U bent hier

Vorming: recepten voor kernversterking

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Ruimte
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Erik Grietens, Beleidsmedewerker Bond Beter Leefmilieu
Tel 0474 40 63 94
Vlaanderen is helaas een schoolvoorbeeld van ruimtelijke wanorde. Kilometerslange lintbebouwing, verspreide verkavelingen in de open ruimte, winkels die wegtrekken uit de dorpscentra,... Door in te zetten op kernversterking kan de gemeente het tij keren. In de centra is nog heel wat ruimte beschikbaar voor nieuwe woningen, winkels of diensten. Door slimme combinaties van bijkomende bebouwing en vergroening, blijft er meer ruimte over voor publiek groen en speelruimte voor kinderen. Door in de kernen te bouwen ontstaan levendige woonbuurten met veel sociale contacten. Winkels in het dorpscentrum worden opnieuw rendabel. Door een hogere bevolkingsdichtheid krijgt het openbaar vervoer meer kansen en kunnen woonwijken autoluw worden ingericht. Compact bouwen zorgt automatisch voor minder energieverbruik en maakt warmtenetten haalbaar en betaalbaar. Zo leg je de basis voor een klimaatneutrale gemeente.  
 
Projectinhoud en -verloop
 
Deze vorming bestaat uit een presentatie van anderhalf uur. De presentatie is opgebouwd aan de hand van gerealiseerde voorbeelden uit binnen- en buitenland. Dus geen theoretische uitleg over een goede ruimtelijke ordening, het gaat om stedenbouwkundige projecten die haalbaar zijn voor elk gemeentebestuur. Er wordt maximaal gefocust op voorbeeldprojecten uit de eigen regio. Tevens wordt tekst en uitleg gegeven bij de instrumenten die een gemeente daarbij kan inzetten. Er is ruim tijd voorzien voor vragen en discussie. 
 
Elke deelnemer krijgt gratis de BBL-publicatie ‘Recepten voor kernversterking’ mee naar huis:
 
Deze vorming kan gecombineerd worden met de gratis vertoning van de film ‘Plannen voor plaats’, een documentaire van Nic Balthazar in opdracht van het Team Vlaams Bouwmeester: https://vlaamsbouwmeester.be/nl/nieuws-publicaties/plannen-voor-plaats
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor 
 
Ter beschikking stellen van een zaal en een beamer. Uitnodigen van deelnemers. 
 
Prijs
 
500 euro excl BTW voor een halve dag of een avond
 
Contactpersoon
 
Erik Grietens, Beleidsmedewerker Bond Beter Leefmilieu
Tel 0474 40 63 94