U bent hier

Slim met energie

Met deze projecten zorgt je gemeente voor haar eigen energie: samen stimuleren we je inwoners om zelf hernieuwbare energie te produceren, via eigen zonnepanelen of een lokale energiecoöperatieve.

Aanbod milieubeweging7

Toegevoegd: 05/03/2020
Jouw partner: Bond Beter Leefmilieu, Fluvius
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur
Bond Beter Leefmilieu heeft samen met Fluvius een sessie/presentatie voorbereid over BENOveren met een BENOvatiecoach. Het gaat om een laagdrempelige, interactieve sessie over hoe inwoners van een gemeente zich kunnen laten begeleiden tijdens hun renovatie. De presentatie betreft een aantrekkelijke avondsessie van +/- 1.5 uur waarbij burgers de doelgroep zijn. 
 
Toegevoegd: 30/03/2020
Jouw partner: BAS Bouwen vzw
Aanbod voor: Lokaal bestuur

Iedereen is het er over eens dat warmtenetten een belangrijke schakel vormen om de voorziening van warmte lokaal en klimaatneutraal te maken. Maar komt jouw gemeente of stad wel in aanmerking om aan te sluiten op een warmtenet? En hoe pak je zoiets aan?

Toegevoegd: 27/02/2019
Jouw partner: Bond Beter Leefmilieu, Fluvius
Aanbod voor: Burger

Bond Beter Leefmilieu en Fluvius informeren burgers over energiebesparing. Het gaat om een laagdrempelige, interactieve sessie waarbij inwoners van een gemeente kunnen (bij)leren over hun energieverbruik. Met financiële besparingen, slimme tips maken we energiebesparing laagdrempelig en aantrekkelijk. We reiken burgers praktische tips en leidraden aan om stappen te ondernemen.

Toegevoegd: 07/04/2019
Jouw partner: GoodPlanet
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur

Hoe vind je de weg naar de juiste subsidies of premies? Welke mogelijkheden zijn er om je energiekosten te verlagen? Hoe breng je je eigen energieverbruik in kaart? GoodPlanet verwerkte deze vragen tot interactieve sessies. Burgers maken via deze gezellige, informatieve avond kennis met de voordelen van energie-efficiëntie. Als gemeente bepaal je zelf welke onderwerpen aan bod komen door te selecteren uit negen keuzemodules.

Toegevoegd: 30/03/2020
Jouw partner: BAS Bouwen vzw
Aanbod voor: Lokaal bestuur, Onderneming, School

Bij een stookplaatsanalyse wordt het volledige verwarmingssysteem onder de loep genomen. Van warmte opwekking, distributie en regeling tot warmteafgifte.
Verbeteringsvoorstellen worden geformuleerd op verschillende ambitieniveaus. Van isolatie van appendages tot integratie van warmtepompen en WKK’s.

Toegevoegd: 05/10/2016
Jouw partner: REScoop Vlaanderen
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur

Overal in Europa verenigen gewone burgers zich om samen windturbines en zonnepanelen te plaatsen, om energie te besparen, om thuis de samen opgewekte groene stroom of warmte aan een faire prijs geleverd te krijgen. Bij ondertekening van het Burgemeestersconvenant en het opstellen van klimaatplannen rijst vaak de vraag of het opportuun is om een lokale energiecoöperatie op te richten. REScoop.Vlaanderen maakt gemeenten wegwijs in de wereld van burgercoöperaties, biedt inzicht en antwoorden op maat en begeleidt burgerinitiatieven op weg naar volwaardige energiecoöperatie.

Toegevoegd: 29/01/2018
Jouw partner: Ecolife
Aanbod voor: Lokaal bestuur, Vereniging

Het lokale verenigingsleven vormt met zijn groot ledenbereik een belangrijke partner om lokale klimaatdoelstellingen te realiseren. Hier ligt veel potentieel om energie te besparen, vaak zonder grote investeringen. ‘Verenigd voor het klimaat’ van Ecolife helpt lokale besturen om hun verenigingen (jeugd, socio-cultureel, sport, religieus, muziek, noem maar op) actief te betrekken in het klimaatverhaal.

Artikels17

20/01/2020 - 09:39
Ruim 75 procent van het energieverbruik van de Vlaamse huishoudens gaat jaarlijks naar verwarming en warm water. Indrukwekkende cijfers als je het ons vraagt. Een interessante piste om onze warmtevraag te kunnen verduurzamen – op collectief niveau – is de uitrol van een warmtenet. VIBE sprak met...
05/09/2019 - 15:37
Gemeenten kunnen tot 1 oktober klimaatfondssubsidies van de Vlaamse overheid aanvragen voor energiebesparende ingrepen in hun onderwijsinfrastructuur. Het gaat daarbij over investeringen in isolatie, hoogrendementsglas, zonneboiler, warmtepompen en hoogrendementsketels. Ook Fluvius kan steden...
01/07/2019 - 17:13
Netbedrijf Fluvius en WVI starten vanaf juli 2019 een proefproject waarmee ze de impact van openbare verlichting op de plaatselijke fauna willen onderzoeken. Dat loopt via een proefopstelling in de Brikkerijstraat, die dwars doorheen het natuurgebied Suikerwater loopt. Een slimme camera...
20/06/2019 - 17:32
Tijdens de Europese duurzame energieweek (EU Sustainable Energy Week) die plaatsvond van 17 tot 21 juni in Brussel werd een zeer druk bijgewoonde sessie gewijd aan hoe gemeenten de aandrijvers zijn van...
31/05/2019 - 14:56
Op 2 en 3 mei werden er 146 coöperatieve zonnepanelen geplaatst op het dak van ontmoetingscentrum De Hemmekes in Scherpenheuvel-Zichem. Het totale vermogen van de installatie bedraagt 40 kWp, de verwachte jaarlijkse productie is 36.000 kWh.   Samenwerking loont...
23/05/2019 - 14:38
De gemeente Tervuren sloot een overeenkomst met energiecoöperaties Ecopower en Pajopower. De gemeente stelt geschikte daken van openbare gebouwen ter beschikking van de coöperaties, die er zonnepanelen op zullen leggen. De financiering gebeurt met burgerkapitaal: alle inwoners van Tervuren...
01/05/2019 - 22:58
Met dit memorandum willen we enkele maatregelen aanreiken die een sociaal rechtvaardige energietransitie volgens de Europese ‘Clean Energy Package’ versnellen, en die de veerkracht en energie-autonomie van de lokale gemeenschap versterken:   ...
25/04/2019 - 10:37
Een unieke coalitie van zestig energieleveranciers, fabrikanten, installateurs, milieuorganisaties en experten bundelt de krachten om de politieke partijen voor de verkiezingen een glashelder signaal rond groene warmte te zenden. “Wij zijn klaar voor de omslag naar volledig duurzame verwarming...
10/04/2019 - 20:15
Op de daken van de sporthal en de basisschool in Haasrode worden deze maand zonnepanelen geïnstalleerd. Ook het ontmoetingscentrum en het magazijn in Blanden worden op zonnepanelen op het dak getrakteerd. De gemeente Oud-Heverlee sloot hiervoor een overeenkomst af met Ecopower, een...
20/03/2019 - 13:24
De kapitaalsoproep van energiecoöperatie BeauVent uit Diksmuide is een succes. Er was 4 miljoen euro nodig voor investeringen in zon, wind en warmtekrachtkoppeling (wkk). Dat geld werd opgehaald in nauwelijks 48 uur. Na amper 2 uur was de helft volstort, dat is 1 miljoen euro per uur!...
09/02/2019 - 15:23
Extra zonnepanelen op beursgebouw   Het Brugs stadsbestuur investeert in extra zonnepanelen voor het nog te bouwen beurs- en congresgebouw én laat Bruggelingen in het project participeren.   Er waren al panelen voorzien voor het hogere, maar in...
22/01/2019 - 08:47
De Vlaamse hoofdstad van de windenergie? Dat is… Eeklo. De Standaard en Terzake trokken naar het Meetjesland om die boude stelling te checken, en zagen dat het klopt: massa’s windmolens en niemand die bezwaar maakt. Hoe hebben ze dat klaargespeeld? “Met de blik op de toekomst en de gemeenschap...
13/12/2018 - 17:49
Eeklo wil als zelfverklaarde Europese hoofdstad van de windenergie volledig zelfvoorzienend worden qua energieproductie. "Terzake" bracht een bezoek aan de kleine stad tussen Gent en Brugge waar binnenkort 22 windturbines zullen staan.
08/11/2018 - 12:08
In Herentals heeft de gemeenteraad beslist om participatief te werken rond hernieuwbare energieprojecten. Voor nieuwe projecten rond hernieuwbare energie op het grondgebied van de stad zoals windmolens of grote zonnepaneelprojecten wordt gestreefd naar minstens...
15/10/2018 - 11:02
Gemeente Kuurne, Drafwedrennen Kuurne vzw, BeauVent cvba en Ministry Of Solar slaan de handen in elkaar om de hippodroom en de KUBOX van duurzame groene stroom te voorzien. Er worden 380 zonnepanelen op de vijver in het midden van de drafpiste geïnstalleerd, uniek in Vlaanderen! Die zullen...
21/05/2018 - 21:30
Openbare verlichting kan in Vlaanderen een stuk zuiniger door over te schakelen op leds. Een proefproject, met de steun van de Vlaamse overheid, laat zelfs burgers daarin participeren. 'Het stroomverbruik maximaal beperken vergt een enorme mentaliteitswijziging.' Er zijn 1,3 miljoen straatlampen...
22/05/2017 - 10:00
23 Vlaams-Brabantse burgerinitiatieven en sociale ondernemingen ontvingen hun diploma als klimaatpionier. Dit is de eerste lichting deelnemers van ‘de Burgerschool’, geleid door Netwerk Bewust Verbruiken en Bond Beter Leefmilieu. In deze school ontmoeten mensen met ideeën en projecten...

Organisaties1

REScoop Vlaanderen

REScoop.Vlaanderen verenigt burgercoöperaties uit alle Vlaamse provincies. De leden van REScoop.Vlaanderen bieden rechtstreekse burgerparticipatie aan in hernieuwbare energieprojecten en projecten rond rationeel energiegebruik.
Jan De Pauw 0484 65 60 22