U bent hier

Energie besparen bij je verenigingen: kleine moeite, grote winst

Wist je dat het lokale verenigingsleven een belangrijke partner kan zijn in het besparen van energie in je gemeente? Via een beter inzicht in verbruik en doordachte actie kan je zonder al te grote investeringen grote winsten boeken. Ecolife begeleidde de stad Izegem en zes verenigingen om hun energieverbruik te monitoren en hun lokalen, vervoer, voeding en evenementen duurzamer aan te pakken. 

De verenigingen -Chiro Bosmolens, Chirojongens Emelgem, KSA, KSA meisjes, Koninklijke Stadsfanfaren Izegem en N@T- gingen enthousiast de uitdaging aan. Samen met de bouwexperts van ACASUS en het energieplatform EnergieID brachten we hun volledige werking en lokalen in kaart en zorgden we voor een beter inzicht in het verbruik en de regeling van de installaties. Daarna stelden we elk van hen een onderbouwd plan voor en begeleidden we hen bij concrete acties om onmiddellijk mee aan de slag te gaan.

 

Resultaten op korte termijn

Vijf van de zes verenigingen delen hun gebouw met een andere vereniging om kosten te drukken en hun voetafdruk te verlagen. Alle verenigingen gaan aan de slag met quick wins zoals het ontdooien van de diepvriezer of het opstellen van een onderhoudschecklist. Voor duurdere ingrepen komen alle verenigingen die deelnamen aan het traject in aanmerking voor de klimaatsubsidie van de stad.

Verenigingen zijn belangrijke partners om lokale klimaatdoelstellingen te realiseren. Ze bereiken veel mensen en er zijn vaak winsten te realiseren door doordachte actie en beter inzicht in hun energieverbruik. Hun werking, activiteiten en evenementen bieden mooie kansen om te verduurzamen op domeinen zoals aankopen, afval, energie, mobiliteit, voeding en waterverbruik. Ook zonder dat er grote investeringen nodig zijn. Bovendien hebben de verenigingen een voorbeeldfunctie en nemen leden het verhaal mee naar familie en vrienden.

 

15 gemeenten gingen de uitdaging al aan

‘Verenigd voor het klimaat’ richt zich tot alle lokale besturen die hun verenigingen actief willen betrekken bij het klimaatverhaal. Het project heeft ondertussen zijn sporen verdiend in een 15-tal gemeenten en 60+ verenigingen die op het traject intekenden. In Izegem werkten we met steun van de provincie West-Vlaanderen.

Interesse? Neem contact met bruno.verbeeck@ecolife.be op en maak samen met ons een meetbaar verschil.

 
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: