U bent hier

Aanplanten van bos: technische en financiële ondersteuning via publiek-private samenwerking

Doelgroep: 
Lokaal bestuur, Onderneming
Thema: 
Natuur en bos
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Voor meer informatie en contact zie onderaan pagina
BOS+ heeft een zeer ruime expertise wat betreft bosuitbreiding. Wij plant(t)en geboortebossen, vredesbossen, CO2-bossen, kom-op-tegen-kankerbossen, belbossen… Daarnaast begeleiden we publieke plantacties en zetten, in het kader van het klimaatbossenfonds, sponsorcampagnes op touw. Naast deze eerder communicatieve aspecten kunnen wij ook alle technische aspecten behartigen. Wij bieden begeleiding bij de zoektocht naar en aankoop van geschikte gronden voor bosuitbreiding. Daarnaast maken we boomsoortenkeuzes, aanplantingsplannen, zorgen we voor terreinvoorbereiding en bieden we ondersteuning bij subsidiedossiers.
Ook wat betreft agroforestry (combinatie van bomen met landbouw ((pluim)vee- of akkerteelt) en korteomloophout (productie van energiehout)), heeft BOS+ heel wat expertise in huis en zorgen wij voor begeleiding op maat.
 
Heb je grond ter beschikking die mag en kan bebost worden? Of heb je vragen hoe je werk kan maken van een bosrijkere omgeving in jouw gemeente? Neem dan contact op met BOS+.
We bieden ondersteuning aan gemeenten en privé-eigenaars die bos willen aanplanten of uitbreiden. Deze ondersteuning kan verschillende vormen aannemen en kan volgens een modulair pakket samengesteld worden op maat van jouw noden:
 
 1. Zoektocht naar gronden om te bebossen (zie hieronder)
 2. Zoektocht naar externe financiers, via PPS & subsidies (zie hieronder)
 3. Ontwikkelen vergunningsaanvraag
 4. Ontwikkelen subsidieaanvraag
 5. Opmaak bebossingsplan
 6. Opvragen offertes & bestellen plantgoed
 7. Organisatie van een evenement voor de aanplant
 
Projectinhoud en –verloop
 1. Zoektocht naar gronden om te bebossen
  Bij voorkeur beschikt de gemeente al zelf over een stuk grond dat kan bebost worden. Als dit niet zo is dan gaat BOS+ voor jou op zoek. Uit ervaring weten we dat de zoektocht naar geschikte gronden om te bebossen niet vanzelfsprekend is. Doorheen de jaren hebben we met BOS+ ervaring opgebouwd over hoe je deze zoektocht zo efficiënt mogelijk kan aanpakken. daarom bieden we deze optionele module aan om deze zoektocht mee te helpen faciliteren. 
  We doen dit onder de vorm van een “inspanningsverbintenis”. BOS+ zal 10 werkdagen investeren gedurende een afgesproken periode  (semester of jaar) voor deze zoektocht. Er kan echter geen garantie gegeven worden dat er na deze 10 dagen gronden zullen gevonden worden. Indien er op minder dan 10 dagen een grond gevonden wordt, zal enkel de gepresteerde werktijd in rekening gebracht worden.
 2. Zoektocht naar externe financiers via PPS
  Particulieren en bedrijven kunnen voor de financiële steun zorgen om bossen aan te planten. BOS+ gaat hiervoor op zoek naar bedrijven die een bos willen sponsoren. Met dat sponsorgeld stappen wij naar grondeigenaars met de vraag of het bedrijf zijn naam mag verbinden aan een bosplantactie op zijn/haar terrein. We gaan hiervoor in eerste instantie op zoek naar de lokale insteek, met bedrijven die in en/of rond de gemeente gelegen zijn of er een connectie mee hebben. Ook hier gaat het om een inspanningsverbintenis. Uiteraard gebeurt alles in samenspraak en overleg.

Enkele spelregels
Om in aanmerkin te komen van bovenstaand aanbod moet jouw bebossingsproject voldoen aan een aantal ‘spelregels’, die hieronder worden opgesomd: 

 • Reeds uitgevoerde werken komen niet in aanmerking voor extra sponsoring. 
 • Het moet gaan over nieuw bos in Vlaanderen. Compenserende bebossingen (voor een ontbossing elders) ondersteunen we niet. 
 • De eigenaar moet beschikken over de eventueel nodige vergunning(en) en adviezen. Niet vergunde aanplantingen komen niet in aanmerking voor sponsoring. 
 • Er moeten minstens 1.600 hoofdzakelijk inheemse bomen per hectare geplant worden (eventueel deels natuurlijke verbossing) en de oppervlakte per dossier moet minstens 0,5 hectare bedragen.
Indien er met sponsors gewerkt wordt:
Sommige sponsors wensen een feestelijke aanplantactie met kort persmoment op het terrein. Eigenaars die dit toelaten, maken meer kans op sponsoring dan anderen. BOS+ begeleidt deze evenementen, draagt er zorg voor dat de ecologische draagkracht van het terrein niet wordt overschreden en koppelt terug met de eigenaar zodat deze op de hoogte is van de plannen en er zijn toestemming kan aan verlenen. 
 

Prijs
Neem contact op met BOS+

Contactpersonen
We geven je graag advies over een van deze mogelijkheden of op maat: