U bent hier

Ontdek de 29 nieuwe acties in het aanbod van van Gemeente voor de Toekomst

Nieuwe opportuniteiten in 2020

De jaarlijkse catalogus van Gemeente voor de Toekomst is er weer! Bas Bouwen vervoegt in 2020 de rangen en brengt heel wat expertise aan de tafel over biobased, energie-efficiënt en circulair bouwen. Daarnaast mogen we jullie gelukkig maken met meer dan 20 nieuwe projecten. Hieronder het overzicht.

Nieuwe opportuniteiten in 2020

Aanplanten van bos: technische en financiële ondersteuning via publiek-private samenwerking
Wil jij een ‘klassiek’ bos in jouw gemeente realiseren? BOS+ helpt je om bebossingssubsidies te verkrijgen en gaat samen met jou op zoek naar bedrijven die een bos willen sponsoren. Naast financiering krijg je hulp bij de zoektocht naar grond, vergunningen, adviezen, boomsoortenkeuze, terreinvoorbereidende werken,... BOS+ heeft alles in huis om van jouw bos een oase te maken.
Meer info >>

BENOveren zonder zorgen (gratis)
Weten de inwoners van je gemeente dat ze zich gratis kunnen laten begeleiden tijdens hun renovatie? Een BENOvatiecoach begeleidt mensen met renovatiegoesting van bouwval tot droomhuis. In een laagdrempelige, interactieve sessie vertelt Fluvius hoe BENOveren met een BENOvatiecoach in zijn werk gaat.
Meer info >>

Boost Je Buurt evenement: betrek je burgers bij je klimaatplan
Op een Boost Je Buurt-evenement brengt BBL bedrijven, verenigingen en inwoners samen om elkaar te inspireren en aan te zetten tot klimaatactie. In samenspraak met je gemeente werkt Bond Beter Leefmilieu een programma uit gebaseerd op de prioriteiten in je meerjarenplan. We organiseren samen een superboeiende dag, waarbij het klimaatplan dat nu op je bureau ligt tot leven komt.
Meer info >>

Bouwfit-dagen: maak renoveren makkelijk (gratis)
Door je inwoners te stimuleren hun woning te renoveren gaat de CO2-uitstoot van je gemeente omlaag. De grootste drempel: goede informatie. Fluvius en Dialoog ontwikkelden samen een tweedaagse cursus, waarin jouw burgers op een hapklare manier alles te weten komen over duurzaam en energiezuinig (ver)bouwen. Organiseer jij ook gratis Bouwfit-dagen in jouw gemeente?
Meer info >>


Bouwtechnische begeleiding bij biobased en circulair bouwen
Bouwen met natuurlijke materialen uit de korte keten geeft meteen ook een boost aan de lokale economie. Zowel de productie als de plaatsing van de bouwmaterialen moet voldoen aan strenge eisen. De architecten en ingenieurs van BAS Bouwen bieden bouwtechnische bijstand van de aanbesteding tot de oplevering van het gebouw.
Meer info >>

Circulair gebouw: advies bij het ontwerp
Circulair bouwen vraagt kennis en ervaring. Maar veel ambtenaren en ontwerp- of bouwteams zijn nog relatief nieuw in de materie. Hoe beoordeel je het circulaire potentieel van een bouwproject? En hoe krik je het niveau op als het huidige ontwerp tekortschiet? VIBE helpt bij het opstellen van ambitieuze, maar haalbare doelen.
Meer info >>

Circulair gebouw: de aanbesteding
Een goede projectomschrijving en aanbestedingsprocedure zijn uiterst belangrijk wanneer je wil inzetten op circulair bouwen. Welke criteria neem je daarin mee? Wat zijn haalbare eisen? Hoe kan je het project maximaal circulair maken, maar tegelijkertijd ook budgetvriendelijk en kwalitatief houden? VIBE helpt de krijtlijnen uitzetten, het eisenpakket samen te stellen en de selectie- en gunningscriteria op te maken.
Meer info >>

