U bent hier

Circulair gebouw: advies bij het ontwerp

Doelgroep: 
Lokaal bestuur, Onderneming
Thema: 
Circulaire economie
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Hoe beoordeel je als gemeente het circulaire potentieel van een voorgelegd bouwproject en hoe krik je het ambitieniveau en de concrete invulling ervan op als het huidige ontwerp tekortschiet? Met haar vele en veelal contextgebonden facetten, vraagt circulair bouwen doorgaans kennis en ervaring die veel ambtenaren en ontwerp- of bouwteams nog niet hebben vergaard. 
VIBE helpt bij het opstellen van meer ambitieuze maar haalbare doelen en bekijkt met alle betrokkenen hoe aspecten van circulair en toekomstgericht bouwen op een efficiënte maar kwalitatieve manier ingebracht kunnen worden.
 
Projectinhoud en -verloop
 
Binnen dit project biedt VIBE begeleiding bij opkrikken van het ambitieniveau m.b.t. circulair bouwen van een concreet project. Dat gebeurt via verschillende werksessies met de gemeente en de verantwoordelijke ontwikkelaar, het ontwerp- of bouwteam. De timing zal in onderling overleg vastgelegd worden op basis van de voorliggende projectplanning.
 
 • Stap 0: Intakegesprek
  • Eerste inleidende gesprek met de opdrachtgever
  • Sitebezoek om de behoeften en mogelijkheden in kaart te brengen
  • Opstellen van een plan van aanpak voor de opdrachtgever
  • Afspreken van het aantal werksessies en bespreken van de verwachtingen en concrete inhoudelijke invulling (standaard zijn vier werksessies voorzien)
 
 • Stap 1: Analyse van het project en de context
  • Om tot een geslaagd project te komen is een goede analyse onontbeerlijk. Daarbij is het belangrijk het project in een ruimere context te bekijken. Welke rol neemt dit bouwproject in binnen de ruimere visie van de gemeente? Hoe kan het bijdragen tot toekomstgericht beheer van het gebouwpatrimonium? Welke kwaliteiten en kansen biedt het project, maar ook waar liggen de knelpunten en uitdagingen?
  • VIBE helpt de gemeente om de kwaliteiten, knelpunten, kansen en bedreigingen van het voorliggende project en de ruimere opdracht en context op een heldere en gestructureerde manier in kaart te brengen
  • Voor deze stap wordt één werksessie voorzien, VIBE bundelt de belangrijkste conclusies en werkpunten in een verslag.
 
 • Stap 2: Aanscherpen van de ambitie op vlak van circulair en toekomstgericht bouwen
  • Samen met de betrokken partijen onderzoekt VIBE wat de ambitie van de gemeente is op het vlak van hergebruik en urban mining, veranderingsgericht bouwen, duurzaam materiaalgebruik, circulair ruimtegebruik, circulaire exploitatie en businessmodellen
  • Deze ambities worden duidelijk omschreven en gebundeld en dienen als uitgangspunt voor het bijsturen van het ontwerp
  • Voor deze stap wordt één werksessie voorzien, VIBE bundelt de belangrijkste conclusies en werkpunten in een verslag.
 
 • Stap 3: Hulp bij ontwerpoptimalisatie
  • Op basis van de analyse en aangescherpte ambities stelt de ontwikkelaar of ontwerpteam samen met de gemeente een aangepast plan op
  • Op regelmatige tijdstippen komen de betrokken partijen samen om de voortgang van het project te bespreken
  • VIBE begeleidt deze werksessies en helpt het ontwerp bij te sturen zodat het voldoet aan de ambitie van de gemeente
  • Voor deze stap worden twee werksessies voorzien, VIBE bundelt de belangrijkste conclusies en werkpunten in een verslag.
 
 • Stap 4: Presentatie
  • VIBE presenteert de belangrijkste conclusies en aanbevelingen in een duidelijk overzicht dat projectspecifiek kan bijdragen, maar ook handvaten aanbiedt voor andere of toekomstige bouwprojecten
 
 • Stap 5: Nazorg
  • Tot een maand na de presentatie kan VIBE tot vier uur nazorg leveren
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
 
 • De praktische organisatie van de werksessies
 • De opmaak van een analyse- en ambitienota
 • De opmaak van een aangepast ontwerp
 
Prijs (exclusief BTW tenzij
 
8.000 euro
 
Gemeenten uit West-Vlaanderen kunnen intekenen op dit aanbod aan 50% korting via deze oproep van provincie West-Vlaanderen.
 
Ondertekende jouw gemeente het Lokaal Energie- en Klimaatpact al? Dan ontvangt jouw gemeente subsidies van de Vlaamse overheid. De kosten verbonden aan deze ondersteuning kunnen als flankerende maatregel ingebracht worden als rapportering. In de jaarrekening koppel je daarvoor de code (ABB-LEKP-2021) aan de uitgave.
 
Contact
 
Heb je interesse om een circulair gebouw te realiseren in jouw gemeente, neem dan contact op met Stijn Brancart, expert circulair bouwen, info@vibe.be. Hij helpt je graag op weg in het aanbod.