U bent hier

Slim met energie

Met deze projecten zorgt je gemeente voor haar eigen energie: samen stimuleren we je inwoners om zelf hernieuwbare energie te produceren, via eigen zonnepanelen of een lokale energiecoöperatieve.

Aanbod milieubeweging3

Toegevoegd: 19/10/2022
Jouw partner: REScoop Vlaanderen
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur

SITUERING

Toegevoegd: 27/02/2019
Jouw partner: Bond Beter Leefmilieu
Aanbod voor: Burger

Bond Beter Leefmilieu en Fluvius informeren burgers over energiebesparing. Het gaat om een laagdrempelige, interactieve sessie waarbij inwoners van een gemeente kunnen (bij)leren over hun energieverbruik. Met financiële besparingen en slimme tips wordt energiebesparing laagdrempelig en aantrekkelijk. Burgers krijgen praktische tips en leidraden om stappen te ondernemen.

Toegevoegd: 29/01/2018
Jouw partner: Ecolife
Aanbod voor: Lokaal bestuur, Vereniging

Het lokale verenigingsleven vormt met zijn grote ledenbereik een belangrijke partner om lokale klimaatdoelstellingen te realiseren. Hier ligt veel potentieel om energie te besparen, vaak zonder grote investeringen. ‘Verenigd voor het klimaat’ van Ecolife helpt lokale besturen om hun verenigingen (jeugd, socio-cultureel, sport, religieus, muziek, noem maar op) actief te betrekken in het klimaatverhaal.

Artikels29

10/04/2019 - 20:15
Op de daken van de sporthal en de basisschool in Haasrode worden deze maand zonnepanelen geïnstalleerd. Ook het ontmoetingscentrum en het magazijn in Blanden worden op zonnepanelen op het dak getrakteerd. De gemeente Oud-Heverlee sloot hiervoor een overeenkomst af met Ecopower, een...
20/03/2019 - 13:24
De kapitaalsoproep van energiecoöperatie BeauVent uit Diksmuide is een succes. Er was 4 miljoen euro nodig voor investeringen in zon, wind en warmtekrachtkoppeling (wkk). Dat geld werd opgehaald in nauwelijks 48 uur. Na amper 2 uur was de helft volstort, dat is 1 miljoen euro per uur!...
09/02/2019 - 15:23
Extra zonnepanelen op beursgebouw   Het Brugs stadsbestuur investeert in extra zonnepanelen voor het nog te bouwen beurs- en congresgebouw én laat Bruggelingen in het project participeren.   Er waren al panelen voorzien voor het hogere, maar in...
22/01/2019 - 08:47
De Vlaamse hoofdstad van de windenergie? Dat is… Eeklo. De Standaard en Terzake trokken naar het Meetjesland om die boude stelling te checken, en zagen dat het klopt: massa’s windmolens en niemand die bezwaar maakt. Hoe hebben ze dat klaargespeeld? “Met de blik op de toekomst en de gemeenschap...
13/12/2018 - 17:49
Eeklo wil als zelfverklaarde Europese hoofdstad van de windenergie volledig zelfvoorzienend worden qua energieproductie. "Terzake" bracht een bezoek aan de kleine stad tussen Gent en Brugge waar binnenkort 22 windturbines zullen staan.
08/11/2018 - 12:08
In Herentals heeft de gemeenteraad beslist om participatief te werken rond hernieuwbare energieprojecten. Voor nieuwe projecten rond hernieuwbare energie op het grondgebied van de stad zoals windmolens of grote zonnepaneelprojecten wordt gestreefd naar minstens...
15/10/2018 - 11:02
Gemeente Kuurne, Drafwedrennen Kuurne vzw, BeauVent cvba en Ministry Of Solar slaan de handen in elkaar om de hippodroom en de KUBOX van duurzame groene stroom te voorzien. Er worden 380 zonnepanelen op de vijver in het midden van de drafpiste geïnstalleerd, uniek in Vlaanderen! Die zullen...
21/05/2018 - 21:30
Openbare verlichting kan in Vlaanderen een stuk zuiniger door over te schakelen op leds. Een proefproject, met de steun van de Vlaamse overheid, laat zelfs burgers daarin participeren. 'Het stroomverbruik maximaal beperken vergt een enorme mentaliteitswijziging.' Er zijn 1,3 miljoen straatlampen...
22/05/2017 - 10:00
23 Vlaams-Brabantse burgerinitiatieven en sociale ondernemingen ontvingen hun diploma als klimaatpionier. Dit is de eerste lichting deelnemers van ‘de Burgerschool’, geleid door Netwerk Bewust Verbruiken en Bond Beter Leefmilieu. In deze school ontmoeten mensen met ideeën en projecten...
  •  

Organisaties3

REScoop Vlaanderen

REScoop.Vlaanderen verenigt burgercoöperaties uit alle Vlaamse provincies. De leden van REScoop.Vlaanderen bieden rechtstreekse burgerparticipatie aan in hernieuwbare energieprojecten en projecten rond rationeel energiegebruik.

Het aanbod van REScoop Vlaanderen

Anton Gerits - 0494 57 09 65

Bond Beter Leefmilieu

Leef Voor de toekomst

Bond Beter Leefmilieu is het netwerk van natuur- en milieuorganisaties in Vlaanderen. Samen met hen en vele andere koplopers maken we de toekomst duurzaam.