Circulaire wijken: advies bij het ontwerp
Een groot project biedt een belangrijke meerwaarde voor je gemeente, maar ligt het plan van de ontwikkelaar wel in lijn met de visie en ambitie van je bestuur? VIBE bekijkt mee het voorstel, met aandacht op wijkniveau voor kernversterking, circulariteit, klimaat, groene plekjes, duurzame mobiliteit, kindvriendelijkheid,... Samen met de gemeente toetst VIBE het plan af aan het ambitieniveau van je gemeente op vlak van circulaire wijkontwikkeling, en gaat in onderhandeling met de projectontwikkelaar.
Meer info >>

Circulaire wijken: de aanbesteding
Met circulaire wijkontwikkeling ga je gegarandeerd duurzaam aan de slag en optimaliseer je de nutsstromen die de wijk binnen en buiten gaan. Een goede projectomschrijving en aanbestedingsprocedure zijn hierin cruciaal. VIBE helpt je gemeente om je circulaire ambities scherp te stellen. Dankzij onderzoek en analyse kom je tot heldere selectie- en gunningscriteria. Zo krijg je het beste ontwerpteam te pakken voor je duurzaam bouwproject.
Meer info >>
 
Een warmtenet voor jouw stad of gemeente
Warmtenetten vormen een belangrijke schakel om de voorziening van warmte lokaal en klimaatneutraal te maken. Wil je weten of er in jouw gemeente potentieel aanwezig is om een warmtenet aan te leggen? De energie-experts van BAS Bouwen en energiecoöperatie BeauVent schatten de technische en economische haalbaarheid van een warmtenet in jouw gemeente in.
Meer info >>


Een wateraudit van je gebouw
BAS Bouwen heeft een uitgebreide checklist waarmee ze alle aspecten van watergebruik in jouw gebouw nakijken. Legionella-proofing, verkalking, galvanische corrosie,... Lekken worden genadeloos opgespoord. Bovendien mag je je verwachten aan een handige lijst met aanbevelingen om regenwater, grijs water en grondwater optimaal in te zetten.
Meer info >>

Een waterput of een groendak? Regenwater bufferen doe je zo
Je toilet doorspoelen, de auto wassen, de planten water geven,… Daar mogen we eigenlijk geen kostbaar leidingwater aan verspillen. Regenwater inzetten verlaagt bovendien de waterfactuur. Dialoog geeft gratis info over regenwateropvang aan je inwoners. Ze zetten voor de voor- en nadelen van regenputten en groendaken op een rijtje, en geven tips om eraan te beginnen.
Meer info >>
 
Energetische screening van gebouwen
Een deskundige van BAS Bouwen scant een gebouw van top tot teen op vlak van energiezuinigheid. De gebouwschil wordt gecontroleerd op isolatie en gebreken. Alle technieken worden in detail onderzocht: verwarming, productie van warm water, ventilatie, verlichting,... De scan toont je waar nog onderbenutte kansen voor energiebesparing liggen en geeft je een raming van de terugverdientijd.
Meer info >>


Fruit voor buren: een buurtboomgaard
Een buurtboomgaard is een plek waar fruitbomen worden verzorgd, geplukt en gekoesterd door een groepje mensen uit de buurt. Velt ondersteunt het project van leegstaand perceel tot groen plekje waar buren genieten van lokaal, gezond fruit. Velt begeleidt de fruitwerkgroep die zorg draagt voor de boomgaard gedurende twee groeiseizoenen.
Meer info >>

Globaal Kabaal: jongeren in actie
Globaal Kabaal is een participatief project waarbij jongeren aan de slag gaan als ambassadeurs voor een duurzame gemeente. Door de mix van uitwisseling, creativiteit en vooral ook actie, schuift de gemeente onder begeleiding van Ecolife een bruisend traject naar voren. Het traject mondt uit in een waaier aan verfrissende voorstellen en publieksacties waar je verder mee aan de slag kunt.
Meer info >>

