U bent hier

Recepten voor kernversterking (2019)

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Energie
Mobiliteit
Ruimte
Type info: 
Ondersteuning (materiaal)
 
Kernversterking is een belangrijk actiepunt in de transitie naar een klimaatvriendelijke samenleving. Maar hoe pak je dat als gemeentebestuur aan, in het versnipperde en verkavelde Vlaanderen? 
BBL werkte samen met gemeentelijke ambtenaren uit de Provincie Limburg en experten een tweede “receptenboek” uit. In dit boek vind je bij iedere recept een korte, duidelijke toelichting, één of meerdere praktijkvoorbeelden en verwijzingen naar diepgaandere info.
 
Een kernversterkende ruimtelijke ordening vormt de basis voor een betaalbare, klimaatneutrale, ondernemersvriendelijke en sociale gemeente.
 
 
Hoofdstuk 1: waar (ver)bouwen we beter wel, waar niet?
 
 • Recept 1: De knooppuntenkaart als vertrekpunt om kansen te vinden
 • Recept 2: De juiste woningen op de juiste plekken dankzij een woonomgevingsplan
 • Recept 3: Woonuitbreidingsgebieden omvormen tot open ruimte
 
Hoofdstuk 2: Hoe stuur je als gemeente kernversterking aan?
 
 • Recept 4: Breng vraag en aanbod in kaart
 • Recept 5: Start vanuit de identiteit en beeldkwaliteit van je gemeente
 • Recept 6: Hoe dicht is te dicht? Leefkwaliteit als doel
 • Recept 7: Stapelen en schakelen met woningen
 • Recept 8: De tweegezinswoning
 • Recept 9: Collectief bouwen en wonen
 • Recept 10: Binnengebieden ontwikkelen
 • Recept 11: Religieus erfgoed duurzaam inzetten
 • Recept 12: Verdichten van verouderde buurten
 • Recept 13: Ruimtelijke ordening op maat van fietsers
 • Recept 14: Verdichten en vergroenen
 • Recept 15: Ontharden als oplossing voor watertekort en overstromingen
 • Recept 16: Onderhandelen met ontwikkelaars
 • Recept 17: Concurrentiedialoog en marktverkenning
 • Recept 18: Draagvlak zoeken voor verdichting
 • Recept 19: Een internetplatform en social media voor participatie
 • Recept 20: Stedenbouwkundige lasten als instrument voor maatschappelijke return
 • Recept 21: Eigen gronden of gebouwen strategisch inzetten
 • Recept 22: Erfpacht als alternatief voor grondaankoop
 
Hoofdstuk 3: Kernversterking als basis voor duurzame energie
 
 • Recept 23: Een warmtezoneringsplan voor warmte zonder olie of gas
 • Recept 24: Een stappenplan voor warmtenetten
 • Recept 25: Zon en wind voor iedereen dankzij een coöperatieve

Download het receptenboek.

Deze brochure kwam tot stand met steun van de Provincie Limburg