder al te grote investeringen grote winsten boeken. Ecolife begeleidde de stad Izegem en zes...
20/09/2021 - 15:19
De regulering van distributienetbeheerder Fluvius is vandaag gebaseerd op kostenefficiëntie en energiezekerheid. Maar nu het energiesysteem in volle transitie is, zou het beter zijn dat model te baseren op een beloning van resultaten op vlak van energie-efficiëntie, hernieuwbare...
09/08/2021 - 08:07
Het internationale klimaatpanel IPCC lanceert vandaag opnieuw een alarmerend rapport. De opwarming van de aarde gaat steeds sneller. Zonder drastische actie is de doelstelling om de opwarming te beperken tot 1,5° of zelfs 2° Celsius onhaalbaar. Hoog tijd dat Vlaams minister van...
28/06/2021 - 11:16
BRUSSEL, 28 juni 2021 - Met het Lokaal Energie- en Klimaatpact opent de Vlaamse regering vier concrete werven voor het klimaatbeleid van steden en gemeenten. “Dit pact is een stap vooruit richting leefbare steden en gemeenten die klaar zijn voor de toekomst”, stelt Jessika De Lille van...
09/06/2021 - 15:11
Dit opiniestuk verscheen eerder in Knack (3/6/2021)   Als...
20/05/2021 - 14:19
De campagne 'Zonnige groetjes uit Leuven', bedoeld om inwoners te overtuigen zonnepanelen te installeren, wordt wegens succes een jaar verlengd. Opvallend, aangezien de terugdraaiende teller wel werd afgeschaft. "Veel mensen zijn het vertrouwen kwijt, maar het blijft een verstandige...
25/03/2021 - 07:40
8 steden en gemeenten hebben een pleidooi ondertekend voor een ambitieus Vlaams warmtebeleid. Beersel, Brugge, Gent, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende en Turnhout engageren zich om hun grondgebied tegen 2050 volledig te verwarmen zonder aardgas of stookolie, maar wel met...
17/02/2021 - 14:36
Voor wie graag wil investeren in zonnepanelen maar geen geschikt dak heeft, stelt het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas een alternatief voor. Inwoners kunnen mee investeren in de zonnepanelen op GC de Route, via een aandeel van MegaWattPuur cvso. “De financiering van...
08/02/2021 - 14:51
Eind vorig jaar had Vlaanderen haar nieuwe warmtekaart klaar. Die laat gedetailleerd zien waar er hoeveel warmte nodig is - en waar rendabele warmtenetten gebouwd kunnen worden. De kansen blijken enorm. Steden en gemeenten kunnen nu aan de slag om een duurzaam warmtebeleid uit te tekenen...
13/01/2021 - 15:48
Meer en meer verenigingen willen bijdragen aan lokaal klimaatbeleid. Zo ook in het West-Vlaamse Izegem. Ecolife begeleidde de stad en zijn verenigingen om hun energieverbruik efficiënt te monitoren en hun lokalen, vervoer, voeding en evenementen duurzamer aan te pakken. Chiromeisjes...
14/12/2020 - 15:42
De gemeente Kruisem gaat in haar klimaatplan de uitdaging aan om de CO2-uitstoot tegen 2030 met minstens 40 procent te verlagen. Paul Darragas   Eén van de acties om de klimaatdoelstelling van Kruisem te halen, is de plaatsing van een nieuwe installatie...
05/11/2020 - 10:29
Lichtvervuiling brengt dieren in gevaar  De cyclus van dag en nacht bepaalt grotendeels het ritme van een organisme. Kunstlicht verstoort deze cyclus en heeft zo impact op de werking van dieren, planten en mensen.    Het verdwijnen van de...
23/09/2020 - 14:13
Welke plek krijgen burgers in het lokale beleid? De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten inspireert lokale besturen met dit filmpje waarin onder andere de succesvolle samenwerking tussen Eeklo en Ecopower aan bod komt (vanaf 8:50). ...
15/06/2020 - 20:41
In Harelbeke slaan het bestuur en de lokale sport- en jeugdverenigingen de handen in elkaar om hun verenigingen te verduurzamen. Ecolife coördineert en begeleidt het traject, waaraan ook Bas Bouwen en EnergieID bijdragen. Door corona vond de eerste sessie plaats van achter de...
12/05/2020 - 10:22
Eeklo blijft een voorbeeld van hoe een stad of gemeente zelf de energietransitie in handen kan nemen met burgerparticipatie. In 2001 werd de eerste coöperatieve windturbine in Vlaanderen gebouwd op het containerpark van Eeklo. Ondertussen produceren al vijf coöperatieve windturbines in Eeklo...
31/05/2019 - 14:56
Op 2 en 3 mei werden er 146 coöperatieve zonnepanelen geplaatst op het dak van ontmoetingscentrum De Hemmekes in Scherpenheuvel-Zichem. Het totale vermogen van de installatie bedraagt 40 kWp, de verwachte jaarlijkse productie is 36.000 kWh.   Samenwerking loont...
23/05/2019 - 14:38
De gemeente Tervuren sloot een overeenkomst met energiecoöperaties Ecopower en Pajopower. De gemeente stelt geschikte daken van openbare gebouwen ter beschikking van de coöperaties, die er zonnepanelen op zullen leggen. De financiering gebeurt met burgerkapitaal: alle inwoners van Tervuren...
01/05/2019 - 22:58
Met dit memorandum willen we enkele maatregelen aanreiken die een sociaal rechtvaardige energietransitie volgens de Europese ‘Clean Energy Package’ versnellen, en die de veerkracht en energie-autonomie van de lokale gemeenschap versterken:   ...
25/04/2019 - 10:37
Een unieke coalitie van zestig energieleveranciers, fabrikanten, installateurs, milieuorganisaties en experten bundelt de krachten om de politieke partijen voor de verkiezingen een glashelder signaal rond groene warmte te zenden. “Wij zijn klaar voor de omslag naar volledig duurzame verwarming...

Organisaties3

REScoop Vlaanderen

REScoop.Vlaanderen verenigt burgercoöperaties uit alle Vlaamse provincies. De leden van REScoop.Vlaanderen bieden rechtstreekse burgerparticipatie aan in hernieuwbare energieprojecten en projecten rond rationeel energiegebruik.

Het aanbod van REScoop Vlaanderen

Anton Gerits - 0494 57 09 65

Bond Beter Leefmilieu

Leef Voor de toekomst

Bond Beter Leefmilieu is het netwerk van natuur- en milieuorganisaties in Vlaanderen. Samen met hen en vele andere koplopers maken we de toekomst duurzaam.