Groene ruimte: ecologisch ontwerp, beplanting en beheer
Droom jij ook van een groene levende ruimte om je heen? Natuurpunt helpt je om dit op een ecologische manier te realiseren: van advies tot ontwerp-, inrichtings-, beplantings- en beheerplan.Een ecologische groene ruimte draagt bij aan meer natuur, aan het herstel van het landschap en aan het verhogen van biodiversiteit. Tijdens het ontwerpproces houden wij rekening met je wensen en behoeften. De natuur is onze inspiratiebron en natuurlijke processen worden gebruikt in uw voordeel. Door in te spelen op natuurlijke processen stappen we bewust af van conventionele tuinaanleg en beheer.
Meer info >>

GRONDetafel: Meer biolandbouw in je gemeente
Niets lekkerder dan verse biogroentjes van de plaatselijke boer. Maar een lokaal, duurzaam landbouwbedrijf heeft ruimte nodig. Heeft je gemeente zelf geen landbouwgrond in eigendom? Toch kan je het voortouw nemen. Aan de GRONDetafel brengt De Landgenoten bioboer(en), grondeigenaren en alle lokale stakeholders samen om op zoek te gaan naar oplossingen.
Meer info >>

Infosessie: Bio in mijn buurt
De Landgenoten vertelt je inwoners over biolandbouw in hun buurt: ze maken kennis met de lokale bioboeren en hun producten. Geen saaie sessie, wel een boeiende bijeenkomst met getuigenissen van biobedrijven over de impact van biologische landbouw op de omgeving.
Meer info >>

Jouw verwarmingssysteem onder de loep: beperk de gemeentelijke stookkosten
Wil je het energieverbruik temperen en hernieuwbare energie integreren in de gemeentelijke gebouwen? BAS Bouwen neemt met plezier je volledig verwarmingssysteem onder de loep. Ze onderzoeken hoe je warmte opwekt, distribueert en uiteindelijk afgeeft. Ze leggen pijnpunten bloot en formuleren voorstellen om de installatie energiezuiniger te maken. Minder stookkosten, meer comfort.
Meer info >>

LaMA-academie: Laboratoria Mobiele Alternatieven
Mobiliteitsproblemen aanpakken doe je best slim, betrokken en participatief. LaMA is een methode van Netwerk Duurzame Mobiliteit die mensen aanspoort nieuwe oplossingen te bedenken voor vastgeroeste problemen. In de LaMA-academie volg je een coachingstraject volgens het train-thetrainer-principe waarbij jouw gemeente de kennis verwerft om zelf trajecten op te zetten, in functie van de opmaak of uitvoering van je lokaal mobiliteitsbeleid. Kers op de taart: de oplossingen worden ook écht getest, geëvalueerd en bijgestuurd.
Meer info >>

Monitor het energieverbruik van je gemeentelijk patrimonium
Bij een energiemonitoring door BAS Bouwen wordt het elektrisch verbruik in een gebouw permanent opgevolgd en geregistreerd. Zo leer je het verbruik van je gebouw tot in het kleinste detail kennen. Je komt te weten of je meer energie verbruikt tijdens de dag, de nacht of in het weekend, welke installaties veel energie verbruiken en waar je sluipverbruik zich schuilhoudt. Op het einde van de meetcampagne krijg je voorstellen tot verbetering op een blaadje aangeboden.
Meer info >>


Ons buurtpunt: een custom made ontmoetingsplaats
De bakker, de kleine buurtwinkel, het dorpscafé. Tot voor kort had je ze vaak allemaal onder de kerktoren. Maar kleine lokale zaakjes worden schaarser, waardoor we steeds vaker aangewezen zijn op de auto. Netwerk Duurzame Mobiliteit begeleidt je gemeente gratis bij het oprichten van een Buurtpunt: een custom made ontmoetingsplaats waar je inwoners terecht kunnen voor bijvoorbeeld een lokale markt, een gereedschapsbiliotheek, een mobipunt, een buurtcafé,… Je kan het zo gezellig niet bedenken!
Meer info >>

