U bent hier

Van gas en olie los: 8 pionierssteden pleiten voor ambitieus Vlaams warmtebeleid

Bron: 
Bond Beter Leefmilieu
© Aleksander Solberg
8 steden en gemeenten hebben een pleidooi ondertekend voor een ambitieus Vlaams warmtebeleid. Beersel, Brugge, Gent, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende en Turnhout engageren zich om hun grondgebied tegen 2050 volledig te verwarmen zonder aardgas of stookolie, maar wel met hernieuwbare warmte via onder meer warmtenetten en warmtepompen. Bond Beter Leefmilieu nam het initiatief.
 
“Meer dan 90% van de Vlaamse woningen wordt vandaag verwarmd met aardgas of stookolie. Maar om een leefbaar klimaat te houden, mogen we in 2050 géén CO2 meer uitstoten. Jaarlijks zullen 100.000 huishoudens moeten overschakelen op hernieuwbare warmte. Een titanenklus”, weet Benjamin Clarysse, beleids- en projectcoördinator bij Bond Beter Leefmilieu. 
 
Het Vlaams beleid bevat vandaag al verschillende kapstokken om het warmtebeleid te vergroenen: renteloze leningen en een uitgebreid subsidiestelsel voor renovaties, warmtenetten en warmtepompen. Recent kwam daar het ‘Netwerk Klimaat’ bij, dat gemeenten ondersteunt bij de uitrol van hun warmtenet. Ook het Vlaams Klimaatfonds en het relanceplan Vlaamse Veerkracht maken extra middelen vrij voor lokaal klimaatbeleid. Toch zijn het steden en gemeenten die het zullen moeten waarmaken. Enkele pioniers doen dat ook al.
 
Steden en gemeenten lopen voorop
 
Alle ondertekenende steden doen nu al inspanningen rond duurzame warmte. De stad Gent bijvoorbeeld, ambieert expliciet om tegen 2050 op haar grondgebied enkel nog met hernieuwbare energie te koken en te verwarmen. “Dat vraagt grote inspanningen en investeringen, niet morgen maar vandaag. Daarom maken we gebruik van alle mogelijkheden waarover wij als lokaal bestuur beschikken. We zijn gestart met het uitbreiden van onze warmtenetten en begeleiden onze burgers met advies en energieleningen op weg naar een gasloze woning”, vertelt Gents klimaatschepen Tine Heyse. “Maar als stad alleen zijn onze mogelijkheden beperkt, bijkomende ondersteuning en gecoördineerde actie op Vlaams niveau zijn noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen en alle Vlaamse steden en gemeenten te verwarmen met 100% hernieuwbare energie."
 
Extra steun is nodig
 
De ondertekenende steden pleiten voor extra steun van Vlaanderen. Dat kan in het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact tussen de Vlaamse overheid en de steden en gemeenten. Maar ook het relanceplan dat Vlaanderen momenteel opmaakt voor Europa biedt de ideale opportuniteit om hen te ondersteunen.
 
“Bond Beter Leefmilieu roept Vlaanderen op om het pioniersvoorbeeld van deze steden en gemeenten te volgen, en om een tand bij te steken inzake groene warmte. Vlaanderen moet ook haar slagkracht inzetten om voldoende sociaal-flankerende maatregelen te voorzien. Enkel dan wordt afscheid nemen van stookolie en aardgas haalbaar voor iedereen”, besluit Clarysse.
 
Pleidooi
 
De ondertekenaars pleiten ervoor dat de Vlaamse overheid:
 
  1. de lasten verschuift van elektriciteit naar aardgas en stookolie om warmtepompen en warmtenetten aantrekkelijker te maken;
  2. duidelijkheid schept over hoe Vlaanderen gebouwverwarming zonder aardgas en stookolie tegen 2050 zal realiseren, hierover helder communiceert en de regie van de uitvoering ervan bij de gemeenten legt;
  3. gezinnen, bedrijven en lokale besturen de nodige ondersteuning en middelen geeft om afscheid te kunnen nemen van aardgas en stookolie.
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen:

Hoe kan Bond Beter Leefmilieu jouw gemeente helpen?