U bent hier

Kruisem rolt klimaatplan uit met zonnepanelen op cultuurcentrum

Bron: 
De Standaard 14 december 2020
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.
De gemeente Kruisem gaat in haar klimaatplan de uitdaging aan om de CO2-uitstoot tegen 2030 met minstens 40 procent te verlagen.
Paul Darragas
 
Eén van de acties om de klimaatdoelstelling van Kruisem te halen, is de plaatsing van een nieuwe installatie met zonnepanelen op het dak van het cultuurcentrum De Mastbloem in Kruishoutem. Voor de realisatie van het zonnedak tekende Kruisem in op het raamcontract van het Vlaams Energiebedrijf (VEB).
 
‘Deze Vlaamse instelling ondersteunt de publieke sector in de evolutie naar een duurzamer en efficiënter energiebeheer met als doel het bereiken van de afgesproken klimaatdoelstellingen’, licht schepen van Milieu Kristof Callens (CD&V) toe.
 
‘Hiervoor wordt samengewerkt met de regionale burgercoöperatieve Stroomvloed, die hoofdzakelijk in Zuid-Oost-Vlaanderen actief is. Op het dak van het cultureel centrum De Mastbloem aan de Waregemsesteenweg in Kruishoutem werd een PV-installatie met 51 zonnepanelen geplaatst. Deze installatie is goed voor een jaarlijkse opbrengst van ongeveer 17.000 kWh, wat neerkomt op het verbruik van vijf gemiddelde Belgische gezinnen. Met deze installatie alleen al zal de CO2-uitstoot met acht ton per jaar verminderd worden.’
 
Burgercoöperatie
 
‘Elke inwoner, bedrijf of vereniging van Kruisem kan het zonnedak meefinancieren door vennoot te worden bij de burgercoöperatieve Stroomvloed CV en zal dan ook kunnen delen in de opbrengst van de PV-installatie onder de vorm van een belastingvrij dividend tussen 0 en 6 procent op jaarbasis’, legt Kristof Callens uit.
 
‘Een burgercoöperatie is een groepering van gemotiveerde burgers die eigenaar zijn van alle projecten die door de burgercoöperatie worden gerealiseerd via een vennootschap met een aandelenstructuur.’
 
‘Dit betekent dat de burgers ook beslissen over wat wordt gedaan met de winst van de projecten. Als vennoot kan je maximaal 20 aandelen van 250 euro aankopen om het zonnedak van De Mastbloem, maar ook andere lokale PV-installaties, te financieren.’
 
‘Met de ingebruikname van het zonnedak op het cultuurcentrum De Mastbloem zal Kruisem kunnen beschikken over een totaal geïnstalleerd vermogen van 110.000 kwh om haar gebouwen van groene stroom te voorzien’, vult schepen van patrimonium Robrecht Bothuyne (CD&V) in.
 
‘Voorts willen we inzetten op verduurzamen van het patrimonium via (ver)nieuwbouw(ingen) en passiefbouw, verledding, slimme gebouwen maken via uitrol van systemen waarmee energieverbruik kan worden afgestemd op basis van bezetting, na-isolatie, onthardingen en hergebruik van hemelwater.’
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen:

Hoe kan REScoop Vlaanderen jouw gemeente helpen?