Opleiding circulair bouwen voor je gemeentepersoneel
VIBE organiseert samen met jou een masterclass voor je gemeentepersoneel, waarbij ze inzicht krijgen in de belangrijkste principes van circulair bouwen. De opleiding helpt hen om de vertaalslag te maken van theorie naar praktijk. In het eerste deel leren de deelnemers de theorie achter circulair bouwen kennen. In het tweede deel gaan ze in groepen scenario’s bedenken en concrete gebouwplannen aftoetsen aan deze situaties.
Meer info >>

Procesbegeleiding circulair aankopen
Meer circulair werken in je gemeente, hoe begin je daaraan? Dankzij een nulmeting brengt Bond Beter Leefmilieu de opportuniteiten en drempels voor je organisatie in kaart. Samen met het personeel ontwikkelen we een strategische visie op circulair aankopen die vertrekt vanuit jouw duurzaamheidsbeleid. Nieuw ICT-materiaal nodig of bureaustoelen? We testen het vernieuwde aanbestedingsproces op een product naar keuze.
Meer info >>

Relighting: bespaar energie met een update van de verlichting
Is er veel oude verlichting in jullie gemeentegebouwen? In een relighting-traject wordt de verlichting in je gebouw bekeken. BAS Bouwen adviseert welk type verlichting kan zorgen voor een lage factuur en een hoog comfort. De gemeente kan kiezen tussen eigen investering of de formule 'light as a service'.
Meer info >>


Samen voor een pesticidevrije gemeente
Paden, stoepen en terrassen. Tuintjes en gevelgroen. Ze vallen allemaal wel eens ten prooi aan ongewenst kruidgroei. Veel mensen grijpen daarvoor naar pesticiden, maar die zijn slecht voor het milieu en je gezondheid. Velt leert je graag hoe je alles mooi houdt zonder pesticiden te gebruiken. Zowel tuinaannemers als burgers kunnen rekenen op een mooi opfrisbeurt via concrete workshops, infosessies of een volledig omschakelingstraject.
Meer info >>

Scan het potentieel voor hernieuwbare energie
Zonnepanelen, een warmtepomp of een zonneboiler op jouw gemeentegebouwen installeren, kan dat? BAS Bouwen helpt je hernieuwbare energie te integreren. Via een potentieelscan wordt in functie van het gebouw, de locatie en het energieverbruik onderzocht wat de beste oplossing is. Er wordt een raming opgemaakt voor de investering, van de terugverdientijd en van de mogelijke besparingen op vlak van energie en CO2-uitstoot.
Meer info >>


Smullen van een voedselbos
Creëer een bruisende plek in je gemeente waar productie van gezond, lokaal voedsel en sociale ruimte elkaar ontmoeten. BOS+ en Velt helpen jou graag bij de aanleg van een op maat gemaakt voedselbos, voor en met je inwoners. Dankzij hun vakkundig ontwerp evolueert jouw voedselbos naar een gezond, zichzelf in stand houdend ecosysteem met een grote biodiversiteit.
Meer info >>

Vorming: recepten voor kernversterking
Een goede ruimtelijke ordening de basis voor een klimaatneutrale gemeente. Door in te zetten op kernversterking ontstaan levendige woonbuurten met speelruimte voor kinderen, rendabel openbaar vervoer en maak je warmtenetten mogelijk. In deze vorming bekijk je samen met Bond Beter Leefmilieu-expert Erik Grietens verschillende stedenbouwkundige projecten die haalbaar zijn voor elk gemeentebestuur en de instrumenten die je kan inzetten om ze te realiseren.
Meer info >>

 

Janne Ruszkowski

Netwerkmedewerker
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: